لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۳۸

عفو بين الملل نگران حقوق بشر و وضع فعالان سياسي در ايران است


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): سازمان عفو بين الملل به مناسبت ناپديد شدن احمد باطبي، دانشجوي زنداني، بيانيه اي منتشر کرده است. در بيانيه آمده است: احمد باطبي، دانشجوي فعال سياسي، بنا به گزارش ها در زمان مرخصي از زندان و به دنبال ديدار و گفتگو با گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ناپديد شده است. عفو بين الملل مي افزايد: باطبي در حال گذراندن محکوميت 10 سال زندان به خاطر شرکت در اعتراض هاي دانشجويي سال 1999 تهران است و اخيرا براي گذراندن مرخصي 20 روزه آزاد شده بود. در اين باره با درودري دريگ سخنگوي سازمان عفو بين الملل، گفتگويي کرديم. سخنگوي سازمان عفو بين الملل مي گويد: عفو بين الملل در مورد ناپديد شدن احمد باطبي که بعدا معلوم شد بازداشت شده است، و همين طور در مورد نحوه بازداشت او، به شدت نگران است. درودري دريگ (سخنگوي سازمان عفو بين الملل): ما بلافاصله بيانيه اي منتشر کرديم و خواستار اقدام فوري شديم. خواستار آن شديم که اعضاي داوطلب عفو بين الملل از خواست اين سازمان از مقامات ايراني داير بر روشن کردن وضعيت احمد باطبي و محل او حمايت کنند. اين واقعا بخشي از مبارزه گسترده تر ما در حمايت از دانشجويان و بسياري ديگر از زندانيان است، از جمله احمد باطبي و منوچهر محمدي که در تيرماه 1999 دستگير شدند و کساني که در خردادماه و تيرماه سال جاري بازداشت شده اند. ل.ص: سخنگوي سازمان عفو بين الملل درباره تماس هاي اين سازمان با مقامات ايراني گفت: درودري دريگ: ما با مقامات تماس هاي مستقيم داريم و به شکلي منظم نگراني هاي خود را در مورد نادپديد شدن هاي ناگهاني در ميان مي گذاريم. در مورد ناپديد شدن احمد باطبي، ما بلافاصله بيانيه اي منتشر کرديم و خواستار اقدام فوري شديم، اما موضوع به طور مستقيم با مقامات درميان گذاشته نشده است، چون در اين جا زمان بسيار مهم بود. ل.ص: آقاي درودري دريگ در ادامه سخنان خود گفت: نه تنها مساله احمد باطبي، بلکه اقداماتي چون سنگسار کردن چهار نفر که چند روز پيش خبر آن در روزنامه قدس منتشر شده بود، يک پيام بسيار قوي به جامعه بين المللي مي فرستد، آن هم در شرايطي که جامعه بين المللي صدور قطعنامه اي در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را در دست بررسي دارد. آقاي درودري دريگ گفت: درودري دريگ: مقامات واقعا بايد موقعيت خود را مورد بررسي قرار دهند. بايد نقش قوه قضائيه، عملکرد قوه قضائيه، و پايخگويي قوه قضائيه در مورد نگراني هاي جامعه بين المللي در زمينه حقوق بشر در ايران و اين موارد نقض حقوق بشر، بازداشت هاي طولاني مدت بسياري از ملي – مذهبي ها را مورد توجه قرار دهد. اين اقدامات به نفع ايران نيست. ل.ص: سخنگوي سازمان عفو بين الملل در ادامه سخنان خود افزود: وقتي سازمان عفو بين الملل در تماس هاي مستقيم و خصوصي نگراني هاي خود را با مقامات ايراني در ميان مي گذارد، هميشه پاسخ مستقيم نمي گيرد. اما از طريق مجاري ديگر، از طريق رسانه ها، و در واقع از طريق اقدامات عملي نيت و خواست مقامات، چه قوه قضائيه باشد و چه بخش هاي ديگر حاکميت، واکنش آن ها مشخص مي شود. آقاي درودري دريگ در مورد اين گزارش ها که قاضي مرتضوي با پدر احمد باطبي و وکيل او برخورد نامناسبي داشته است و حتي او را تهديد کرده است، گفت: درودري دريگ: عفو بين الملل گزارش مفصل ملاقات پدر احمد باطبي و سعيد مرتضوي، دادستان کل تهران، را دريافت نکرده است. اما نگراني فزاينده ما ناشي از اين گزارش ها است که بستگان زندانيان تهدد مي شوند مه اگر بخواهند اطلاعاتي در مورد وضعيت عزيزان خود به دست آورند، ممکن است خود زنداني شوند. نمونه آن خانواده محمدي است که خواهر منوچهر و اکبر محمدي با مشکل روبرو شد و يا نرگس محمدي يا پسر آقاي سازگارا. به نر مي رسد آزار و اذيت بستگان زندانيان الگويي است که تکرار مي شود و همين مساله باعث نگراني هاي تازه اي در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران مي شود. سازمان عفو بين الملل به مناسبت ناپديد شدن احمد باطبي، دانشجوي زنداني، بيانيه اي منتشر کرده است. در بيانيه آمده است: احمد باطبي، دانشجوي فعال سياسي، بنا به گزارش ها در زمان مرخصي از زندان و به دنبال ديدار و گفتگو با گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ناپديد شده است. عفو بين الملل مي افزايد: باطبي در حال گذراندن محکوميت 10 سال زندان به خاطر شرکت در اعتراض هاي دانشجويي سال 1999 تهران است و اخيرا براي گذراندن مرخصي 20 روزه آزاد شده بود. درودري دريگ سخنگوي سازمان عفو بين الملل، در مصاحبه با راديو فردا ميگويد: مادر مورد ناپديد شدن احمد باطبي که بعدا معلوم شد بازداشت شده است، و همين طور در مورد نحوه بازداشت او، به شدت نگران ايم. بلافاصله بيانيه اي منتشر کرديم و خواستار اقدام فوري شديم. ما با مقامات تماس هاي مستقيم داريم و به شکلي منظم نگراني هاي خود را در مورد نادپديد شدن هاي ناگهاني در ميان مي گذاريم. اين اقدامات به نفع ايران نيست.اما نگراني فزاينده ما ناشي از اين گزارش ها است که بستگان زندانيان تهدد مي شوند كه اگر بخواهند اطلاعاتي در مورد وضعيت عزيزان خود به دست آورند، ممکن است خود زنداني شوند. نمونه آن خانواده محمدي است که خواهر منوچهر و اکبر محمدي با مشکل روبرو شد و يا نرگس محمدي يا پسر آقاي سازگارا. به نظر مي رسد آزار و اذيت بستگان زندانيان الگويي است که تکرار مي شود و همين مساله باعث نگراني هاي تازه اي در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران مي شود.
XS
SM
MD
LG