لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۵۰

سازمان خبرنگاران بدون مرز خواهان آزادي بي قيد و شرط همه نويسندگان و روزنامه نگاران دربند در جهان شد


(rm) صدا |
امروز روز جهاني نويسندگان در بند است و به همين مناسبت در اطلاعيه اي كه در برلين منتشر شده آمده است هم اينك 135 نويسنده و روزنامه نگار در چند كشور مشخص جهان پشت ميله هاي زندان بسر ميبرند. از آنجمله سيزده تن در ايران. شهرام ميريان (راديو فردا): سازمان خبرنگاران بدون مرز در روز جهاني نويسندگان در بند، از همه كشورهايي كه آزادي ابراز انديشه را زير پا گذاشته اند خواسته است بدون قائل شدن شرط و شروطي، نويسندگان و روزنامه نگاران را آزاد كنند. در اطلاعيه اي كه روز شنبه امروز انتشار يافت، آمده است كه هم اينك، 135 نويسنده و روزنامه نگار در زندان بسر ميبرند و در سالي كه گذشت 350 تن موقتا دربند بوده و بيش از ششصد تن تهديد به حبس شده اند. در اين اطلاعيه كوبا در راس كشورهايي قرار دارد كه بيشترين روزنامه نگار را به خاطر ابراز انديشه زنداني كرده است. در كوبا هم اينك سي روزنامه نگار و نويسنده، در نپال 16 تن ، در برمه 15 نفر، در اريتره 14 نفر و سرانجام در ايران 13 تن در زندان بسر ميبرند. در اطلاعيه سازمان خبرنگاران بدون مرز در برلين گفته شده است در 26 كشور جهان روزنامه نگاران و نويسندگان از آزادي قلم برخوردار نيستند و به ازاي هرروز حداقل يك روزنامه نگار دستگير ميشود. آنگونه كه خانم الكه شفتر از سازمان خبرنگاران بدون مرز شاخه آلمان ميگويد اكثر روزنامه نگاران با اتهام هاي واهي چون تشويش اذهان عمومي و بر هم زدن نظم و امنيت عمومي راهي زندان ها و سياه چال ها ميشوند. افترا، توهين و دادن اطلاعات غلط از جمله ديگر اتهام هايي است كه روزنامه نگاران را روانه زندان ميكند. در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده، بديهي است روزنامه نگاران بايد با درستي، صداقت و مسئولانه به نوشتن گزارش خود بپردازند. اين تحقياقات نشان داده است كه 135 روزنامه نگاري كه هم اينك در 26 كشور جهان در زندان بسر ميبرند جملگي تنها به خاطر ابراز انديشه در بند اسير شده اند. در پايان اين اطلاعيه از اكبر گنجي، رائول ريورو از كوبا و لوي دي از چين نام برده شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز در روز جهاني نويسندگان در بند، از همه كشورهايي كه آزادي ابراز انديشه را زير پا گذاشته اند خواسته است بدون قائل شدن شرط و شروطي، نويسندگان و روزنامه نگاران را آزاد كنند. در اطلاعيه اي كه روز شنبه (امروز) انتشار يافت، آمده است كه هم اينك، 135 نويسنده و روزنامه نگار در زندان بسر ميبرند و در سالي كه گذشت 350 تن موقتا دربند بوده و بيش از ششصد تن تهديد به حبس شده اند. در اين اطلاعيه كوبا در راس كشورهايي قرار دارد كه بيشترين روزنامه نگار را به خاطر ابراز انديشه زنداني كرده است. در كوبا هم اينك سي روزنامه نگار و نويسنده، در نپال 16 تن ، در برمه 15 نفر، در اريتره 14 نفر و سرانجام در ايران 13 تن در زندان بسر ميبرند. در اين اطلاعيه از اكبر گنجي، رائول ريورو از كوبا و لوي دي از چين نام برده شده است.
XS
SM
MD
LG