لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۰۸

مراسم پنجمين سالگرد قتل هاي زنجيره اي در فرانكفورت: اظهارات همسر يك قرباني و يك فعال سياسي


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديوفردا): به مناسبت پنجمين سالگرد قتل هاي زنجيره اي و پنجاهمين سالگرد جنبش دانشجوئي در ايران، شب گذشته مراسمي از سوي كميته دفاع از مبارزات مردم ايران و زندانيان سياسي در دانشگاه شهر فرانكفورت برپا شد. پرويز مرداني (راديوفردا): در اين مراسم، علاوه بر خانم مريم مختاري، همسر محمد مختاري، خانم ژاله وفا عضو مجامع اسلامي ايرانيان و عضو هيات تحريريه نشريه انقلاب اسلامي، آقاي تقي روزبه، فعال سياسي و عضو سازمان كارگران انقلابي ايران، راه كارگر، و دكتر كاظم كردواني، عضو كانون نويسندگان ايران، در باره موضوع اين برنامه به سخنراني پرداختند. دكتر كاظم كردواني، در اين مراسم ضمن اشاره به تاريخچه جنبش دانشجوئي در ايران گفت پرونده قتل هاي زنجيره اي يك پرونده ملي است و هدف هاي مشخصي را در سطح ملي دنبال مي كند. دكتر كاظم كردواني، در قسمتي از سخنراني خود گفت: كاظم كردواني (سخنراني درفرانكفورت): آنچه در ايران اتفاق افتاد تحت عنوان قتل هاي زنجيره اي، يك پرونده ملي ماست و هم هدف هاش در سطح ملي بوده، يعني طيفي كه اين قتل ها در واقع انجام شده، از روشنفكران دگرانديشي نظير محمد مختاري و محمدجعفر پوينده گرفته تا مجيد شريف تا زالزاده تا احمد تفضلي و در واقع فروهرها، حسين برازنده، روشنفكران اهل تسنن يا كشيشان مسيحي، يك در هدف هائي كه عاملين قتل هاي زنجيره اي دنبال كردند و دوم در حوزه تفكر در واقع كوشش ها اين بود كه نشان دهند اين تفكر بر چه اساسي پايه ريزي شده، يكي در زمينه در واقع امنيت و فرهنگ است و نشناختن هيچگونه حقي براي شهروندان و فقط تكليف را در واقع از آنها خواستن و در حوزه عمل توضيح دادند كه آنچه را كه از پنج سال قبل تا به امروز اتفاق افتاده چگونه شده است كه حقوق اين قربانيان قتل هاي زنجيره اي عملا ناديده گرفته شده در صورتي كه آمران اين قتل ها آزادانه مي گردند و آمران اين قتلها در واقع آزاد هستند منتهي وكيل مدافع قربانيان، از جمله آقاي ناصر زرافشان در زندان قرار مي گيرد. من بيشتر سعي كردم در حوزه تفكراين موضوع را باز كنم و فكر مي كنم بزرگداشت ما از اين بزرگان تنها يك دلسوزي نبايد باشد بلكه اين را بايد توجه داد كه چرا اينها كشته شدند و اينها چه هدفي را دنبال مي كردند و چه هدف انساني را در واقع دنبال مي كردند. اين را ما بايد بيشتر توجه كنيم. پ. م.: مريم مختاري، ديگر شركت كننده در اين جلسه، در سخنراني خود به مسئله فرهنگي سياسي بودن اين قتل ها اشاره كرد و گفت محمد مختاري به طور ريشه اي به مسائل فرهنگي در ايران پرداخته بود و همين يكي از دلايل عمده به قتل رسيدن او بود. وي گفت: تا به امروز عاملان و آمران اين قتل ها به ملت ايران معرفي نشده اند و اين پرونده تا روشن شدن كامل آن باز خواهد ماند. مريم مختاري (سخنراني در فرانكفورت): مي دانيم اين پرونده، همواره مفتوح و باز است به خاطر اينكه يك پرونده ملي است كه امشب بخشي از صحبت ها روي اين قضييه بود ولي تا به حال آنچيزي كه حقيقت قضييه بوده و مسائلي كه گذشته در پشت پرده هنوز باز نشده و هنوز كسي نمي داند چرا و چگونه اين قتل ها انجام شد و دلايلش چي بود و دادگاه را هم كه مي دانيد پشت درهاي بسته تشكيل شد و آن را شركت نكرديم به خاطر اينكه مسائلي كه آنجا مطرح شد ما نپذيرفتيم و پرونده دستكاري شده بود و پرونده اي نبود كه بايد حقيقت را افشا كند و يك بخشي از كساني كه به هرحلا م يتوانستند حققت را بر ما آشكار كنند يا كشته شدند يا نبودند يا پنهان بودند و عاملين قضييه شناسانده نشدند به ملت و عاملين هم به آن شكل كه در زندان آن مسائل پيش آمد و تا به حال حقيقت اين قضييه روشن نشده، ولي البته ما به جاهاي ديگر شركت برديم ولي مسئلهه همچنان الكن و نارسا باقي مانده. به مناسبت پنجمين سالگرد قتل هاي زنجيره اي و پنجاهمين سالگرد جنبش دانشجوئي در ايران، شب گذشته مراسمي از سوي كميته دفاع از مبارزات مردم ايران و زندانيان سياسي در دانشگاه شهر فرانكفورت برپا شد. پرويز مرداني (راديوفردا): در اين مراسم، علاوه بر خانم مريم مختاري، همسر محمد مختاري، خانم ژاله وفا عضو مجامع اسلامي ايرانيان و عضو هيات تحريريه نشريه انقلاب اسلامي، آقاي تقي روزبه، فعال سياسي و عضو سازمان كارگران انقلابي ايران، راه كارگر، و دكتر كاظم كردواني، عضو كانون نويسندگان ايران، در باره موضوع اين برنامه به سخنراني پرداختند. كاظم كردواني گفت پرونده قتل ها همچنان مفتوح است. مريم مختاري گفت آمران قتل ها به مردم شناسانده نشدند.
XS
SM
MD
LG