لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۲۸

متن پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آمريكا و سه كشور اروپايي به شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي


(rm) صدا |
اردوان نيکنام (راديو فردا): خبرگزاري مهر قطعنامه پيشنهادي بريتانيا، فرانسه و آلمان را که اين خبرگزاري مي گويد از طريق يک ديپلمات به دست آورده انتشار داده است: شوراي حکام از همکاري فعال و آَشکار ايران و پاسخ مثبت اين کشور به خواسته هاي اين شورا مندرج در قطعنامه مصوب 12 سپتامبر 2003 استقبال و تاکيد مي کند که شورا لزوم بررسي و تاييد اعلاميه هاي ايران را براي تصحيح و تکميل تصحيح فعاليت هاي هسته اي حال و گذشته خود اساسي تلقي کند. شورا عميقا از قصورها و نقض تعهدات از سوي ايران در گذشته ابراز تاسف مي کند و از ايران مي خواهد که دقيقا به تعهدات خود هم در حرف و هم در عمل پايبند باشد. شورا از دبيرکل مي خواهد تمامي تدابير لازم را به کار گيرد تا تاييد کند که اطلاعات ارائه شده از سوي ايران، درباره فعاليت هاي هسته اي گذشته و حال اين کشور صحيح و کامل بوده و مسائل حل نشده را حل کند. شورا از ايران مي خواهد که اتخاذ تمامي تدابير جبران کننده ضروري را بر يک مبناي فوري بر عهده گيرد و تکميل کند تا همکاري کامل آژانس در اجراي تعهد ايران تامين شود. شورا بر اين تصميم است که در صورت احراز تکرار قصور جدي از جانب ايران اين شورا فورا تشکيل جلسه دهد تا با در نظر گرفتن وضعيت و مشورت با دبيرکل کليه گزينه هاي در دسترس خود را بر اساس اساسنامه آژانس و موافقتنامه سازمان بررسي کند. شورا از تصميم ايران مبني بر امضاي پروتکل الحاقي ابراز رضايت مي کند و بر اهميت حرکت سريع ايران در تصويب پروتکل و اجراي موقت آن تاکيد مي کند. شورا از تصميم داوطلبانه ايران مبني بر تعليق فناوري هاي غني سازي و بازفراوري اورانيوم استقبال مي کند. شورا از دبيرکل مي خواهد گزارش جامعي درباره اجراي اين قطعنامه تا اواسط فوريه 2004 يا در صورت اقتضا زودتر براي نشست شوراي حکام در ماه مارس تهيه کند. و سرانجام شورا تصميم مي گيرد که موضوع همچنان در دستور کار آن باشد. خبرگزاري مهر متن قطعنامه پيشنهادي بريتانيا، فرانسه و آلمان را که اين خبرگزاري مي گويد از طريق يک ديپلمات به دست آورده انتشار داده است.برخي از نكات اين قطعنامه پيشهنادي بنا به اين گزارش از اين قرار است: شوراي حکام ضمن استقبال از همکاري فعال و آَشکار ايران و پاسخ مثبت اين کشور عميقا از قصورها و نقض تعهدات از سوي ايران در گذشته ابراز تاسف مي کند و از ايران مي خواهد که دقيقا به تعهدات خود هم در حرف و هم در عمل پايبند باشد. شورا بر اين تصميم است که در صورت احراز تکرار قصور جدي از جانب ايران اين شورا فورا تشکيل جلسه دهد. شورا از دبيرکل مي خواهد گزارش جامعي درباره اجراي اين قطعنامه تا اواسط فوريه 2004 يا در صورت اقتضا زودتر براي نشست شوراي حکام در ماه مارس تهيه کند.
XS
SM
MD
LG