لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۳۶

سخنگوي شوراي عالي انقلاب اسلامي عراق: مجاهدين خلق بايد عراق را ترک کنند و اگرنه به ايران بازگردانده مي شوند


(rm) صدا |
ژان خاکزاد (راديوفردا): حميد البياتي، سخنگوي شوراي عالي انقلاب اسلامي عراق، در گفتگو با خبرگزاري ايتاليايي کرونوس، گفته است که اعضاي سازمان مجاهدين خلق، بايد عراق را ترک کنند و در غير اين صورت، طبق قوانين بين المللي، به ايران بازگردانده مي شوند. شوراي حکومتي عراق به درخواست سازمان مجاهدين خلق، مهلت تعيين شده را 20 روز ديگر تمديد کرده است. احمد رافت (راديوفردا، رم): حميد البياتي، سخنگوي شوراي عالي انقلاب اسلامي عراق، در گفتگو با عرفان رشيد، خبرنگار کرد تبار بنگاه خبري کرونوس ايتاليا، مي گويد: مجاهدين خلق بدون چانه زدن بايد در عرض يک ماه آينده، خاک عراق را ترک کنند. البياتي مي افزايد: ما در ابتدا به آنها 20 روز فرصت داده بوديم، وليکن به درخواست مسئولين اين سازمان، 20 روز ديگر نيز به آن افزوديم و در صورتي که اعضاي اين گروه در زمان موعود خاک عراق را ترک نکرده باشند، ما آنها را بر مبناي قوانين بين المللي، به مامورين انتظامي کشوري که از آن به عراق سفر کردند، تحويل خواهيم داد. احمد البياتي مي افزايد: مجاهدين خلق نتوانستند به هيچگونه توافقي با مسئولين نيروهاي نظامي ائتلاف در عراق دست يابند و شوراي موقت حکومت نيز ديگر حاضر به قبول حضور آنها در خاک اين کشور نيست. آنها بايد بلافاصله عراق را ترک کنند. حميد البياتي به خبرنگار کرونوس مي گويد: يافتن محلي براي اعضاء و رهبران مجاهدين خلق، وظيفه شوراي موقت حکومت در عراق نيست، زيرا ما از آنها براي حضور در خاک کشورمان، هرگز دعوتي به عمل نياورده ايم. سخنگوي شوراي عالي انقلاب اسلامي عراق مي افزايد: ما اطلاع يافته ايم که بسياري از افراد اين سازمان مي توانند با استفاده از عفو به کشور خود، جمهوري اسلامي ايران باز گردند و اگر کشور سومي نيز به آنها پناه دهد، ما هيچ مشکلي براي سفر آنها به اروپا يا هر نقطه ديگري ايجاد نخواهيم کرد. حميد البياتي، سخنگوي شوراي عالي انقلاب اسلامي عراق، در گفتگو با خبرگزاري ايتاليايي کرونوس، گفت که اعضاي سازمان مجاهدين خلق، بايد عراق را ترک کنند و در غير اين صورت، طبق قوانين بين المللي، به ايران بازگردانده مي شوند. وي گفت که در ابتدا 20 روز به آنها فرصت داده شد، وليکن به درخواست مسئولين اين سازمان، 20 روز ديگر نيز به آن افزوده شد. آقاي البياتي گفت که مجاهدين خلق نتوانستند به هيچگونه توافقي با مسئولين نيروهاي نظامي ائتلاف در عراق دست يابند و شوراي موقت حکومت نيز ديگر حاضر به قبول حضور آنها در خاک اين کشور نيست. حميد البياتي به خبرنگار کرونوس گفت: يافتن محلي براي اعضاء و رهبران مجاهدين خلق، وظيفه شوراي موقت حکومت در عراق نيست، زيرا ما از آنها براي حضور در خاک کشورمان، هرگز دعوتي به عمل نياورده ايم.
XS
SM
MD
LG