لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۸

اعلاميه گروه صلح درباره شهرک‌هاي اسرائيل درکرانه باختري رود اردن


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): گروه صلح، هم اکنون که سياست هاي شهرک سازي اسرائيل درکرانه باختري رود اردن را زيرنظردارد، روزدوشنبه اعلام کرد 103 شهرک که طبق طرح صلح نقشه راه بايد برچيده شوند، دوتادورکرانه باختري رود اردن را فرا گرفته اند. بهروز نيکذات (راديوفردا): گروه صلح، هم اکنون طي بيانيه اي اعلام کرد: حال جمعا 103 شهرک در سرزمين هاي فلسطيني وجود دارند که 56 شهرک آن از زمان روي کارآمدن آريل شارون نخست وزير اسرائيل درماه مارس سال 2001 احداث شده اند. درادامه بيانيه آمده است: پنج شهرک ازهشت شهرک، که به دنبال اعلام اجراي برنامه صلح نقشه راه دربندرعقبه دراردن درتابستان سال گذشته درماه هاي اخيربرچيده شدند، مجددا احداث شده اند. شبکه راديويي غير انتفاعي آمريکا روزيکشنبه اعلام کرد: آقاي شارون به دنبال انتشارگزارش هائي درمورد انتقاد شديد آمريکا ازبرنامه شهرک سازي اسرائيل درکرانه باختري رود اردن، وعده داده است به موضوع شهرک هاي غيرقانوني رسيدگي کند. روزنامه ها آرتص، چاپ اسرائيل، درشماره روزيکشنبه گزارش داد: واشنگتن که باني اصلي طرح صلح نقشه راه است، ازادامه فعاليت هاي مربوط به شهرک سازي واحداث ديوارامنيتي بحث انگيزاسرائيل درکرانه باختري رود اردن به شدت انتقاد کرده است. دراين گزارش آمده بود درگفتگوهاي تلفني ميان اليوت آبرامز، رئيس بخش خاورميانه شوراي امنيت ملي آمريکا، وداو وايس گلاس، رئيس اداره امورکارمندان دفترنخست وزير اسرائيل، پيام هاي تندي رد وبدل شد. ياريو اوپنهايمر رئيس گروه صلح هم اکنون درمصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه گفت دولت اسرائيل اجازه داده است شهرک هائي که تاکنون احداث شده اند، تبديل به شهرک هاي دائمي شوند. رئيس گروه صلح هم اکنون افزود سياست جديد دولت درچند ماه گذشته مبتني براجازه احداث شهرک نبوده و بلکه توسعه شهرک هاي کنوني واعطاي برق به اين شهرک ها واتصال آن ها به جاده ها بوده است. گروه صلح، هم اکنون که سياست هاي شهرک سازي اسرائيل در کرانه باختري رود اردن را زير نظر دارد، روز دوشنبه اعلام کرد که 103 شهرک که طبق طرح صلح نقشه راه بايد برچيده شوند، دور تا دور کرانه باختري رود اردن را فرا گرفته اند. اين گروه گفت که 56 شهرک از مجموع اين شهرک ها از زمان روي کار آمدن آريل شارون، نخست وزير اسرائيل در ماه مارس سال 2001 احداث شدند. پنج شهرک از هشت شهرک که به دنبال اعلام اجراي برنامه صلح نقشه راه در بندر عقبه در اردن، در ماه هاي اخير برچيده شدند، مجددا احداث شدند.
XS
SM
MD
LG