لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۱۶

سخنراني دکتر حبيب الله پيمان در همايش «آينده دمکراسي در ايران» در شهر کلن آلمان


(rm) صدا |
شهرام ميريان (راديوفردا، کلن): همايش «آينده دمکراسي در ايران» از سوي جامعه ايرانيان دمکرات در شهر کلن برپا شد و نخستين سخنران، دکتر حبيب الله پيمان، تحولات اجتماعي در ايران را ابتدا در دو عامل مردم و حاکميت، مورد بررسي قرار داد و پس از اشاره تاريخي به نقش دين، به اين نتيجه رسيد که هر جنبشي که در طول تاريخ در ايران شکل گرفته است، ريشه مذهبي داشته است. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اگرچه دين و مذهب، استبداد را در ايران قوام بخشيده اند، ولي علت اصلي پيدايش استبداد نبوده اند. دکتر حبيب الله پيمان در بخش گفت و شنود همايش آينده دمکراسي در ايران، به پرسش هاي حاضران پاسخ گفت. دکتر پيمان در پاسخ به پرسشي پيرامون دستاوردهاي مجلس ششم، گفت: صداي دکتر حبيب الله پيمان: اولا لوايح زيادي را، متعددي را، به تصويب رساند، با سد شوراي نگهبان برخورد کرد. خود همين آزمون اهميت داشته، که جرياني که بيش از پيش نشان داده که من هيچ نوع انعطافي نمي خواهم در برابر خواست مردم نشان بدهم. و اگر همين ها هم نمي بود، خوب مساله باز با هزينه کمتري براي ما تمام مي شد، اما الان هزينه اش خيلي بالا رفته، به طوري که شما دائم مي بينيد که بايد يک جوري دفاع کنم، يک جوري تجديد حيثيت بکنم. ولي در دفاع از برخي، بسياري از تجاوزاتي که به حقوق فردي اجتماعي در آن جامعه صورت مي گرفته، نقش نسبتا خوبي ايفا کرده. چه نسبت به روشنفکران، نويسندگان، روزنامه نگاران، و يا آنچه که در زندان ها گذشته، زندانيان سياسي يا قتل هاي زنجيره اي يا قتل هايي که اخيرا اتفاق افتاد، در تمام موارد مجلس سعي کرده دفاعي بکند، به هر حال اينها در انعکاس آنچه گذشته در سطح جهاني، خيلي مهم بوده و مجلس، يک چنين نهاد رسمي منتخب، اين فجايع و اين تجاوزات را مطرح مي کند، فرق دارد با اينکه من يا ديگري يا يک روزنامه نگار فقط مطرح بکند. تاثير بازتاب جهاني آن طبيعتا بيشتر است و تاثير آن در جريان مخالف خيلي زياد است. کميسيون 90 را شما آشنا هستيد. در اين زمينه خوب واقعا يک شهامت و پيگيري خيلي بي سابقه اي در تعقيب اين مسببين فرض کنيد قتل ها يا بازداشت، زندان ها، بر عليه دستگاه قضايي و عملکرد آن، خيلي شديد عليه دادستان عمومي، که سياست هايي که اعمال کرده بود در قضيه قتل خانم زهرا کاظمي و امثالهم. اينها به نظر من تاثيرات مثبتي گذاشت. به اين معنا که به هر حال جريان درون جامعه در جهت روشنگري، در جهت صف بندي هاي اجتماعي، ريزش نيروهاي جريان مقابل، بسيار موثر بوده. نيروهاي جريان مقابل بيش از پيش دارد در درون جامعه منزوي به لحاظ اجتماعي مي شود. اين ضربه ها تاثير مي گذارد بر کساني که هنوز احتمالا توهماتي دارند. ش.م.: در همايش «آينده دمکراسي در ايران»، در شهر کلن، محسن حکيمي، عضو کانون نويسندگان ايران، و سعيد مدني، عضو شوراي سردبيري چند ماهنامه نيز درباره تحولات کنوني جامعه ايران و راه هاي دستيابي به مردمسالاري سخن گفتند. همايش « آينده دمکراسي در ايران» از سوي جامعه ايرانيان دمکرات در شهر کلن برپا شد و نخستين سخنران، دکتر حبيب الله پيمان، تحولات اجتماعي در ايران را ابتدا در دو عامل مردم و حاکميت، مورد بررسي قرار داد و سپس به اين نتيجه رسيد که هر جنبشي که در طول تاريخ در ايران شکل گرفته است، ريشه مذهبي داشته است. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اگرچه دين و مذهب، استبداد را در ايران قوام بخشيده اند، ولي علت اصلي پيدايش استبداد نبوده اند. دکتر حبيب الله پيمان در بخش گفت و شنود همايش آينده دمکراسي در ايران، درباره دستاوردهاي مجلس ششم، از جمله گفت که لوايح زيادي را، به تصويب رساند، اما با سد شوراي نگهبان برخورد کرد، در دفاع از بسياري از تجاوزاتي که به حقوق فردي اجتماعي در آن جامعه صورت مي گرفته، نقش نسبتا خوبي ايفا کرد و کميسيون اصل 90 مجلس با شهامت و پيگيري، عملکرد دستگاه قضايي و دادستان عمومي را در قضيه مرگ زهرا کاظمي، مورد بررسي قرار داد.
XS
SM
MD
LG