لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۲۵

پيش نويس كانادا براي قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل در محكوم ساختن نقض حقوق بشر در ايران


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): كانادا پيش نويس قطعنامه نقض حقوق بشر در ايران را به سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه كرد. اين پيش نويس كه مورد تائيد 9 كشور ديگر قرار گرفته است، روز جمعه در نشست مجمع عمومي سازمان ملل به راي گذاشته خواهد شد. در حاليكه كانادا در اين قطعنامه نامي از زهرا كاظمي، خبرنگار ايراني كانادائي كه درايران به قتل رسيد نبرده است، اما قتل جنجال برانگيز وي در ايران انگيزه قوي ارائه اين قطعنامه از سوي كانادا بوده است. مريم اقوامي (راديوفردا): دولت كانادا پيش نويس قطعنامه اي در باره نقض حقوق بشر در ايران را به سازمان ملل ارائه مي دهد و مواردي چون شكنجه زندانيان، عدم رعايت اقليت هاي مذهبي و محدوديت هاي آزادي بيان را كه از سوي 9 كشور ديگر مورد تائيد قرار گرفته است، محكوم مي كند. پيش نويس قطعنامه پيشنهادي كانادا، كه در اختيار اعضاي كميته حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است، در نشست عمومي اين سازمان در روز جمعه به راي گذاشته خواهد شد. قتل زهرا كاظمي خبرنگار ايراني - كانادائي در زندان ايران روابط تهران و اوتاوا را تاحدودي تيره كرده است و تحليلگران معتقدند اين تيرگي روابط يكي از انگيزه هاي تهيه اين پيش نويس از سوي دولت كانادا بوده است. اين در حالي است كه در پيش نويس قطعنامه نامي از زهرا كاظمي ذكر نشده است اما به سركوب خبرنگاران، نمايندگان مجلس و دانشجويان توسط قوه قضائيه و نيروهاي امنيتي به طور خاص اشاره شده است. دولت كانادا مي گويد مقامات جمهوري اسلامي مسئول نقض حقوق بشر در ايران هستند. عليرغم اين كه مرگ جنجال برانگيز زهرا كاظمي تنش قابل ملاحظه اي را بين ايران و كانادا پديد آورده است اما دولت كانادا با اتخاذ سياستي كه مسئولان وزارت امورخارجه آن را ديپلماسي نرم مي نامند، سعي در يافتن شيوه مسالمت آميزي براي دريافت پاسخي قانع كننده براي قتل اين كانادائي ايراني تبار مي يابند. وزارت امور خارجه كانادا با فرستادن هياتي به تهران و ملاقات با مقامات عاليرتبه ايران چنين سياستي را به اثبات رسانيد. بيل گراهام، وزير امورخارجه كانادا گفت بايد صبر كنيم و بگذاريم مراحل رسيدگي به پرونده قتل خانم كاظمي تكميل شود چرا كه اين امر به پيشبرد اصلاحات و روند دمكراسي مورد نظر اصلاح طلبان در ايران كمك خواهد كرد. فرانسين لانون، نماينده پارلمان و يكي از منتقدان وزارت امور خارجه كانادا، كه به همراه هياتي براي رسيدگي به وضعيت مرگ زهرا كاظمي و روابط دو كشور به ايران سفر كرده بود، در مصاحبه با راديوفردا در اين باره مي گويد: فرانسين لانون (عضو پارلمان كانادا): آنچه كه ما پرونده كاظمي مي ناميم در ايران نه تنها بسيار جدي تلقي مي شود بلكه برخورد مردم با آن خيلي احساساتي و عميق است چرا كه ما در يافتيم تعداد زيادي از مردم ايران صبح از خانه خارج مي شوند بدون اينكه بدانند شب سالم به خانه بازخواهند گشت يانه. و بسياري ديگر مي دانند كه اگر زنداني شوند چنين توجهي كه نثار پرونده زهرا كاظمي بود شامل حال آنها نخواهد شد. بنابراين كساني كه ما با آنها صحبت كرديم، معتقد بودند كه پيگيري اين پرونده نه تنها براي دفاع و يافتن حقيقت پرونده خانم كاظمي مفيد است بلكه به بهبود وضعيت حقوق انساني آنها كمك خواهد كرد. وي در ادامه افزود اين شيوه عملي و مثبت براي جامعه اي است كه خواهان تغيير است و مي خواهد قدرت بيشتري به امواج جنبش در حركت خود بدهد. پيش نويس قطعنامه نقض حقوق بشر در ايران را كه توسط كانادا تهيه و مورد تائيد 9 كشور ديگر قرار گرفته است، روز جمعه در نشست مجمع عمومي سازمان ملل به راي گذاشته خواهد شد. در حاليكه كانادا در اين قطعنامه نامي از زهرا كاظمي، خبرنگار ايراني كانادائي كه درايران به قتل رسيد نبرده است، اما قتل جنجال برانگيز وي در ايران انگيزه قوي ارائه اين قطعنامه از سوي كانادا بوده است. بيل گراهام، وزير امورخارجه كانادا گفت بايد صبر كنيم و بگذاريم مراحل رسيدگي به پرونده قتل خانم كاظمي تكميل شود چرا كه اين امر به پيشبرد اصلاحات و روند دمكراسي مورد نظر اصلاح طلبان در ايران كمك خواهد كرد. فرانسين لانون، نماينده پارلمان و يكي از منتقدان وزارت امور خارجه كانادا، كه به همراه هياتي براي رسيدگي به وضعيت مرگ زهرا كاظمي و روابط دو كشور به ايران سفر كرده بود، در مصاحبه با راديوفردا در اين باره مي گويد: فرانسين لانون، عضو پارلمان كانادا، كه همراه هيات كانادائي به تهران رفت در مصاحبه با راديوفردا مي گويد كساني كه ما با آنها صحبت كرديم، معتقد بودند كه پيگيري اين پرونده نه تنها براي دفاع و يافتن حقيقت پرونده خانم كاظمي مفيد است بلكه به بهبود وضعيت حقوق انساني آنها كمك خواهد كرد.
XS
SM
MD
LG