لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۱

عدم توافق جمهوري اسلامي، كويت و ونزوئلا بر سر تعيين دبير كل جديد اوپك


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): وزيران نفت يازده کشورعضوسازمان اوپک براي انتخاب دبيرکل جديد اين سازمان روزپنجشنبه در وين تشکيل جلسه دادند، اما قرائني درمورد توافق آن ها برسردبيرکل جديد وجود ندارد. امير آرمين (راديوفردا): به گفته عبد الله بن حمد العطيه رئيس سازمان اوپک، ايران، کويت و ونزوئلا نامزدهاي خود را براي تصدي پست دبيرکلي اوپک معرفي کرده اند وحاضرنيستند درمورد کانديداي خود عقب نشيني کنند. آقاي العطيه که درعين حال وزيرانرژي قطراست، به خبرنگاران گفت: من به نشست اوپک گزارش خواهم داد که اين سه کانديدا درمورد تصدي پست دبيرکلي اصراردارند وغيرممکن است بتوان نظرديگري را به آن ها پيشنهاد کرد. نشست روزپنجشنبه اوپک، دومين نشست اين سازمان است که طي آن کشورهاي عضو کوشش مي کنند دبيرکل جديدي را براي اوپک تعيين کنند. اوپک درنشست پيشين خود در24 ماه سپتامبرگذشته موفق به انتخاب دبيرکل جديد اين سازمان نشد. هادي نژاد حسينيان نامزد ايران وعدنان شهاب الدين نامزد کويت هستند. ونزوئلا نيزخواستارآن است که آلوارو سيلوا کالدرون دبيرکل کنوني اوپک براي يک دوره ديگردراين مقام باقي بماند. دبيرکل اوپک براي يک دوره سه ساله انتخاب مي شود ومدت تصدي اورا فقط براي يک دوره ديگرمي توان تمديد کرد. دبيرکل اوپک به طوراصولي مداخله اي درتصميم گيري هاي اين سازمان ندارد و وزيران نفت عضو اوپک تصميم گيرنده هستند، با اين حال دبيرکل مي تواند درکارائي اوپک که کنترل حدود يک سوم تدارکات نفتي جهان را دردست دارد، موثر واقع شود. دبيرکل به عنوان سخنگوي اوپک عمل مي کند وفعاليت هاي روزانه اين سازمان را تنظيم مي کند. در رقابتي که درحال حاضر بر سر تصدي مقام دبيرکلي جريان دارد، کويت از حمايت امارات متحده عربي، قطر و عربستان سعودي برخوردار است. ايران اعلام کرده است روي نامزد خود پافشاري مي کند وقصد حمايت از نامزد هيچ کشور ديگري را ندارد. بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران گفته است اگر ساير اعضاي اوپک به نامزد ايران راي ندهند، ايران نيزدليلي ندارد که به ديگران راي بدهد. منابع صنعت نفت مي گويند اگراوپک به اتفاق آرا موفق به انتخاب دبيرکل جديد اين سازمان نشود، مي توان به ترتيب حروف الفبا دبيرکل جديد را انتخاب کرد که دراين صورت ايران برنده خواهد شد. يک راه ديگراين است که از وزيرنفت کشوري که قراراست رياست اوپک را درسال 2004 برعهده گيرد، يعني اندونزي، خواسته شود تا دستيابي به توافقي ميان وزيران، دبيرکلي اين سازمان را به عنوان کفيل عهده دارشود. نخستين دبيرکل اوپک درسال 1961، ازايران بود. نامزد کويت، سومين دبيرکل اوپک درسال 1965 بود. ايران وکويت هردو استدلال مي کنند که وقت آن فرا رسيده است که مجددا تصدي اين پست را برعهده گيرند. وزيران نفت يازده کشورعضوسازمان اوپک براي انتخاب دبيرکل جديد اين سازمان روزپنجشنبه در وين تشکيل جلسه دادند، اما قرائني درمورد توافق آن ها برسردبيرکل جديد وجود ندارد. به گفته عبد الله بن حمد العطيه رئيس سازمان اوپک، ايران، کويت و ونزوئلا نامزدهاي خود را براي تصدي پست دبيرکلي اوپک معرفي کرده اند وحاضر نيستند درمورد کانديداي خود عقب نشيني کنند. آقاي العطيه که درعين حال وزير انرژي قطر است، به خبرنگاران گفت: من به نشست اوپک گزارش خواهم داد که غيرممکن است بتوان نظرديگري را به آنها پيشنهاد کرد. هادي نژاد حسينيان، نامزد ايران و عدنان شهاب الدين نامزد کويت هستند. ونزوئلا نيزخواستار آن است که آلوارو سيلوا کالدرون دبيرکل کنوني اوپک براي يک دوره ديگر دراين مقام باقي بماند.
XS
SM
MD
LG