لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۰۴

محاكمه مديرمسئول روزنامه دولتي «ايران»: انتقاد از سياست قوه قضائيه در تعقيب جزائي مطبوعات


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): دستگاه قضائي جمهوري اسلامي روز چهارشنبه عبدالرسول وصال، مدير مسئول روزنامه دولتي ايران، را به اتهام تشويش اذهان عمومي و نشر اکاذيب محاکمه کرد. ايران از معدود روزنامه هايي است که زير نظر دولت آقاي خاتمي اداره مي شود و هنوز به کنترل کامل محافظه کاران حاکم بر قوه قضاديه در نيامده است. عبدالرسول وصال در دادگاه سخناني در دفاع از خود ايراد کرد که در واقع قوه قضائيه زير نظارت مستقيم ولي فقيه را به محاکمه کشاند و آن را به سياست يک بام و دو هوا متهم کرد. امير آرمين (راديو فردا): مدير مسئول روزنامه دولتي ايران در شعبه 1083 دادگاه که روز چهارشنبه برپا شد، با اشاره به مراکز متعدد قدرت در برابر رسانه هاي آزاد، گفت: مطالب رسانه اي اگر در حوزه نظامي باشد سپاه و ارتش متولي آن هستند، اگر به سياست خارجي مربوط باشد وزارت امور خارجه و شوراي امنيت ملي، چنانچه مسائل امنيتي باشد وزارت اطلاعات، اگر نظم شهري و اماکن باشد نيروي انتظامي، در حوزه فرهنگ وزارت ارشاد و شوراي هالي انقلاب فرهنگي، و مدعي العموم هم که فوق همه اين ها قرار گرفته است. عبدالرسول وصال به اشاره به ترجيع بند دادگاه هاي ضد مطبوعاتي و استناد مکرر دادگاه هاي به عبارت کشدار و رايج تشويش اذهان عمومي گفت: جامعه هشيار است، وقتي مي بيند ده ها فقره جرم به عنوان تشويش اذهان عمومي رديف مي شود که مربوط به مثلا دو سال پيش است، اولين چيزي که به نظر مردم مي آيد اين است که وقتي دو سال پيش خبر را خواندند، اصلا به نظرشان مهم هم نيامده است، تا چه رسد به اين که باعث تشويش اذهان عمومي شده باشد. آقاي وصال اين اقدام دستگاه قضائيه را چيزي نوين خواند که در 20 سال پيش از انقلاب هم سابقه نداشته است. وي به طور ضمني دستگاه قضائيه را به يک جانبگي و بي طرف نبودن و سياست يک بام و دو هوا متهم کرد و گفت: چرا نقش مدعي العموم را تا به اين حد تنزل داده ايد؟ چرا گاهي نقد و انتقاد از يک قوه جرم محسوب مي شود، اما حمله به قوه هاي ديگر امر به معوف و نهي از منکر؟ مدير مسئول ايران که به طور ضمني به بي اعتباري دستگاه قضائي جمهوري اسلامي در ميان مردم اشاره مي کرد، گفت: شتاب بيش از حد براي رسيدگي قضائي در حوزه مطبوعات و انتشارات، بعضا سبب ترويج و اقبال بيشتر جامعه به آن موضوع شده است و اقدام مدعي العموم که بايد محدود کردن جرائم باشد، در نتيجه برخي اقدام ها موجب توسعه جرائم شده است. مواردي را دادگاه ها جرم اعلام مي کنند که در عرف جامعه به هيچ وجه مقبول نيست. چه کسي مي تواند ادعا کند اگر اطلاعرساني شود، جرمي اتفاق افتاده است؟ آقاي وصال مي پرسد اگر چاپ هر مطلبي يا اهانت باشد يا تضعيف نظام و يا عنوان هاي اتهامي ديگر، پس تکليف آزادي هاي تصريح شده در قانون اساسي چه مي شود و آيا تفسير گسترده اي که دستگاه قضائي از جرم مي کند به عملکرد رسانه ها که دنبال اطلا رساني هستند، آسيب نمي رساند؟ مدير مسئول روزنامه دولتي «ايران» در دادرسي كه در شعبه 1083 دادگاه که روز چهارشنبه برپا شد، گفت: هر مطلبي كه در روزنامه ها چاپ شود يكي از دستگاه ها يا مدعي العموم عليه آن اعلام جرم مي كند. وي دستگاه قضائيه را به يک جانبگي و بي طرف نبودن و سياست يک بام و دو هوا متهم کرد و گفت: چرا گاهي نقد و انتقاد از يک قوه جرم محسوب مي شود، اما حمله به قوه هاي ديگر امر به معوف و نهي از منکر؟ وي افزود: مواردي را دادگاه ها جرم اعلام مي کنند که در عرف جامعه به هيچ وجه مقبول نيست. چه کسي مي تواند ادعا کند اگر اطلاعرساني شود، جرمي اتفاق افتاده است؟ وي پرسيد اگر چاپ هر مطلبي يا اهانت باشد يا تضعيف نظام و يا عنوان هاي اتهامي ديگر، پس تکليف آزادي هاي تصريح شده در قانون اساسي چه مي شود؟
XS
SM
MD
LG