لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۴۳

اعلام جمهوري اسلامي مبني بر افزايش 50 ميليارد بشکه‌‌اي در ذخاير نفت کشور، از ديد يک کارشناس


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): ايران اعلام کرده است که ذخاير نفتي قابل بهره برداري اين کشور نسبت به چهار سال پيش، حدود 50 ميليارد بشکه افزايش يافته است. جمهوري اسلامي با استناد به اين آمار، از سازمان اوپک خواهد خواست تا سهميه توليد اين کشور را افزايش دهد. ايران براي متقاعد کردن اوپک، از شرکت هاي نفتي بين المللي و نهادهاي جهاني دعوت کرده است از منابع نفت و گاز ايران ديدن کنند. فريبا مودت (راديوفردا): ماه گذشته، وزارت نفت ايران ارقامي جديد براي تعيين ذخاير نفت قابل بهره برداري جمهوري اسلامي به اوپک تسليم کرد که نشان مي دهد طبق نظر وزارت نفت، جمع ذخاير نفت قابل بهره برداري ايران در پايان سال 2002، به 130 ميليارد و 800 ميليون بشکه افزايش پيدا کرده است، يعني نسبت به همين زمان در سال 99، چهار سال پيش، نزديک به 50 ميليارد بشکه بالا رفته است. البته لازم به يادآوري است که قبلا آمار ذخاير نفتي ايران تنها به نفت خام محدود بود. در طي ده سال گذشته، تعدادي ميدان هاي نفت و گاز، از جمله ميدان پارس جنوبي، و آزادگان کشف شده که همواره با به اصطلاح مايعات گازي همراه بوده است، که مي توان آن را با نفت خام مخلوط و صادر نمود. در عين حال، ايران مي گويد که استفاده از تکنولوژي جديد، ضريب بهره دهي ميدان هاي نفت و گاز ايران را افزايش داده است. اما اينها همه چه ارتباطي به سازمان اوپک دارد؟ دکتر پرويز مينا، کارشناس امور نفتي در پاريس: پرويز مينا (کارشناس امور نفتي، پاريس): در دبيرخانه اوپک مدتي است که کميسيوني تعيين شده از طرف کشورهاي عضو که بررسي بکنند براي پيدا کردن يک رابطه و فرمولي که بتوانند رقم سهميه کشورها را بر آن اساس تعيين بکنند. يکي از مهمترين پارامترهايي که در اين فرمول به کار خواهد رفت، مساله ظرفيت توليد هر کشوري است، که البته ظرفيت توليد هم رابطه مستقيم دارد با ميزان ذخاير نفت قابل بهره برداري، بنابراين هر کشور اوپک بايد آخرين ارقام مربوط به ذخاير نفت قابل بهره برداري اش را رسما به دبيرخانه اوپک تسليم بکند، که آن کميسيون بتواند از اين ارقام در آن بررسي استفاده بکند. ف.م.: اما اين سوال مطرح است که با توجه به فضاي سياسي کنوني، و اينکه کمپاني هاي بين المللي با توجه به ملاحظات ديپلماتيک، از بستن قرارداد با ايران طفره مي روند، آنچنان که در مورد ژاپن و قرارداد ميدان نفتي آزادگان مشاهده شد، براي ايران چه تفاوتي مي کند که اوپک سهميه بيشتري برايش در نظر گيرد؟ اما دکتر مينا معتقد است که جبهه هاي سياسي مي آيند و مي روند، و ايران در هر حال در صدد آن است که ابتداء، جاي پاي خود را براي افزايش توليد در اوپک محکم کند و سپس بپردازد به مساله يافتن طرفين بازرگاني و شرکت هاي استخراج نفت و گاز. پرويز مينا: اول شما ميزان ذخايرتان را تعيين مي کنيد، يعني موجودي نفت تان در زير زمين. آن وقت که مشخص شد، مرحله بعد آن، توسعه اين ميادين است براي بهره برداري. آن را وزارت نفت مي گويد که ما برنامه مان اين است که تمام اين ميادين کشف شده جديد و حتي آن برنامه هايي که براي تزريق گاز به ميادين قديمي بايد انجام شود، اينها را جزو برنامه هاي آينده است، که اميدوار هستند با جلب سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي، به خصوص شرکت هاي اروپايي، مثل فرانسوي، ايتاليايي، آلماني، از اين طريق بتوانند برنامه ها را اجراء کنند، البته همانطور که فرموديد، اگر آن برنامه ها از نظر توسعه اين ميادين جديد کشف، و همچنين برنامه هاي تزريق گاز، انجام نشود، آن ذخاير نفت قابل بهره برداري نيست، ولي خوب اما وزارت نفت مي گويد که ما برنامه هايي داريم که اين شرکت ها را راضي خواهيم کرد که بيايند در ايران سرمايه گذاري بکنند و بتوانيم اين برنامه ها را اجراء بکنيم، و از اين ذخاير استفاده بکنيم. ف.م.: اما مساله ديگر، مساله اوپک است. حال که عراق بار ديگر وارد چرخه توليد اوپک شده، آيا اعضاء با توجه به وسواسي که در مورد حفظ سهميه ها دارند، افزايش ناگهاني ذخاير قابل بهره برداري ايران را اينگونه که جمهوري اسلامي تعبير کرده، خواهند پذيرفت؟ پرويز مينا: اوپک هيچوقت ارقامي را که کشورها مي دهند، رويش بحث نمي کند. ولي البته ممکن است، ممکن است آن کميسيون از ايران توضيحاتي بخواهد، از اينکه چگونه به اين ارقام رسيديد، و جزئيات اش را از ايشان درخواست بکند که در اختيارشان بگذارند که بتوانند بررسي کنند. بنده تصورم اين است که اوپک اين ارقام را خواهد پذيرفت. وزارت نفت جمهوري اسلامي ارقامي جديد براي تعيين ذخاير نفت قابل بهره برداري ايران به اوپک تسليم کرد که نشان مي دهد جمع ذخاير نفت قابل بهره برداري ايران در پايان سال 2002، به 130 ميليارد و 800 ميليون بشکه افزايش پيدا کرده است، يعني نسبت به همين زمان در سال 99، چهار سال پيش، نزديک به 50 ميليارد بشکه بالا رفته است. دکتر پرويز مينا، کارشناس امور نفتي در پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که در دبيرخانه اوپک کميسيوني تعيين شده است براي به دست آوردن فرمولي که بتوانند رقم سهميه کشورها را بر آن اساس تعيين بکنند و يکي از مهمترين پارامترهايي که در اين فرمول به کار خواهد رفت، مساله ظرفيت توليد هر کشوري است، که البته ظرفيت توليد هم رابطه مستقيم دارد با ميزان ذخاير نفت قابل بهره برداري دارد، بنابراين هر کشور اوپک بايد آخرين ارقام مربوط به ذخاير نفت قابل بهره برداري اش را رسما به دبيرخانه اوپک تسليم بکند، که آن کميسيون بتواند از اين ارقام در آن بررسي استفاده بکند.
XS
SM
MD
LG