لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۰۷

رئيس جمهور آمريكا و نخست وزير بريتانيا در در كنفرانس خبري مشترك خود بر لزوم تداوم مبارزه با تروريسم تاكيد كردند


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): در لندن ديدار رسمي پرزيدنت بوش از بريتانيا همچنان ادامه دارد. رئيس جمهوري آمريكا و نخست وزير بريتانيا ضمن تقبيح حملات استانبول، وعده دادند كه همچنان به مبارزه شان عليه تروريسم بين المللي ادامه خواهند داد. شهران طبري (راديو فردا): كنفرانس مطبوعاتي امروز در دفتر وزارت خارجه بريتانيا در مجاور داونينگ استريت، يك ربع بعد از ظهر شروع شد. ابتدا كولين پاول، خانم كندليزارايس و عده اي از مشاوران و همراهان رئيس جمهور آمدند و بعد رئيس جمهور و نخست وزير بلر با چهره هايي تقريبا گرفته وارد شدند. توني بلر صحبتش را با انفجار هاي تركيه شروع كرد و گفت: توني بلر (نخست وزير بريتانيا): آنچه اين حمله وحشتناك تروريستي به مانشان ميدهد آنست كه اين يك جنگ است جنگي كه صحنه اصلي نبردش عراق است. ما بايد مطمئن باشيم كه اين تروريست ها را شكست خواهيم داد. همچنين سرسپردگان سابق صدام در عراق را. اما بايد در اين راه موفق شويم، چرا كه اين بخش مهمي از شكست تندروها و كهنه انديشاني است كه مردم بي گناه را در سراسر جهان به كشتن مي دهند. ش. ط: نخست وزير بلر گفت با رئيس جمهور آمريكا به تصميم در مورد عراق، سلاحهاي كشتار جمعي و اهداف مشتركشان بحث كردند كه آنها را در دو بيانيه مشترك مطرح كردند كه پس از جلسه مطبوعاتي به خبرنگاران مي دهند كه خلاصه اي از آن را بعدا برايتان خواهم گفت. اما بعد از نخست وزير، پرزيدنت بوش صحبت كرد كه او هم مهمترين چالش قرن 21 را مبارزه با تروريسم خواند و گفت درست به همين خاطر است كه تا عراق به نمونه اي از يك دموكراسي حافظ صلح بدل نشود، ما اين كشور را رها نخواهيم كرد. او گفت: چه مسيحي، چه مسلمان، چه يهودي، همه يك خدا را پرستش مي كنيم و افزود: پرزيدنت بوش (رئيس جمهوري آمريکا): من بار ديگر مي گويم: آزادي هديه الهي به تمام مردم است و تاكيد مي كنم كه آزادي هديه آمريكا به مردم جهان نيست. اين مفهومي بسيار بزرگتر از آن است و فقط مي تواند هديه الهي باشد. ش.ط: آنها دو بيانيه مشترك مطبوعاتي منتشر كردند، يكي تحت عنوان مولتي لتراليسم يا سياستهاي همكاري همه جانبه موثر براي ساختن جهاني بهتر و ديگري اطلاعيه مشترك عراق. در بيانيه اول گفته شده است كه پرزيدنت جرج بوش و نخست وزير توني بلر اتحاد بين دو كشور آمريكا و اهداف مشترك اين دو كشور را تاييد مي كنند و در چالشهاي بزرگي كه روبرويشان است، در كنار هم مي ايستند. چالشهايي چون مبارزه با تروريسم بين المللي، گسترش سلاحهاي كشتار جمعي، فقر و بيماري و همچنين مبارزه با ديكتاتورهاي متخاصمي كه مردم خود را سركوب مي كنند و صلح را به خطر مي اندازند. آنها در اين بيانيه مي گويند: هدف ما سياستهاي چندجانبه است، نه تكروي، اما از سوي ديگر سازمانهاي بين المللي فلج كننده هم راهنماي ما نخواهند بود. آنها رئوس اهداف خود را اينطور شمردند و گفتند ما تلاش مي كنيم كه يك: در تمام كشورهاي خاورميانه آزادي برقرار شود. ما معتقديم تنها راه برقراري صلح در اين منطقه از طريق آزادي و دموكراسي است. ما از كساني كه در اين منطقه در راه حقوق بشر آزادي اقتصادي، عدالت، قانون و همچنين مبارزه با فساد تلاش مي كنند، استقبال كرده از آنها حمايت مي كنيم. آنها هدفهاي بعدي خود را مبارزه با تروريسم بين المللي، تقويت تلاش بين المللي براي جلوگيري از تلاش سلاحهاي كشتار جمعي، كمك به بهداشت جهاني و مسائل ديگر خواندند. در بيانيه مشترك دوم در مورد عراق، آن دو گفتند براي اولين بار مردم عراق طعم خوش آزادي را مي چشند، ما دو كشور تاييد مي كنيم كه مصمم هستيم به همراه متحدان خود امنيت و صلح را در كنار آزادي در عراق تضمين كنيم و در پايان مي گويند: اگرچه آزادي عراق بزرگترين موفقيت اين كشور بود، هنوز مشكلات بسياري بر سر راه است، اما در عوض پيشرفتهاي عظيمي نيز حاصل شده است. در پايان جلسه وقتي از محل وزارت خارجه به سوي ميدان ترافالگار رفتم، هنوز تظاهركنندگان ضد جنگ كه مسيرشان از برابر دانشگاه لندن شروع مي شود، به اين ميدان نرسيده بودند و فقط دويست نفري در ميدان در حال چيدن و بلندگو بودند. اكنون آنطور كه روشن است، تعداد آنها هنوز به مراتب كمتر از صد هزار نفري است كه پيش بيني ميشد. در كنفرانس خبري مشترك رئيس جمهور آمريكا و نخست وزير بريتانيا ابتدا توني بلر صحبتش را با انفجار هاي تركيه شروع كرد و گفت: آنچه اين حمله وحشتناك تروريستي به مانشان ميدهد آنست كه اين يك جنگ است جنگي كه صحنه اصلي نبردش عراق است. ما بايد مطمئن باشيم كه اين تروريست ها را شكست خواهيم داد. همچنين سرسپردگان سابق صدام در عراق را. اما بايد در اين راه موفق شويم، چرا كه اين بخش مهمي از شكست تندروها و كهنه انديشاني است كه مردم بي گناه را در سراسر جهان به كشتن مي دهند. بعد از نخست وزير، پرزيدنت بوش كه مهمترين چالش قرن 21 را مبارزه با تروريسم خواند، گفت درست به همين خاطر است كه تا عراق به نمونه اي از يك دموكراسي حافظ صلح بدل نشود، ما اين كشور را رها نخواهيم كرد. او گفت: چه مسيحي، چه مسلمان، چه يهودي، همه يك خدا را پرستش مي كنيم و افزود: آزادي هديه الهي به تمام مردم است و تاكيد مي كنم كه آزادي هديه آمريكا به مردم جهان نيست. اين مفهومي بسيار بزرگتر از آن است و فقط مي تواند هديه الهي باشد.
XS
SM
MD
LG