لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۵۵

رييس جمهوري فرانسه با رد هرگونه تبعيض و تمايز بر امتيازات و اصول يك جامعه لائيك و غير مذهبي تاكيد كرد


(rm) صدا |
پس از پيشنهاد جنجال برانگيز دولت فرانسه در مورد قانوني كردن ممنوعيت استفاده از علائم مذهبي نمايان در مدارس فرانسه و اعلام نتيجه تحقيقات كميسيون مامور بررسي جوانب اين پيشنهاد، ژاك شيراك رييس جمهوري فرانسه در سخناني بر اين پيشنهاد صحه گذاشت. ژاك شيراك لائيسيته را بزرگترين دستاورد جمهوري فرانسه دانست و گفت مدرسه به هيچ وجه جاي تبليغ يا رد هيچ مذهبي نيست و بايد از اين اقدامات مبرا باشد. رييس جمهوري فرانسه ضمن تاكيد بر آزادي يكسان براي همه و ضمانت فرصت برابري براي همه بدون هرگونه تبعيض و تمايز ميان نژاد ها و اقليت هاي مذهبي و بين زن و مرد، به امتيازات و اصول يك جامعه لائيك و غير مذهبي اشاره كرد كه بر اساس آن تمام اديان و سنت ها در كشور آزاد و محترم اند. وي گفت بي طرفي عرصه عمومي جمهوري و يك جامعه غير مذهبي موجب احترام به آزادي بيان و انديشه ميشود. وي گفت اين اصول در ماده يك قانون اساسي فرانسه قيد شده و بهمين دليل به هيچ وجه قابل معامله نيست. وي از مدرسه بعنوان مكاني برابر براي زن و مرد براي يادگيري دفاع كرد و گفت مدرسه به هيچ وجه مكاني براي رد و يا تبليغ هيچ مذهبي نيست هرگونه پوشش يا نمادي كه جايگاه مذهبي دانش آموزان را معين مي كند، ممنوع خواهد بود. وي پيشنهاد افزودن عيد مسلمانان و يوم كيپور را بعنوان روزهاي تعطيل مردود دانست.
XS
SM
MD
LG