لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۴۷

نشست وزيرامورخارجه آمريکا با طراحان صلح ژنو عليرغم مخالفت اسرائيل


(rm) صدا |
کولين پاول وزيرامورخارجه آمريکا عليرغم مخالفت اسرائيل، نظرات کساني را که يک طرح غيررسمي را براي صلح خاورميانه ارائه کرده اند، مورد توجه قرارداده است. ليلي صدر (راديو فردا): آنچه که به عنوان توافق ژنوناميده شده است، مرزهائي را ميان اسرائيل وکشورآينده فلسطين تعيين کرده است که به مرزهاي اسرائيل تا پيش ازجنگ سال 1967 خاورميانه نزديک است وتقريبا کليه کرانه باختري رود اردن ونوار غزه وبخشي از بيت المقدس را به فلسطينيان داده است. توافق ژنوهمچنين خواستار برچيده شدن بيشتر شهرک هاي يهودي نشين دراين مناطق است وحق بازگشت فلسطينياني را که درجريان جنگ سال 49- 1948 وتاسيس اسرائيل از خانه هاي خود گريختند ويا اخراج شدند وهمچنين حق بازگشت اعقاب ونوادگان اين قبيل فلسطينيان را به شدت محدود کرده است. اين توافق، حاکميت دربيت المقدس را نيزتقسيم کرده است. برخلاف توافق ژنو، طرح نقشه راه براي صلح خاورميانه که مورد حمايت آمريکااست، راه را درمورد مسائل متعددي نظيرمساله مرزهاي ميان دو کشوربراي گفتگو باز گذارده است. دولت اسرائيل مخالفت خود را با توافق ژنو وهمچنين ديدار روزجمعه کولين پاول وزيرامورخارجه آمريکا با يوسي بيلين وزير دادگستري پيشين اسرائيل وياسر عبدربو عضو کميته اجرائي سازمان آزادي بخش فلسطين که طراحان توافق ژنوهستند، اعلام کرده است. اهود اوهمرت معاون نخست وزيراسرائيل اقدام آقاي پاول را اقدام ناصحيح يک مقام بلند پايه دولت آمريکا ناميده است. ملک عبد الله پادشاه اردن نيز روزجمعه درمصاحبه اي با شبکه تلويزيوني اي بي سي گفت طرح نقشه راه تا اين لحظه تنها طرح مناسب براي صلح منطقه بوده است. ملک عبد الله که روزپنجشنبه با پرزيدنت بوش ديدارکرده بود، درادامه مصاحبه خود گفت آنچه را که درحال ما نيازبه آن داريم اين است که اطمينان يابيم نخست وزيرجديد فلسطيني براي ايجاد تفاهم درمورد مسائل امنيتي که نهايتا ما را به طرح نقشه را بازمي گرداند، موفق همکاري با همتايان اسرائيلي خود شود. با اين حال جيمي کارتر رئيس جمهوري پيشين آمريکا وچند تن ديگرازچهره هاي سرشناس بين المللي حمايت خود را ازتوافق ژنوکه درسويس به دست آمده و اين کشورنيزبه هواداري ازآن برخاسته است، اعلام کرده اند. وزيرامورخارجه آمريکا که روزپنجشنبه دربروکسل دربلژيک با خبرنگاران صحبت مي کرد، گفت واشنگتن همچنان ازطرح صلح نقشه راه که ازسوي گروه چهارگانه آمريکا، اتحاديه اروپا، سازمان ملل متحد و روسيه ارائه گرديده است وخواستارتشکيل يک کشورمستقل فلسطيني تا سال 2005 است، حمايت مي کند. آقاي پاول افزود با اين حال اين به معناي آن نيست که سايرنظرات مورد توجه قرارنگيرد. به نظر مي رسد هيچ اشکالي ندارد به نظرات مخالفان وکساني که طرح هاي ديگري ارائه کرده اند نيز گوش فرا دهيم. کولين پاول وزيرامورخارجه آمريکا عليرغم مخالفت اسرائيل، نظرات کساني را که يک طرح غيررسمي را براي صلح خاورميانه ارائه کرده اند، مورد توجه قرارداده است. آنچه که به عنوان توافق ژنو ناميده شده است، مرزهائي را ميان اسرائيل وکشورآينده فلسطين تعيين کرده است که به مرزهاي اسرائيل تا پيش ازجنگ سال 1967 خاورميانه نزديک است وتقريبا کليه کرانه باختري رود اردن ونوارغزه وبخشي از بيت المقدس را به فلسطينيان داده است. توافق ژنوهمچنين خواستاربرچيده شدن بيشترشهرک هاي يهودي نشين دراين مناطق است. برخلاف توافق ژنو، طرح نقشه راه براي صلح خاورميانه که مورد حمايت آمريکا است، راه را درمورد مسائل متعددي نظير مساله مرزهاي ميان دو کشور براي گفتگو باز گذارده است. دولت اسرائيل مخالفت خود را با توافق ژنو وهمچنين ديدار روزجمعه کولين پاول وزيرامورخارجه آمريکا با يوسي بيلين وزير دادگستري پيشين اسرائيل وياسرعبد ربو عضو کميته اجرائي سازمان آزادي بخش فلسطين که طراحان توافق ژنوهستند، اعلام کرده است.
XS
SM
MD
LG