لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۵۲

واكنش هاي مختلف محافل سياسي در آستانه انتخابات مجلس هفتم


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديو فردا): با نزديك شدن انتخابات دوره هفتم مجلس، نمايندگان گروهها و جناحهاي مختلف در جمهوري اسلامي، نظرات و انتقادات گاه انتقادآميز خود را صريحتر مطرح مي كنند. شيرين فاميلي (راديو فردا): محمدرضا خاتمي، نماينده مردم تهران و دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي در حاشيه كنگره مجمع روحانيون مبارز با ذكر اين نكته كه مهمترين شرط انتخابات، آزاد بودن آن است، گفت: مردم در انتخابات آزاد شركت خواهند كرد. محمدرضا خاتمي با اظهار تاسف از شرايطي كه به گفته وي شوراي نگهبان در كشور ايجاد كرده است، اظهار داشت چنين شرايطي امكان تصميم گيري و برنامه ريزي دراز مدت براي مردم، گروهها و فعالان را غير ممكن كرده است. نايب رئيسم مجلس، فضاي انتخاباتي فعلي را از نظر شور و شوق انتخاباتي، بهتر از فضاي پيش از انتخابات شوراها دانست، ولي در عين حال گفت: ممكن است عملكرد شوراي نگهبان، آب سردي بر تمام اين اشتياقات بريزد و حتي شرايط را بدتر از انتخابات شوراها كند. مجيد انصاري، عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز، عمده ترين تشكل روحاني طرفدار اصلاحات نيز، نبودن تعامل سازنده و رابطه حسنه ميان مجلس و شوراي نگهبان را از جمله مشكلات و موانع بر سر انتخابات مي داند و مي افزايد: اين امر موجب انسداد قانونگذاري در حوزه سياسي و سازماندهي مديريت شده است و شوراي نگهبان را به درنظر گرفتن مقتضيات زمان و اصلاح خود دعوت مي كند. درحالي كه برخي از اصلاح طلبان و گروههاي نزديك به آنان، عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات مجلس آينده را با نگراني دنبال مي كنند و يا اين نهاد را به دقت نظر تامل بيشتر فرامي خوانند، حميدرضا ترقي، عضو مركزيت موتلفه اسلامي، از گروههاي افراطي محافظه كار، اين اظهار نظرها و نگرانيها را تحركات برخي از نمايندگان فعلي مجلس براي حمله به شوراي نگهبان و ديگر نهادهاي نظام مي داند و نمايندگان مجلس را متهم مي كند كه در بين آنها تقسيم كاري انجام شده است كه برخي از آنها مسئوليت تهاجم به شوراي نگهبان را برعهده گرفته اند. برخي ديگر از محافظه كاران نيز با نزديك شدن زمان انتخابات، براي جلب مشاركت مردم، آنها را به وحدت و وفاق ملي فرا مي خوانند. آيت الله امامي كاشاني، اما جمعه امروز تهران گفت: (صداي آيت الله امامي كاشاني): انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخاباتي است بسيار مهم در اين مرحله. اين دوره هفتم خيلي اهميت دارد. سياست دنياي استكبار عجيب عليه ما است، عجيب. آن چيزي كه مي تواند سياه كند روي استكبار را بيش از گذشته، انسجام تمام ملت ايران است، وحدت تمام اقشار و گروهها و حزبها است. ش .ف : روز گذشته نيز آيت الله جوادي آملي، عضو جامعه روحانيت مبارز، از تشكلهاي محافظه كار گفت: حضور گسترده مردم در هفتمين دوره انتخابات مجلس، با وحدت ميان دلها و وفاق ملي تحقق مي يابد. با نزديك شدن انتخابات دوره هفتم مجلس، نمايندگان گروهها و جناحهاي مختلف در جمهوري اسلامي، نظرات و انتقادات خود را مطرح مي كنند. محمدرضا خاتمي، دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: مردم در انتخابات آزاد شركت خواهند كرد. محمدرضا خاتمي با اظهار تاسف از شرايطي كه شوراي نگهبان در كشور ايجاد كرده است، اظهار داشت چنين شرايطي امكان تصميم گيري و برنامه ريزي را غير ممكن كرده است. مجيد انصاري، عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز، نبودن تعامل سازنده و رابطه حسنه ميان مجلس و شوراي نگهبان را از جمله مشكلات و موانع بر سر انتخابات مي داند. برخي ديگر از محافظه كاران نيز با نزديك شدن زمان انتخابات، براي جلب مشاركت مردم، آنها را به وحدت و وفاق ملي فرا مي خوانند. آيت الله امامي كاشاني، اما جمعه امروز تهران گفت: آن چيزي كه مي تواند سياه كند روي استكبار را بيش از گذشته، انسجام تمام ملت ايران است، وحدت تمام اقشار و گروهها و حزبها است.
XS
SM
MD
LG