لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۱۰

بازتاب انتشار گزارش سازمان بين المللي انرژي اتمي در باره برنامه اتمي جمهوري اسلامي در روزنامه هاي كانادا


(rm) صدا |
كيان معنوي (راديو فردا): خبر انتشار گزارش فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي به سازمان بين المللي انرژي اتمي، و و اکنش جامعه بين المللي در صدر اخبار رسانه هاي کانادا قرار دارد. روزنامه هاي کانادا با تحليل وضعيت چالش هاي سياسي درون ايران، به چشم انداز برنامه هاي هسته اي ايران و احتمال از سرگيري فعاليت هاي اين کشور در زمينه سلاح هاي اتمي مي پردازد. مريم اقوامي از تورانتو گزارش مي دهد. مريم اقوامي (راديو فردا): در حالي که اخبار مربوط به فعاليت هاي هسته اي ايران و گزارش ارائه شده سازمان انرژي اتمي به بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل در صدر اخبار رسانه هاي کانادا قرار گرفته است، روزنامه هاي رسمي اين کشور به تحليل رفتار جامعه بين المللي با برنامه هاي هسته اي ايران پرداخته اند. روزنامه Globe and Mail در مقاله اي در اين مورد مي نويسد: تا 20 نوامبر که تاريخ اعلام نتايج گزارش سازمان بين المللي انرژي اتمي در مورد برنامه هاي هسته اي ايران است، دو برخورد از سوي اين سازمان با جمهوري اسلامي محتمل است. ايران ممکن است با برخورد تنبيهي سازمان تحت اعمال تحريم سازمان ملل قرار گيرد و يا ممکن است سازمان بين المللي انرژي اتمي با ابراز نگراني از تهران بخواهد تا همکاري بيشتري با بازرسان داشته باشد، اما تا آن زمان بايد صبر کرد و در انتظار واکنش سازمان بين المللي انرژي اتمي ماند. نويسنده مقاله در ادامه مي افزايد: سازمان انرژي اتمي در حالي از همکاري شفاف ايران با اين آژانس استقبال مي کند که فشار جامعه بين المللي عمال بسيار موثري در اين شفافيت بوده است، اما در عين حال گزارش سازمان بين المللي انرژي اتمي حاکي از آن است که جمهوري اسلامي طي دو دهه گذشته فعاليت هاي مخفيانه اي در زمينه توليد اورانيوم غني شده و ميزان اندکي از پلوتونيوم داشته است. نويسنده Globe and Mail در بخش ديگري از اين يادداشت مي نويسد: حتي اگر اين فعاليت ها ازمايشي و تجربي بوده اند، حکومت جمهوري اسلامي که درگير جنگ داخلي روحانيون حاکم و دولت منتخب خود است، در وراي نقض حقوق بشر، همچون قتل خبرنگار ايراني – کانادايي در اين کشور و کمک هاي مالي به سازمان هاي تروريستي، حکومتي نيست که دستيابي آن به سلاح هاي هسته اي موضوع خوشايندي براي جامعه بين المللي باشد. اين روزنامه در ادامه در مورد واکنش دولت جرج بوش به فعاليت هاي هسته اي ايران که ايران يکي از سه کشوري است که از سوي رئيس جمهور آمريکا محور شرارت ناميده شده است، مي نويسد: دولت ايران بايد از حضور سازمان ملل و نقش ميانجيگري آن خشنود باشد، چرا که اين سازمان قادر خواهد بود تا حدودي واکنش دولتمردان آمريکا را متعادل کند. روزنامه National Post، يکي ديگر از روزنامه هاي رسمي کانادا، در مورد برنامه هاي هسته اي ايران و نيز برخورد اتحاديه اروپا با اين کشور، در مقاله اي به قلم امير طاهري، مي نويسد: در حالي که بحران سياست خارجي امکان دارد تماميت نظام اين کشور را دچار دگرگوني کند و بخ نقش جناح اصلاح طلب در کنترل بحران شفافيت بيشتري بخشد، اما جمهوري اسلامي هراس دارد که موضوع فعاليت هاي هسته اي اين کشور اتحاديه اروپا را وادرا کند تا در پي توصيه هاي دولت جرج بوش موضع محکمتري در برابر دولت ايران اتخاذ کند. اين روزنامه مي افزايد: بازي کردن کارت اتحاديه اروپا بر عيه واشنگتن، تاکتيک موفقي بوده است که ايران را در بسيار از بحران ها نجات داده است. در دهه 80 و بحران گروگانگيري و حل و فصل آن ها با برخي کشورهاي اروپايي و در دهه 90 قراردادهاي پرمنفعت نفت و گاز با اروپا، نجات بخش اين کشور بوده اند. امير طاهري در مقاله خود در National Post مي نويسد: ظاهرا اتحاديه اروپا نمي داند که امضاي يک قرارداد کاغذي با تهران، رژيم اين کشور را از دستيابي به سلاح هاي هسته اي باز نخواهد داشت. خبر انتشار گزارش فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي به سازمان بين المللي انرژي اتمي، و واکنش جامعه بين المللي در روزنامه هاي كانادايي بازتاب گسترده اي يافت. روزنامه «گلوب اند ميل» Globe and Mail نوشت حتي اگر اين فعاليت ها ازمايشي و تجربي بوده اند، حکومت جمهوري اسلامي که درگير جنگ داخلي روحانيون حاکم و دولت منتخب خود است، در وراي نقض حقوق بشر، همچون قتل خبرنگار ايراني– کانادايي در اين کشور و کمک هاي مالي به سازمان هاي تروريستي، حکومتي نيست که دستيابي آن به سلاح هاي هسته اي موضوع خوشايندي براي جامعه بين المللي باشد. روزنامه «نشنال پست» در مقاله اي به قلم امير طاهري، مي نويسد: ظاهرا اتحاديه اروپا نمي داند که امضاي يک قرارداد کاغذي با تهران، رژيم اين کشور را از دستيابي به سلاح هاي هسته اي باز نخواهد داشت.
XS
SM
MD
LG