لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۵۸

اعدام دو تن از فعالان اپوزيسيون کرد در سقز و مهاباد، از ديد سخنگوي حزب دمکرات کردستان ايران


(rm) صدا |
بکتاش خمسه پور (راديوفردا): دو تن از فعالان اپوزيسيون کرد در سقز و مهاباد اعدام شدند. يکي از اين افراد پنج ماه زنداني بود و ديگري نه سال پيش بازداشت شده بود. بهمن باستاني (راديوفردا): حزب دمکرات کردستان ايران در دو اطلاعيه جداگانه، خبر اعدام رامين شريفي و جليل زيوه اي را انتشار داده است. بر پايه اين اطلاعيه ها، جليل زيوه اي در سال 1373 در پي تيراندازي ماموران حکومت به او و زخمي شدن در حوالي روستايي در مهاباد بازداشت و زنداني شده بود. جليل زيوه اي پس از نه سال زندان، پنجشنبه گذشته اعدام شد. عضو ديگر اين حزب، رامين شريفي، پنج ماه پيش در سقز بازداشت و زنداني شده بود و در روز شنبه، پانزدهم آذر، اعدام شد. علت و اتهام بازداشت رامين شريفي در پنج ماه پيش از اين را از خسرو عبداللهي، سخنگوي حزب دمکرات ايران در خارج از کشور جويا مي شويم: خسرو عبداللهي (سخنگوي حزب دمکرات ايران در خارج از کشور): تعلق به حزب دمکرات و فعاليت به نفع خواست هاي حزب دمکرات بوده. هميشه اينطوري بوده. کساني را که رژيم به اصطلاح تعلق به حزب ما داشته باشند، کوچکترين چيزشان در واقع چي، در واقع سال ها زندان است، اگر اعدام نباشد. ب.ب.: چگونه بوده جريان بازداشت وي؟ خسرو عبداللهي: در شهر سقز در حين فعاليت اين را شناسايي کردند و پي بردند که اين به حزب ما تعلق دارد. دستگيرش مي کنند و دو ماه بعد از آن در يک دادگاه نمايشي اين را به اعدام محکوم مي شود، رامين به حکم صادره اعتراض مي کند، در نتيجه پرونده به ديوان عالي فرستاده مي شود که مورد تاييد ديوان عالي قرار مي گيرد و در نتيجه حکم اعدام روز 15، روز شنبه، در مورد وي اجراء شده. ب.ب.: شما فرموديد در جريان فعاليت بازداشت شده. در جريان چه فعاليتي؟ خسرو عبداللهي: ما در کردستان ايران خودتان مي دانيد که سازمان دهي سياسي است و پخش روزنامه ها و نشريات حزبي است در شرايط فعلي. ب.ب.: ولي به طور مخفي. خسرو عبداللهي: بله بله، مسلم است که ما از يک حزب غير قانوني اعزام شديم، منحله هستيم ديگر، به اصطلاح، اين است که در واقع فعاليت هاي ما، فعاليت هاي پنهاني است. ما که فعاليت آزاد نداريم. ب.ب.: و درباره جليل زيوه اي، در اطلاعيه آمده است که باز در جريان فعاليت حزبي در سال 73، مجروح و اسير شد. چه بوده است اين فعاليت حزبي که مجروح شده. آيا درگيري مسلحانه بوده است؟ خسرو عبداللهي: نخير، درگيري مسلحانه نبود. کمتر روزي هست که يک چنين مسائلي در کردستان صورت نگيرد. در کردستان از قانون و حتي از قانوني که خود جمهوري اسلامي به اصطلاح تصويب کرده، در کردستان بي قانوني تمام است. هر وقت دلشان بخواهد، اين مامورين رژيم، نيروهاي رژيم، پاسداران، روي مردم شليک مي کنند و در نتيجه هم در واقع جليل زيوه اي هم يک چنين چيزي بوده. شليک شده و اين زخمي مي شود و دستگيرش مي کنند و بعد هم بعد از نه سال، به هر حال، حکم اعدام در مورد وي اجراء شده و از کساني بوده که واقعا به شکل وحشيانه اي اين شکنجه شده بوده. ب.ب.: آقاي عبداللهي، در مقاطعي روند بازداشت و حتي اعدام فعالان اپوزيسيون کرد در ايران تشديد شده است، از جمله هنگام حمله نظامي آمريکا به عراق. در اين مقطع آيا چگونه مي بينيد اوضاع را؟ باز فکر مي کنيد که روند تشديد اعدام هاي فعالان اپوزيسيون کرد است؟ خسرو عبداللهي: انتخابات به اصطلاح مجلس شوراي اسلامي نزديک مي شود و اينها مي خواهند به اين وسيله به اصطلاح مردم را بترسانند و اين در واقع سياست رژيم جمهوري اسلامي بوده. مي بينيد يکي دو ماهي سست مي کند و بعد سختگيري و کشت و کشتار، يعني اين در مورد اپوزيسيون سراسري ايران هست، به ويژه در مورد اپوزيسيون کرد. حزب دمکرات کردستان ايران در دو اطلاعيه جداگانه، خبر اعدام رامين شريفي و جليل زيوه اي را انتشار داد. جليل زيوه اي در سال 1373 در پي تيراندازي ماموران حکومت به او و زخمي شدن در حوالي روستايي در مهاباد بازداشت و زنداني شده بود. جليل زيوه اي پس از نه سال زندان، پنجشنبه گذشته اعدام شد. عضو ديگر اين حزب، رامين شريفي، پنج ماه پيش در سقز بازداشت و زنداني شده بود و در روز شنبه، پانزدهم آذر، اعدام شد. خسرو عبداللهي، سخنگوي حزب دمکرات ايران در خارج از کشور، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که سازمان دهي حزب سياسي است و شامل پخش روزنامه ها و نشريات حزبي و به طور پنهاني است و دستگيري و اعدام اين دو تن نيز در راستاي اينگونه فعاليت ها بوده است. وي مي گويد که خليل زيوه اي جزو کساني است که در زندان به طرزي وحشيانه شکنجه شده است.
XS
SM
MD
LG