لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۴۴

شكايت و پيگيري قتل يك دانشجو در جريان ناآرامي هاي تيرماه 1378 كوي دانشگاه توسط خانواده او


(rm) صدا |
عليرضا طاهري (راديو فردا): خانواده عزت ابراهيم نژاد به عملکرد دادگستري در مورد پرونده وي اعتراض کردند. ابراهيم نژاد جوان در تيرماه 1378 در حمله نيروهاي انتظامي و گروههاي فشار به کوي دانشگاه تهران، کشته شد. اعضاي خانواده او روز سه شنبه در نامه اي به روساي سه قوه و کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و کميسون حقوق بشر اسلامي، کوتاهي دادگستري تهران در پيگيري پرونده او را به نقد کشيدند و نوشتند که براي احقاق حق خود به مراجع بين المللي شکايت خواهند کرد. ماه منير رحيمي از راديو فردا در گزارشي در همين زمينه گفت و گويي نيز دارد با يک روزنامه نگار شاهد کشته شدن عزت ابراهيم نژاد: ماه منير رحيمي (راديو فردا): 18 تيرماه 78 خورشيدي است. دانشجويان معترض از حياط خوابگاه کوي دانشگاه بيرون مي آيند و در خيابان امير آباد شمالي تحصن مي کنند. به گفته ناظران پس از ساعتي عده اي به کوي دانشگاه حمله مي کنند. آميخته اي از نظاميها، لباس شخصي ها و افراد گروههاي فشار. تعدادي را دستگير مي کنند، عده اي زخمي و دستکم يک نفر کشته مي شود. روزنامه نگاري که آن روزها از نزديک شاهد ماجرا بوده به راديو فردا مي گويد: (روزنامه نگارشاهد ماجرا): من موقعي رسيدم به کوي دانشگاه که عزت ابراهيم نژاد متاسفانه ضربه مغزي شده بود و فکر مي کنم به بيمارستان نيروي انتظامي منتقل شد، يعني قبل از اين که دانشجويان زخمي ها را بکشانند داخل مسجد کوي دانشگاه. همانجا هم فوت کرد و تا چند روز در سردخانه با عنوان مجهول الهويه بود. جالب اين است که در پرونده اش هم نوشته بود علت مرگ: نامشخص. م.م.ر : شکايت خانواده مقتول براي يافتن قاتل و مقصران اين قتل به نوشته نامه اي که ديروز منتشر کرده اند پس از 4 سال هنوز به جايي نرسيده است. در اين نامه آمده: «متاسفانه پس از گذشت 4 سال که از قتل مرحوم ابراهيم نژاد مي گذرد و با پيگيريهايي که انجام داده ايم، نتيجه آن شد که از طرف دادگاه انقلاب، مرحوم ابراهيم نژاد را در حالي که در قيد حيات نبود محکوم نمودند و پرونده کوي دانشگاه تهران با آن وسعت تخريب و ضرب و شتم دانشجويان، به ضرب و شتم دزديده شدن يک ريش تراش ختم شد.» م. م. ر: روزنامه نگاري که خاطرات خود را بر سايت اينترنتي اش نيز آورده: از کشته شدن ابراهيم نژاد دو روايت تعريف مي کند: (روزنامه نگارشاهد ماجرا): به طور کلي دو روايت از اين ماجرا وجود دارد. يکي اين که ابتدا ابراهيم نژاد را از طبقه چهارم پرت کردند و در حالي که ضربه مغزي شده حسين صفري رفته بالاي سرش و با اسلحه کمري تير خلاص به او شليک کرده، و روايت ديگر مي گويد که عزت ابراهيم نژاد به وسيله نيروهاي نظامي کشته شده و باز مشخصا از حسين صفري نام مي برند. به هر حال آنچه که مشخص است اين است که به سمت سر ايشان شليک شده. درپرونده اش ذکر کرده اند علت مرگ: نامشخص. در حالي که با اسلحه کمري به قتل رسيده. باندي که به باند دخمه ايها، يعني سعيد عسکر و اينها مرتبط هستند، اين باند حمله کرده به آن اتاقي که عزت ابراهيم نژاد رفته بود براي ديدن دوستانش و مشخصا حسين صفري و پسرش ظاهرا که در آن صحنه حضور داشتند و اينها بودند که فرياد مي زدند يا حسين از ما قبول کن. م.