لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۳۱

چشم انداز ديدار نخست وزيران فلسطيني و اسرائيلي


(rm) صدا |
روزجمعه آمادگي هائي براي نخستين ديدارميان آريل شارون نخست وزيراسرائيل واحمد قريع نخست وزيرفلسطيني به عمل آمد. آقاي قريع وعده داده است دستيابي به آتش بس با اسرائيل را در راس اولويت هاي دولت جديد خود قراردهد. ليلي صدر (راديو فردا): به دنبال تشکيل نخستين جلسه کابينه احمد قريع نخست وزير فلسطيني در روزپنجشنبه درشهر رام الله درکرانه باختري رود اردن، سيلوان شالوم وزيرامورخارجه اسرائيل اعلام کرد آريل شارون نخست وزير اسرائيل ظرف 10 روزآينده با نخست وزير فلسطيني ديدارخواهد کرد. آقاي قريع درپايان جلسه کابينه به خبرنگاران گفت هدف وي از ديداربا نخست وزيراسرائيل، دست يافتن به نتايجي است که براثرآن فشارهاي وارده به فلسطينيان کاهش يابد و چشم اندازهائي براي صلح ارائه شود. نبيل ابو رودينا، مشاورارشد ياسرعرفات روزجمعه گفت نتيجه اين ديداربايد پايان دادن به ترور مبارزان فلسطيني وبرچيدن راه بندها وموانعي باشد که درسرزمين هاي فلسطيني به وجود آمده است. نهضت افراطي حماس که مسئول بسياري ازحملات انتحاري وتيراندازي ها به اسرائيلي ها از زمان آغاز قيام فلسطينيان است وعامل عمده اي درهرگفتگوي مربوط به آتش بس تلقي مي شود، متوقف شدن فوري حملات فلسطينيان را بعيد دانست. شيخ احمد ياسين رهبرمعنوي حماس روزجمعه به هواداران خود درشهرغزه گفت درشرايط کنوني جائي براي آتش بس وجود ندارد. ما سابقا آتش بس اعلام کرديم ولي به جائي نرسيد، زيرا دشمن خواستارصلح نيست ونمي خواهد که مردم فلسطين درامنيت زندگي کنند. با اين حال شيخ احمد ياسين که معلول است وروي صندلي چرخدارحرکت مي کند ودرسپتامبر گذشته ازيک سوء قصد اسرائيل جان به دربرد، موافقت کرد گفتگوهائي درباره آتش بس با احمد قريع به عمل آورد. هنوزتاريخي براي ديدارنخست وزيران اسرائيل وفلسطيني با يکديگرتعيين نشده است، اما احتمال داده مي شود اين ديدارپس ازسفرهفته آينده آقاي شارون به ايتاليا صورت گيرد. احمد قريع وعده داده است دست يابي به آتش بس را در راس اولويت هاي دولت جديد خود قراردهد، اما اوبراي اجتناب ازاشتباهاتي که به فروپاشي کوشش هاي محمود عباس نخست وزير پيشين فلسطيني درمورد پايان دادن به خشونت منجرشد، ابتدا بايد اختلافات داخلي اردوگاه خود را برطرف سازد. درهمين حال درچند هفته گذشته دوراني ازآرامش درجريان خشونت هاي 38 ماهه اخير ميان اسرائيل وفلسطيني ها برقراربوده است وآخرين حمله انتحاري به اسرائيل، به 4 اکتبرگذشته بازمي گردد. بدنبال تشكيل نخستين جلسه كابينه احمد قريع نخست وزير فلسطيني در روز پنجشنبه در شهر رام الله در كرانه باختري رود اردن، سيلوان شالوم، وزير امور خارجه اسرائيل اعلام كرد، آريل شارون نخست وزير اسرائيل ظرف ده روز آينده با نخست وزير فلسطيني ديدار خواهد كرد. نبيل ابو رودينا، مشاور ارشد ياسر عرفات، رهبر فلسطيني ها روز جمعه گفت نتيجه اين ديدار بايد پايان دادن به ترور مبارزان فلسطيني باشد. شيخ احمد ياسين رهبر روحاني حماس موافقت كرد درباره آتش بس با احمد قريع گفتگو كند. هنوز تاريخي براي ديدار نخست وزيران اسرائيل و فلسطيني تعيين نشده است.
XS
SM
MD
LG