لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۲۰

واكنش ها ي چهار فعال سياسي به نگراني هاي عدم استقبال مردم از انتخابات دور هفتم مجلس شوراي اسلامي


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديو فردا): در حالي که حدود 9 هفته به انتخابات مجلس هفتم باقيست بحث و اظهار نظر در مورد سرنوشت انتخابات و عملکرد مجلس ششم گرمتر شده است. از جمله خبرگزاري دانشجويي (ايسنا) ميزگردي با عنوان «تا انتخابات هفتم» برگزار کرده که در آن 4 تن از فعالان سياسي شرکت داشتند. نکته محوري و مشترک در سخنان هر چهار تن، تاکيد بر حفظ منافع نظام در مقابله با منافع مردم در انتخابات است. علي سجادي (راديو فردا): حسن قشقاوي، نماينده مجلس و عضو کميسيون امنيت ملي گفت: با توجه به شرايط مختلف داخلي و خارجي کشور، نبايد از مردم انتظار مشارکت وسيع و گسترده داشت. وي افزود نتيجه نظر سنجي هاي اخير نشان مي دهد که اگرچه ممکن است حضور مردم در انتخابات مجلس هفتم مانند انتخابات گذشته نباشد، اما نگراني جدي و شديدي وجود ندارد زيرا با توجه به استانداردهاي جهاني حضور ملت در عرصه قطعا قابل قبول خواهد بود. وي همچنين افزود در چارچوب اعمال وظيفه، وزرا، مجلس و قوه قضائيه و شوراي نگهبان بايد يک جور فکر کنند زيرا اگر اين امر محقق نشود نظام سرنگون خواهد شد. طه هاشمي مدير مسئول روزنامه انتخاب گفت: در کشورهايي که نظام انتخاباتي مستقري دارند، دلهره ميزان مشارکت مردم وجود ندارد و به دنبال حداکثر نيستند زيرا مردم به ميزان معمولي شرکت خواهند کرد. اما اين که همواره دلهره داشته باشيم که چند درصد مردم شرکت خواهند کرد، نقص ساختاري است. ما بايد از تجارب کشورهاي ديگر استفاده کنيم تا دغدغه ميزان حضور مردم را نداشته باشيم. در عين حال کمرنگ شدن حضور مردم در انتخابات بدون ترديد نظام را ضربه پذير خواهد کرد. وي افزود در طيفي از مردم که مطالبات معيشتي و اقتصادي برايشان در الويت است، عوامل دلسردي آنان نيز عدم توانمندي دستگاههاي مختلف در پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي آنهاست. در حوزه نخبگان، مطالبات سياسي و فرهنگي و اجتماعي پاسخ داده نشده باعث دلسردي آنان مي شود. آقاي طه هاشمي گفته است در مجموع، مجموعه اي از اين عوامل از صدر تا ذيل، يعني مشکلات ساختاري مي تواند باعث دلسردي مردم شود. با اين حال اگر به سمت برنامه محوري برويم و از شعارگرايي فاصله بگيريم و بعد ساختار احزاب را تغيير داده و نگذاريم تبديل به ستاد انتخاباتي شوند، مي توان به حضور پر شور مردم اميدوار بود. آقاي صالح آبادي مدير مسئول روزنامه همبستگي معتقد است اصلاح طلبان بايد ضمن اعتراف صادقانه به شکست اصلاحات و در عين حال تبيين پيروزيهاي به دست آمده خود، از مردم جهت شرکت در اتنخابات دعوت کنند. وي با اشاره به اين که جامعه امروز ايران به لحاظ انفعال و ياس در بدترين شرايط به سر مي برد و فضا براي حضور مردم در عرصه انتخابات متصلب است، ابراز عقيده کرد که عليرغم اين که انتخابات دوره اول مجلس در دموکراتيک ترين شرايط برگزار شد و فضاي کشور در آن زمان به شدت آزاد بود، اما متاسفانه از دوره چهارم به بعد به دليل بحث نظارت استصوابي حوادثي سهمگين در کشور به وجود آمد تا اين که امروز اين شبهه در اذهان عمومي ايجاد شده که شرکت در انتخابات هيچگونه تاثير مثبتي در آينده نظام و انقلاب ندارد. فاطمه راکعي نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: برخي که از همه حربه هاي غيرقانوني و غير شرعي براي حاکميت و ديکته کردن حرف اقليتي خود به ملت استفاده مي کنند، باعث ايجاد نااميدي در مردم مي شوند. وي گفت: عده اي به خود حق دادند به عنوان اقليتي کوچک در چارچوب قانون اساسي و برخلاف روح آن عمل کنند. آنها از موضع قدرت در برخي نهادهاي کليدي رسوخ کرده اند و نمي گذارند به قانون اساسي عمل شود و خواسته ملت محقق گردد. اين افراد طيف افراطي محافظه کارند. خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ميزگردي با عنوان «تا انتخابات هفتم» برگزار کرده که در آن چهار تن از فعالان سياسي شرکت داشتند. اين در حاليست که حدود 9 هفته به انتخابات مجلس هفتم باقيست. قشقاوي، نماينده مجلس و عضو کميسيون امنيت ملي با اشاره به شرايط مختلف داخلي و خارجي کشور گفت نبايد از مردم انتظار مشارکت وسيع و گسترده داشت. وي افزود نتيجه نظر سنجي هاي اخير نشان مي دهد که اگرچه ممکن است حضور مردم در انتخابات مجلس هفتم مانند انتخابات گذشته نباشد، اما نگراني جدي و شديدي وجود ندارد زيرا با توجه به استانداردهاي جهاني حضور ملت در عرصه قطعا قابل قبول خواهد بود. آقاي صالح آبادي مدير مسئول روزنامه همبستگي اعتقاد دارد که اصلاح طلبان بايد ضمن اعتراف صادقانه به شکست اصلاحات و تبيين پيروزيهاي به دست آمده خود، از مردم جهت شرکت در اتنخابات دعوت کنند. فاطمه راکعي نماينده مردم تهران نيز اظهار داشت برخي که از همه حربه هاي غيرقانوني و غير شرعي براي حاکميت و ديکته کردن حرف اقليتي خود به ملت استفاده مي کنند، باعث ايجاد نااميدي در مردم مي شوند.
XS
SM
MD
LG