لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۵۴

تصويب قطعنامه سازمان بين المللي انرژي اتمي و نکوهش جمهوري اسلامي به دليل پنهانکاري در برنامه هسته اي


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي، در قطعنامه اي که روز چهارشنبه به تصويب رساند، اقدام ايران را در فعاليت هاي مخفيانه اتمي در 18 سال گذشته مورد نکوهش قرار داد. هر 35 عضو هيات مديره از اقدام ايران در همکاري فعالانه با بازرسان سازمان استقبال کردند و در ضمن هشدار دادند که اگر در آينده، همکاري ها ادامه نيابد و يا معلوم شود که بخشي از فعاليت هاي مخفيانه به سازمان گزارش نشده است، هيات مديره دست به اقدام جدي عليه تهران خواهد زد. ليلي صدر (راديوفردا): سازمان بين المللي انرژي اتمي روز چهارشنبه قطعنامه اي را تصويب کرد و ايران را به دليل پنهانکاري ها در برنامه هسته اي خود در گذشته، مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد به منظور پايان دادن به نگراني ها در مورد توليد سلاح هاي هسته اي توسط ايران، از اين پس فعاليت هاي هسته اي اين کشور به شدت کنترل خواهد شد. در اين قطعنامه که توسط 35 کشور عضو هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي تصويب شد، تهديد مستقيمي به ايران در مورد اعمال تحريم از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد نشده است. ايالات متحده پيشنهاد کرده بود که به دليل نگراني ها در مورد برنامه هسته اي ايران، شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تحريم هايي را به اين کشور اعمال کند، که قدرت هاي کليدي اروپا با پيشنهاد آمريکا و اين نحوه برخورد با ايران مخالفت کردند. اين قطعنامه که با موافقت يکپارچه اعضاي هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي به تصويب رسيد، به ايران در مورد قصور جدي اين کشور در آينده هشدار داد. در قطعنامه آمده است: تخلف ايران در آينده، ممکن است که به ارجاع پرونده هسته اي اين کشور به شوراي امنيت سازمان ملل متحد منجر شود. در حاليکه ايران قول همکاري هاي همه جانبه با سازمان بين المللي انرژي اتمي از جمله توقف غني سازي اورانيم و موافقت با بازرسي هاي سرزده از تاسيسات هسته اي اش را داده است، قطعنامه خواستار تحقيقات دقيق و زياد به منظور تاييد صداقت ايران در مورد تعهداتش است. ايالات متحده که معتقد است ايران در حال برنامه ريزي براي توليد سلاح هاي اتمي است، در صورت عدم اعتراف ايران به تخلفات گذشته، و نيز عدم همکاري اين کشور با بازرسي هاي کامل و سرزده از سوي سازمان بين المللي انرژي اتمي، به طور اخص خواستار ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و اعمال تحريم از سوي شورا به ايران شده بود. واشنگتن هفته گذشته بر اين مساله تاکيد کرد که به دليل 18 سال فعاليت مخفيانه اتمي، غني سازي اورانيم و توليد پلوتونيم از سوي ايران، حداقل تهديد ارجاع پرونده برنامه هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، باقي بماند. اما فرانسه، آلمان و بريتانيا، با تهديد ارجاع ايران به شوراي امنيت مخالفت کردند، زيرا معتقد بودند اين تهديد ممکن است باعث شود که ايران از همکاري با سازمان بين المللي انرژي اتمي، صرفنظر کند. نمايندگان حاضر در جلسه هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي معقتدند که اين قطعنامه موفقيتي براي هر دو طرف بود. سازمان بين المللي انرژي اتمي روز چهارشنبه قطعنامه اي را تصويب کرد و جمهوري اسلامي را به دليل پنهانکاري ها در برنامه هسته اي خود در گذشته، مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد که به منظور پايان دادن به نگراني ها در مورد توليد سلاح هاي هسته اي توسط حکومت ايران، از اين پس فعاليت هاي هسته اي ايران به شدت کنترل خواهد شد. در اين قطعنامه که توسط 35 کشور عضو هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي تصويب شد، تهديد مستقيمي به ايران در مورد اعمال تحريم از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد نشد.
XS
SM
MD
LG