لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۰۲

بانك مركزي اعلام كرد 10 درصد جمعيت 20 برابر قشر متوسط درآمد دارد


(rm) صدا |
مينا بهار مست(راديو فردا): آمار اعلام شده از سوي بانك مركزي ايران حاكي از آن است كه سهم قشر متوسط جامعه از درآمد ملي در مقايسه با ميانگين كشورهاي در حال توسعه، 65 درصد كمتر است. آرش قويدل (راديو فردا): قشر ثروتمند جامعه ايران كه تنها 10 درصد جمعيت را تشكيل مي دهد، بيست برابر قشر متوسط درآمد دارد. بنابر آمار اعلام شده از سوي بانك مركزي، سهم قشر متوسط جامعه ايران از درآمد ملي، در مقايسه با ميانگين كشورهاي در حال توسعه، 65 درصد كمتر است. همچنين سهم ثروتمندان جامعه ايران از كل درآمد 30 درصد و سهم قشر فقير، تنها 5/1 درصد است. توزيع نابرابر درآمد در ايران باعث شده تا ميزان رفاه مردم بيش از گذشته كاهش يابد. در حال حاضر پايه درآمد يك ايراني 75 هزار تومان است، اما هزينه هاي روزمره به حدي سنگين است كه اگر كسي كمتر از 200 هزار تومان درآمد داشته باشد، زير خط فقر محسوب مي شود. از سوي ديگر، اختلاف زياد سطح درآمد شهرها با روستاها موجب شده تا جمعيت شهرنشيني ايران در طول دو سال گذشته، 49 درصد بيشتر شود. ناظران بر اين باورند تا زماني كه سرمايه هاي ملت ايران در دست تعداد اندكي سرمايه داران محبوس باشد، هيچ تلاشي براي بهبود اقتصاد كشور موثر نخواهد بود. قشر ثروتمند جامعه ايران كه تنها 10 درصد جمعيت را تشكيل مي دهد، بيست برابر قشر متوسط درآمد دارد. بنابر آمار اعلام شده از سوي بانك مركزي، سهم قشر متوسط جامعه ايران از درآمد ملي، در مقايسه با ميانگين كشورهاي در حال توسعه، 65 درصد كمتر است.
XS
SM
MD
LG