لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۵۹

كشمكش نمايندگان اروپاو آمريكا بر سر قطعنامه شوراي حكام سازمان بين المللي انرژي اتمي در باره ايران


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديوفردا): ديپلماتهاي آمريكائي و اروپائي تا آستانه توافق بر سر چگونگي واكنش به برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي نزديك شدند. بر پايه اين قطعنامه، جمهوري اسلامي به دليل 18 سال پنهانكاري در فعاليت هاي هسته اي خود قويا محكوم خواهد شد اما پرونده تهران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع نخواهد شد. همزمان آژانس بين المللي انرژي اتمي اين حق را براي خود محفوظ نگاه خواهد داشت تا اگر روزي تخلفي تازه از جمهوري اسلامي ديد، جلسه فوق العاده اي تشكيل دهد و در صورت لزوم پرونده هسته اي تهران را به شوراي امنيت سازمان ملل بفرستد. عليرضا طاهري (راديوفردا): جلسه ديروز شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي دو ساعت بيشتر طول نكشيد و بيدرنگ پس از آن، ديپلماتهاي آلماني، بريتانيائي و فرانسوي گرم تجديد نظر در پيش نويس قطعنامه اي شدند كه براي محكوم خواندن جمهوري اسلامي آماده كرده بودند. آمريكا خواستار صدور قطعنامه شديدالحن تري بر ضد جمهوري اسلامي است. گفتگو ميان نمايندگان 35 دولت عضو شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي تا ديرگاه شب گذشته به اين اميد ادامه يافت كه سرانجام جمعه، پيش نويس قطعنامه بر ضد جمهوري اسلامي آماده عرضه بشود. اين قطعنامه به هر صورت كه تصويب شود مبناي آن گزارش دكتر محمد البرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در باره 18 سال فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي است. نكات برجسته اين گزارش نشان مي دهدكه تهران غالبا به فعاليت هائي نظير توليد پلوتونيوم كه داراي كاربرد تسليحاتي است سرگرم بوده است. بنابر همين گزارش، ايران اذعان كرده است كه هم با بهره گيري از سانتري فوژ يا دستگاه هاي گريز از مركز، و هم با ياري ليزر، مقادير ناچيزي اورانيوم توليد كرده و نيز در باره جداسازي مقدار اندكي پلوتونيوم به آژانس بين المللي انرژي اتمي خبر نداده است. بر پايه گزارش آژانس، جمهوري اسلامي سالهاست كه از ياريها و همكاري هاي منابعي در چهار كشور داراي فناوري هاي حساس برخوردار بوده است. نامي از اين چهاركشور در گزارش برده نشده است. گزارش آژانس ادامه مي دهد كه جمهوري اسلامي برنامه غني سازي اورانيوم با دستگاه هاي گريز از مركز را 18 سال تمام و برنامه غني سازي اورانيوم با ليزر را 12 سال تمام از آژانس پنهان نگاه داشت. آمريكا با تكيه بر همين گزارش معتقد است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد جمهوري اسلامي را نافرمان و در برابر پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي عهدشكن و ناقض پيمان بشناسد. صفت هاي عهدشكن ناقض پيمان در باره دولت هائي به كار مي رود كه پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي را امضا كرده اند و به آن وفادار نبوده اند و شرايط ايمني پيوسته به اين پيمان را ناديده گرفته اند. پرونده چنين دولت هائي بايد به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود. اكنون بايد ديد در قطعنامه تجديدنظر شده سه كشور بزرگ اروپاي غربي، لحن چندان تند خواهد بود كه از صفت هاي ياد شده در باره جمهوري اسلامي بهره گرفته شود يانه. تازه ترين خبرها نشان مي دهدكه قطعنامه تا آستانه كاربر چنين صفت هائي در باره جمهوري اسلامي پيش خواهد رفت اما اين دو صفت را صريحا در توصيف تهران به كار نخواهد برد. ديپلماتها مي گويند سرنوشت پرونده هسته اي جمهوري اسلامي به احتمال زياد همين امروز در وين، محل آژانس بين المللي انرژي اتمي رقم خواهد خورد. اما كمال خرازي، وزير امورخارجه جمهوري اسلامي پيشاپيش از توفيق تهران در مقابله با واشنگتن خبر داده است. كمال خرازي: تعداد نمايندگان بسيار وسيع است آنجا. كشورهاي مختلف، كشورهاي جنش عدم تعهد و كشورهاي اسلامي كه در آژانس هستند، در شوراي حكام هستند، مشغول گفتگو هستند با طرف هاي مقابل تا ببينيم چه تاثيرهائي بر قطعنامه اي كه ارائه شده است گذاشته خواهد شد. البته آمريكائي ها به اين قطعنامه راضي نيستند چون آنها دنبال بهانه بودند كه بخواهند مسئله را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع بدهند ولي ابتكاري تكه ايران و كشورهاي اروپائي زدند و توافقي كه كردند در واقع زمينه اين كار را از آمريكا گرفت و لذا برنامه آمريكا به توفيق نيانجاميد كه بخواهد مسئله را به شوراي امنيت ارجاع بدهد. ع.ط.: با اين حال ديپلماتها مي گويند قطعنامه بر ضد جمهوري اسلامي آنچنانكه آمريكا مي خواهد، چندان شديدالحن خواهد بود كه تيغ تهديد به سپردن پرونده هسته اي تهران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد را بالاي گردن جمهوري اسلامي نگاه دارد. ديپلماتهاي آمريكائي و اروپائي به آستانه توافق بر سر چگونگي واكنش به برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي رسيدند. بر پايه اين قطعنامه، جمهوري اسلامي به دليل 18 سال پنهانكاري در فعاليت هاي هسته اي خود قويا محكوم خواهد شد، اما پرونده تهران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع نخواهد شد. در عين حال، آژانس بين المللي انرژي اتمي اين حق را براي خود محفوظ نگاه خواهد داشت تا اگر روزي تخلفي تازه از جمهوري اسلامي ديد، جلسه فوق العاده اي تشكيل دهد و در صورت لزوم پرونده هسته اي تهران را به شوراي امنيت سازمان ملل بفرستد.
XS
SM
MD
LG