م.ر : روزنامه نگاري که در اين مورد با ما صحبت مي کرد، گفت که همه گمان دارند که کشته ها و زخمي ها از يک نفر بيشترند. (روزنامه نگارشاهد ماجرا): در همان شب فکر مي کردند که تعداد کشته ها بيشتر است، چون چندين نفر ديده بودند که از طبقات بالاي ساختمان 11 و 55 و بقيه ساختمانهايي که به شدت مورد حمله قرار گرفته بود با سر پرتاب شدند پايين، چند نفر هم ضربه مغزي شدند. به سمت سر کساني که جدا مي افتادند شليک مي کردند. من در خيابان بيستم امير آباد بودم، مستقيما به سمت سرمان شليک مي کردند، روي ديوار جاي شليکها بود وقتي برگشتيم. يک نفر را هم که به سمت سرش شليک کرده بودند، برديم به سمت مسجد کوي دانشگاه. و من بسيار بعيد مي دانم تنها کسي که در کوي کشته شده باشد، عزت ابراهيم نژاد باشد. به دليل اين که آن کسي که به سمت سرش شليک شده بود، بخشي از سرش متلاشي شده بود. دانشجويان پزشکي که آنجا بودند مي گفتند علائم حياتي در بدنش نيست. متاسفانه آن کساني که کشته شدند در اين قضيه چون دانشجو نبودند اسمشان در جايي ثبت نشده. دختري هست که ربوده شده و کشته شده در شب بيست و يکم. يک بارکش هم در حوالي بازار به رگبار بسته شده. اين سه مورد مشخص است ولي آن يک موردي که خودم شاهدش بودم، نمي دانم که زنده ماند يا اين که آنهم کشته شد. م.م.ر: به نوشته خانواده ابراهيم نژاد، پرونده براي رسيدگي به داگستري تهران فرستاده شده ولي تا به امروز مسکوت باقي مانده و گويا به فراموشي سپرده شده است. خانواده ابراهيم نژاد نوشته اند که ديدارهاي آنان با محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي و مهدي کروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز به رغم قولهاي مساعدي که شنيده اند، بي نتيجه بوده است. و به همين ترتيب نامه ها و پيگيريهاي ديگر. در پايان نويسندگان اين نامه با ابراز اميدواري که جوابشان تا 4 سال ديگر طول نکشد، پرسيده اند به کجا بروند تا به پرونده شان رسيدگي شود. خانواده عزت ابراهيم نژاد که در تيرماه 1378 در حمله نيروهاي انتظامي و گروههاي فشار به کوي دانشگاه تهران، کشته شد، نسبت به عملکرد دادگستري در مورد پرونده وي اعتراض کردند. اعضاي خانواده او روز سه شنبه در نامه اي به روساي سه قوه و کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و کميسون حقوق بشر اسلامي، کوتاهي دادگستري تهران در پيگيري پرونده او را به نقد کشيدند و نوشتند که براي احقاق حق خود به مراجع بين المللي شکايت خواهند کرد. نويسندگان اين نامه با ابراز اميدواري که جوابشان تا 4 سال ديگر طول نکشد، پرسيده اند به کجا بروند تا به پرونده شان رسيدگي شود. يک روزنامه نگار که در روزهاي ناآرميهاي کوي دانشگاه در سال 78 از نزديک شاهد ماجرا بود در مصاحبه با راديو فردا با اشاره به دو روايت مي گويد يکي اين که بعد از اين که ابراهيم نژاد ضربه مغزي شده بود فردي به نام حسين صفري تير خلاص به مغز وي شليک كرد و ديگر اين که ابراهيم نژاد به وسيله نيروهاي نظامي و مشخصا حسين صفري کشته شد.
XS
SM
MD
LG