لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۴۷

ابراز خشنودي وزير امور خارجه آمريکا از پيشنويس قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
اردوان نيكنام(راديوفردا): کولين پاول، وزير امور خارجه آمريکااز پيش نويس قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هاي هسته اي ايران ابراز خوشنودي كرد. پيش نويس اين قطعنامه بدنبال توافق آمريكا و سه كشور بريتانيا، فرانسه و آلمان تهيه شده است. طبق اين پيش نويس موضوع برنامه هاي هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاده نخواهد شد. مريم احمدي (راديو فردا): قطعنامه (آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره جمهوري اسلامي)، نتيجه مصالحه آمريکا و کشورهاي اروپايي است. روز دوشنبه ايالات متحده از يک سو و فرانسه و آلمان وبريتانيا از سوي ديگر، درباره قطعنامه به توافق رسيدند. در قطعنامه، ايران به خاطر مخفي نگاه داشتن برنامه هاي هسته اي خود در گذشته محکوم مي شود، اما به ادامه سياست جديد داير بر صداقت و همکاري کامل با سازمان بين المللي انرژي اتمي تشويق مي گردد. هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي روز چهارشنبه در وين، مقر سازمان، تشکيل جلسه مي دهد تا درباره قطعنامه بحث و گفتگو شود و انتظار مي رود هر 35 عضو هيات مديره قطعنامه را بپذيرند. آقاي پاول به خبرنگاران گفت: من از قطعنامه بسيار راضي هستم و مايلم از همتايان خود در اتحاديه اروپا که براي دستيابي به اين قطعنامه به دشت تلاش کرده اند، تشکر کنم. آقاي پاول گفت: ايالات متحده به ويژه از آن بخش از قطعنامه که به موارد نقض مقررات سازمان بين المللي انرژي اتمي در آينده اشاره دارد، استقبال مي کند. وزير امور خارجه آمريکا گفت: اين همان بخشي است که ما مي خواستيم در قطعنامه باشد، بخشي که مي گويد: اگر در آينده نشانه اي حاکي از عدم تبعيت از مقررات مشاهده شود، چه بايد کرد. ايالات متحده پيشتر خواستار قطعنامه شديداللحن تري بود، از جمله اين که موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود. اما با توجه به مخالفت قدرت هاي بزرگ اتحاديه اروپا با ارجاع مساله به شوراي امنيت، موضع خود را نرمتر کرد. ديپلمات هاي غربي مي گويند که قطعنامه فقط يک راه پيش روي ايران قرار مي دهد: شفافيت کامل. يک ديپلمات معتقد است که ايران تا حدي به هدف خود رسيده و از ارجاع شدن به شوراي امنيت سازمان ملل متحد گريخته، اما اين پيروزي مطلق نيست و در قطعنامه هشدار داده شده که اگر پنهانکاري ديگري از سوي ايران ديده شود، چه مربوط به گذشته باشد، چه حال يا آينده، پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد رفت. در پيشنويس قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي، جمهوري اسلامي به خاطر مخفي نگاه داشتن برنامه هاي هسته اي خود در گذشته محکوم مي شود، اما به ادامه سياست جديد داير بر صداقت و همکاري کامل با سازمان بين المللي انرژي اتمي تشويق مي گردد. کولين پاول، وزير امور خارجه آمريکا گفت که از قطعنامه بسيار راضي است و از همتايان خود در اتحاديه اروپا تشکر کرد. آقاي پاول گفت که آمريکا به ويژه از آن بخش از قطعنامه که به موارد نقض مقررات سازمان بين المللي انرژي اتمي در آينده اشاره دارد، استقبال مي کند. وزير امور خارجه آمريکا گفت: اين همان بخشي است که ما مي خواستيم در قطعنامه باشد، بخشي که مي گويد: اگر در آينده نشانه اي حاکي از عدم تبعيت از مقررات مشاهده شود، چه بايد کرد.
XS
SM
MD
LG