لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۵۷

عدم شركت جبهه ملي ايران در انتخابات مجلس، از ديد يكي از از اعضاي شوراي رهبري


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): جبهه ملي ايران با انتشار بيانيه اي اعلام كرده است كه در انتخابات هفتمين دور مجلس شوراي اسلامي شركت نخواهد كرد. در اين بيانيه گفته مي شود تا زماني كه مردم نتوانند نمايندگان خود را كنار از دخالتهاي ارگانهاي انتصابي برگزينند، مشاركت مردم در انتخابات سودي براي منافع ملت نخواهد داشت و فقط مي تواند بر مشروعيت نظامي كه در تضاد با خواست ملت همه توانش را به كار گرفته، مهر تاييد بگذارد. پرويز ورجاوند، از اعضاي رهبري جبهه ملي ايران در گفتگويي با راديو فردا درباره بيانيه اخير و مواضع جبهه ملي در قبال انتخابات چين مي گويد: پرويز ورجاوند: همانطور كه در اعلاميه آمده است، ما با توضيحي كه داده شده، داير بر اين كه ساختاري كه امروز در جامعه ايران با آن برخورد مي كنيم، ساختاري است كه با يك جمهوري به معناي واقعي كلمه انطباق ندارد، وجود ارگانهاي انتصابي متعدد سبب شده است كه مجلس از هرگونه تواني بيفتد و در نتيجه نه بتواند كار قانون سازي را انجام بدهد، نه بتواند كار تحقيق و بررسي ارگانهاي مختلف را انجام بدهد و از آنها بازخواست كنند. بنابراين با شرايط موجود كه به ويژه دو ارگان عمده اي به نام شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت در مسيري حركت مي كنند كه مجلس را به طور كامل فلج و زمينگير كردند و به اين اعتبار ما معتقديم تا زماني كه اين تغييرات اساسي بوجود نيايد و تا شرايطي پيش نيايد كه بتوان براي مجلس هيچ اعتبار كامل به عنوان قلب تپنده يك كشور را در نظر گرفت و اين زماني صورت پذيرد كه شما بتوانيد نامزدهايي را كه خودشان را نامزد مي كنند، شمار قابل ملاحظه اي از آنها از سوي حزبهاي ملي كانديدا شده باشند و بيايند و از سوي مردم برگزيده شده باشند، اين حزبها بتوانند صاحب برنامه باشند و در يك ارزيابي مردم به گروهي از اينها راي بدهند و اينها اكثريت را بدست بياورند كه بتوانند مجلس و دولتي را تشكيل بدهند. چون همه اين مسائل چهارچوب ايران و حالت فلج بودنش و {...} از اين رو ما در انتخابات مجلس هفتم، شركت مردم را همسو با منافع مليشان نمي دانيم و معتقديم به جاي آن بايد يك همه پرسي كلان، يك رفراندوم برگزار شود. جمشيد زند (راديو فردا): آقاي ورجاوند عده اي از شخصيتهاي ملي مذهبي و همچنين نهضت آزادي، مواضع گوناگوني را در اين مورد اتخاذ كرده اند. آقاي عزت الله سحابي در گفتگويي كه اخيرا داشته اند، گفته اند كه در انتخابات امسال تكليف كار يكسره خواهد شد و از سوي ديگر آقاي ابراهيم يزدي، در نامه محرمانه اي به شوراي عالي امنيت ملي پيشنهادهايي را دادند براي افزايش مشاركت مردم در انتخابات مجلس. آيا به نظر شما در اين انتخابات كار واقعا يكسره خواهد شد و حداقل بخشي از جناح اصلاح طلب به اپوزوسيوني خارج از حاكميت تبديل خواهد شد. پرويز ورجاوند: تصور ما اين است كه ديگر زماني براي اينكه تغييري و تاثيري را بر اثر نامه محرمانه بتواند از ساختار حكومت بگيرد، باقي نمانده است. بر مبناي موضعگيري هايي كه تا به حال مسئولين شوراي نگهبان و يا وابستگان به جناح قدرت طلب تا به حال اعلام كردند، حكايت از اين دارد كه تلاششان بر اين است كه نه تنها كساني را كه خارج از حاكميت هستند و وابسته به نيروهاي ملي چون جبهه ملي و رهبران آنها را امكان حضور ندهند، كه شماري از اصطلاح طلبان را هم كه خيلي قاطع تا به حال در مقابل آن جناح موضعگيري داشته اند را از حضورشان خودداري كنند. ج.ز: آقاي ورجاوند مدتها است كه اين بحث مطرح شده است كه جناحهايي از طيف اصلاح طلبان حكومتي، جبهه ملي، نهضت آزادي، نيروهاي ملي مذهبي و طيف وسيعتري از منتقدين جمهوري اسلامي ممكن است كه دست به تشكيل يك جبهه متحدي بزنند در زمان برگزاري انتخابات هفتم. به نظر شما زمينه تشكيل اين جبهه الان چقدر است. پرويز ورجاوند: به اعتقاد من بسيار بعيد به نظر مي رسد كه در فاصله تا زمان انتخابات، بشود در زمان موجود يك چنين روح متشكل گسترده اي حتي به خاطر انتخابات مجلس هفتم سازماندهي كرد. بنابراين بايد در انتظار موضعگيري هاي گروههاي سياسي خارج از حاكميت و همچنين موضعگيري جناح اصلاح طلب درون حاكميت بود كه چگونه با قضايا برخورد مي كنند. جبهه ملي ايران اعلام كرد در انتخابات هفتمين دور مجلس شوراي اسلامي شركت نخواهد كرد. جبهه ملي نوشت زماني كه مردم نتوانند نمايندگان خود را فارغ از دخالتهاي ارگانهاي انتصابي برگزينند، مشاركت مردم در انتخابات سودي براي منافع ملت نخواهد داشت و فقط مي تواند بر مشروعيت نظامي كه در تضاد با خواست ملت همه توانش را به كار گرفته، مهر تاييد بگذارد. پرويز ورجاوند، از اعضاي رهبري جبهه ملي ايران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: در شرايط موجود كه دو ارگان عمده به نام شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت در مسيري حركت مي كنند كه مجلس را به طور كامل فلج و زمينگير كردند ما در انتخابات مجلس هفتم، شركت مردم را همسو با منافع مليشان نمي دانيم و معتقديم به جاي آن بايد يك همه پرسي كلان، يك رفراندوم برگزار شود. تصور ما اين است كه تلاش حكومت اين است كه نه تنها كساني را كه خارج از حاكميت هستند نظير نيروهاي ملي چون جبهه ملي و رهبران آن، بلكه شماري از اصلاح طلبان داخل حكومت را هم از شركت در انتخابات محروم كند.
XS
SM
MD
LG