لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۵۸

مدير آمريکايي اداره امور عراق: نيروهاي آمريکايي پس انتقال کامل حاکميت در عراق باقي خواهند ماند


(rm) صدا |
مديرآمريکائي اداره امورعراق روزيکشنبه گفت دولت جديد عراق پس ازدردست گرفتن قدرت، تا مدتي نيروهاي آمريکا را درعراق ابقا خواهد کرد. بهروز نيكذات (راديوفردا): پال برمر مديرآمريکائي اداره امورعراق روز يکشنبه درچند مصاحبه تلويزيوني گفت شوراي حکومتي عراق که ازسوي آمريکا تعيين شده، موافقت کرده است گفتگوهائي درباره ترتيب هاي امنيتي عراق انجام دهد که به موجب آن نيروهاي آمريکا حتي پس ازانتقال کامل حاکميت به عراقي ها دراين کشورباقي بمانند. آقاي برمردرپاسخ به اين سئوال که آيا عراقي ها مي توانند پس ازتحويل حاکميت، نيروهاي آمريکا را ازخاک خود اخراج کنند گفت خير. قرارداد ديگري در رابطه با منافع امنيتي متقابل دوطرف وجود دارد که ما ازهم اکنون تا پايان ماه ژوئن آينده درباره آن گفتگوخواهيم کرد. آقاي برمردرمصاحبه خود با شبکه تلويزيوني ABC گفت من اطمينان دارم دولت عراق تا مدتي به خاطرامنيت خود خواستار ادامه کارنيروهاي ائتلاف دراين کشوراست. مديرآمريکائي اداره امورعراق که ازبغداد با شبکه هاي تلويزيوني آمريکا مصاحبه مي کرد، اعلام کرد دولت عراق تا پايان ژوئن سال 2004 حاکميت را از تشکيلات ائتلافي به رهبري او تحويل خواهد گرفت. آقاي برمرکه هفته گذشته براي مشورت هائي به واشنگتن فراخوانده شده بود، درگفتگوئي با شبکه تلويزيونيCNN، اين موضوع را که آمريکا با انصراف ازخواست پيشين خود درمورد تدوين قانون اساسي عراق پيش ازانتقال حاکميت به مردم اين کشور تغييرعمده اي درسياست خود داده است، تکذيب کرد وگفت تصميم مربوط به موافقت با تشکيل دولت موقت، ناشي از ناتواني شوراي حکومتي عراق درتدوين پيش نويس قانون اساسي عراق درمدتي کمترازدوسال بوده است. وي افزود هيچ تغييرعمده اي درسياست هاي آمريکا بوجود نيامده است. آقاي برمرگفت شوراي حکومتي عراق و دولت آمريکا هردو معتقد بودند که نمي توان مدتي طولاني به انتظارماند. بنابراين ما موضعي اتخاذ کرديم که دقيقا با استراتژي رئيس جمهوري آمريکا تطبيق مي کند. ما به زودي داراي يک قانون اساسي موقت خواهيم بود که حاوي بسياري ازاصول يک قانون اساسي دائمي است. پال برمر، مدير آمريکايي اداره امور عراق، روز يکشنبه گفت که شوراي حکومتي عراق که از سوي آمريکا تعيين شده ست، موافقت کرده است که گفتگوهايي درباره ترتيب هاي امنيتي عراق انجام دهد که به موجب آن، نيروهاي آمريکا حتي پس از انتقال کامل حاکميت به عراقي ها، در اين کشور باقي بمانند. وي گفت که اطمينان دارد که دولت عراق تا مدتي به خاطر امنيت خود، خواستار ادامه کار نيروهاي ائتلاف در اين کشور است. مدير آمريکايي اداره امور عراق اعلام کرد که دولت عراق تا پايان ژوئن سال 2004، حاکميت را از تشکيلات ائتلافي به رهبري او تحويل خواهد گرفت.
XS
SM
MD
LG