لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۰۹

سوء قصد نافرجام به جان رهبر مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق


(rm) صدا |
محسن حکيم فرزند عبد العزيزحکيم عضو شوراي حکومتي عراق روزشنبه درتهران اعلام کرد پدرش ازيک حمله با راکت به يکي ازمساجد بغداد در روزجمعه جان به دربرد. بهروز نيکذات (راديوفردا): محسن حکيم فرزند عبد العزيزحکيم عضوشوراي حکومتي عراق گفت کساني که به پدرش حمله کردند، يک راکت ساخت روسيه را ازباغي درنزديکي مسجد به سوي وي شليک کردند اما راکت منفجرنشد. راکت به هدف اصابت نکرد واتومبيلي را که 100 متر دورترپارک شده بود درهم کوبيد. هيچ کس دراين حادثه مجروح نشد. محسن حکيم که درتهران با خبرگزاري رويتر مصاحبه مي کرد، گفت اين حمله اي تروريستي به جان پدر وي بود که ازسوي بقاياي رژيم صدام حسين وسايرکساني که خواهان بي ثباتي عراق هستند، به مورد اجرا گذارده شد. اين قبيل افراد همان هدف کساني را تعقيب مي کنند که محمد باقرحکيم را کشتند. اين حمله درهمان روزي صورت گيرد که چريک ها چند راکت کاتيوشا ساخت روسيه را ازيک گاري که با الاغ کشيده مي شد، به سوي وزارت نفت عراق و دوهتل دربغداد که محل سکونت غربي ها است شليک کردند. چريک ها به طورفزاينده اي حملات جسورانه اي به نيروهاي ائتلاف، سازمان هاي خارجي وعراقي هائي که با آن ها همکاري دارند، مي کنند. بسياري ازسازمان هاي خارجي به دنبال حملات انتحاري با اتومبيل هائي که درآن بمب جاگذاري شده است، کارخود را رها کرده اند. عبد العزيزحکيم پيشترهشدار داده بود که عراق تبديل به محلي براي پرورش تروريسم شده است که به کشورهاي همسايه اي نظيرعربستان سعودي نيزسرايت مي کند. عبد العزيزحکيم به دنبال کشته شدن برادرش محمد باقرحکيم، جانشين وي به عنوان رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق شد. مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق يکي از گروه هاي عمده شيعه درعراق است که به خاطرآمادگي براي همکاري با دولت موقت ائتلاف درعراق به رهبري آمريکا، مورد انتقاد عده اي قرارگرفته است. ايران سال ها ازمجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق عليه رژيم صدام حسين حمايت کرد. رهبران اين مجلس درپي سرنگوني رژيم صدام حسين، درماه مه گذشته به عراق بازگشتند. محمد باقرحکيم درماه اوت گذشته همراه با 82 نفرديگر درانفجاراتومبيلي که درآن بمب جاسازي شده بود، درصحن امام علي درنجف کشته شدند. يک نوارصوتي که به صدام حسين نسبت داده شد، دست داشتن وي را دراين انفجارتکذيب کرد. عقيله هاشمي يک عضو زن شوراي حکومتي عراق نيزدرماه سپتامبرگذشته دراتومبيل خود درحومه بغداد هدف گلوله قرارگرفت وکشته شد. ترور وي به هواداران صدام حسين نسبت داده شد. محسن حكيم، فرزند عبدالعزيز حكيم، عضو شوراي حكومتي عراق و رهبر مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق روز شنبه در تهران اعلام كرد پدرش در اثر حمله با راكت به يكي از مساجد بغداد روز جمعه جان به در برد. اين حمله در همان روزي صورت گرفت كه چريك ها چند راكت كاتيوشا ساخت روسيه را از يك گاري كه با الان كشيده مي شد به سوي وزارت نفت عراق و دو هتل در بغداد كه محل سكونت غربي ها است شليك كردند.
XS
SM
MD
LG