لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۲۷

آغاز به کار دادگاه پژوهشي يک ژنرال بوسني کروات که به 45 سال زندان محکوم شده است


(rm) صدا |
دادگاه پژوهش ژنرال تيهوميربلاسکيک، ژنرال بوسني کروات که به جرم ارتکاب جنايات جنگي عليه مسلمانان درجنگ بوسني به 45 سال زندان محکوم شده است، از روزدوشنبه درلاهه آغازشد. علي سجادي (راديوفردا): وکلاي مدافع ژنرال تيهومير بلاسکيک حکم مجازات اورا براساس مدارکي مورد پژوهش قراردادند که پس ازمحاکمه اوفاش شد. اين مدارک به دنبال درگذشت فرانجو توجمان رئيس جمهوري زمان جنگ کرواسي، درسال 2000 در زير زمين دستگاه اطلاعاتي کرواسي به دست آمد. بنا به استدلال وکلاي مدافع، اين مدارک نشان مي دهد بلاسکيک دستوري درمورد قتل عام مردم نداده واز برخي جرايمي که وي به جرم ارتکاب آن درماه مارس سال 2000 محکوم شد، بي اطلاع بوده است. ژنرال بلاسکيک که درفاصله سال هاي 1992 و 1994 فرمانده نيروهاي بوسني کروات درمرکزبوسني بود، خود را در 20 مورد ازموارد مربوط به ارتکاب جنايات جنگي وجنايت عليه بشريت مقصر ندانسته است. وي درسال 1996 داوطلبانه خود را تسليم دادگاه جنايات جنگي وابسته به سازمان ملل متحد درلاهه کرد. بلاسکيک ادعا کرده است هيچ گونه کنترل واقعي برگروه هاي چريکي يا نيروي پليس در مرکز بوسني نداشته است. به گفته وکلاي مدافع بلاسکيک، مدارک جديد بي گناهي اورا ثابت مي کند ونشان مي دهد افرادي که به دولت ناسيوناليست مستقر در زاگرب نزديک بودند، مسئول حمله به غيرنظاميان غيرکروات در دره لاسوا واقع درمرکزبوسني دراوايل سال هاي دهه 1990 بودند. رژيم توجمان درجريان جنگ سال هاي 1992 تا 1995 بوسني، خواستارالحاق بخشي ازقلمرو بوسني به کرواسي بود. دادگاه پژوهش وابسته به دادگاه بين المللي جنايات جنگي يوگسلاوي سابق موافقت کرده است برخي ازاسنادي را که به اين دادگاه ارائه شده است مورد بررسي قراردهد، اما تقاضاي تجديد محاکمه بلاسکيک را رد کرده است. قاضي فائوستو پوکار، قاضي ايتاليائي که روزدوشنبه رياست جلسه دادگاه پژوهش را برعهده داشت، گفت اين دادگاه گفته هاي هفت تن ازشاهدان دفاع را استماع خواهد کرد وحدود يکصد قطعه ازاسناد ومدارکي را که دراختياردادگاه پژوهش قرارگرفته است، مورد بررسي قرارخواهد داد. جلسات دادگاه پژوهش تا 17 دسامبرجاري ادامه خواهد داشت. بلاسکيک که 43 سال دارد، درپايان محاکمه به جرم آن که شخصا دستوريک حمله منظم وسازمان يافته را به غيرنظاميان مسلمان در دره لاسوا درسال 1993 داده است، به 45 سال زندان محکوم شد. اين يکي ازسنگين ترين مجازات هائي است که دادگاه جنايات جنگي لاهه حکم آن را صادرکرده است. قضات اين دادگاه، به ويژه بلاسکيک را مسئول قتل عام بيش از يکصد غيرنظامي مسلمان در روستاي اهميچي درماه آوريل سال 1993 درآغازجنگ ميان نيروهاي مسلمان بوسني و نيروهاي بوسني کروات مي دانند. دادستانان استدلال کرده اند که زمينه اي براي پژوهش وجود ندارد وخواسته اند حکم مجازات بلاسکيک تاييد شود. دادگاه پژوهشي ژنرال تيهو ميربلاسکک، ژنرال بوسني کروات، که به جرم ارتکاب جنايات جنگي عليه مسلمانان در جنگ بوسني، به 45 سال زندان محکوم شده است، از روز دوشنبه در لاهه آغاز شد. وکلاي مدافع ژنرال ميربلاسکک، حکم مجازات او را بر اساس مدارکي مورد پژوهش قرار دادند که پس از محاکمه او فاش شد. اين مدارک به دنبال درگذشت فرانجو توجمون، رئيس جمهوري زمان جنگ کرواسي در سال 2000، در زير زمين دستگاه اطلاعاتي کرواسي به دست آمد. بنا به استدلال وکلاي مدافع، اين مدارک نشان مي دهد که بلاسکک دستوري در مورد قتل عام مردم نداده و از برخي جرائمي که وي به ارتکاب آنها در ماه مارس 2000 متهم شد، بي اطلاع بوده است.
XS
SM
MD
LG