لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۴۶

بهبود نسبي شرايط در بيمارستان‌هاي کرمان، از ديد يک پزشک


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): دکتر پيمان محمدي در بيمارستاني در کرمان، از بهبود نسبي شرايط سخن مي گويد: دکتر پيمان محمدي (پزشک، کرمان): الان وضعيت به نسبت دو روز گذشته خيلي آرام شده است. بيمارستان هاي کرمان، تعداد مريض هايشان کمتر شده است. مريض هايي که براي عمل جراحي منتظر مانده بودند، در اين دو روزه توانستند عمل بشوند. مشکل دارويي خاصي در شهر نيست. مريض ها تعداد اعزامي هايشان به شهرهاي ديگر خيلي زيادتر از روز قبل است و تقريبا تمام مريض هاي بدحال خوشبختانه مشکل شان برطرف شده است. مريض بدحالي تقريبا نداشتيم از بم. امروز در بيمارستاني که من کار مي کردم، نهايتا 10 مورد من مريض ديدم که اعزام شده از بم. بقيه به خاطر مدت زماني که از زلزله گذشته، ديگر بعيد به نظر مي رسد که مريضي را الان بياورند، آن حالتي داشته باشد که احتياج به اقداماتي اورژانسي داشته باشد، يا طبيعتا از بم جا مانده باشد. ليلي صدر (راديوفردا): آيا دارو به اندازه کافي براي مداواي مريض ها در دسترس هست؟ دکتر پيمان محمدي: احتياج به دارو صد در صد هست. من اگر الان بگويم که ما الان احتياج به دارو نداريم، نه اينک اصلا احتياج به دارو نداشته باشيم، درمان مريض، خصوصا درمان مريض هاي به اين صورت، احتياج به مدت زمان دارد و در مدت زمان احتياج به داروهاي مختل دارد و در حال حاضر ما از نظر دارو مشکل نداريم، ولي کمبودي که تقريبا الان داريم، از وسائل پزشکي است. دستکش، سندهاي مختلف براي بيمار، و از اين قبيل موارد احتياج داريم، ولي صد در صد احتياج دارويي مان برطرف نمي شود، به صورت دراز مدت. ل.ص.: به اندازه کافي نيروي انساني هست براي مداواي مريض ها؟ دکتر پيمان محمدي: خوشبختانه ما از نظر نيروي انساني هيچ مشکلي نداريم. يعني به قدري مردم کمک کردند، خوب از شهرهاي ديگر، چه از نظر پرسنل پزشکي و چه از نظر کسان ديگر. هر کسي هر کاري از دست وي بر مي آمد، آنقدر آمدند که مي توانيم بگويم که خوشبختانه از اين نظر مشکلي نيست. روزها اول ما به ارتپد و جراح احتياج داشتيم، ولي الان ديگر تقريبا، خوشبختانه، از اين نظر هم احتياج ما برطرف شده است. ما الان براي زلزله زده ها مشکل اسکان داريم. و واقعا از آنجايي که کساني که مي آيند، اين چيزي که به ما مي گويند اين است که مردم در وضعيت واقعا خيلي بدي زندگي مي کنند. امکانات کامل نمي تواند به ايشان برسد. يک مقدار در امکانات رساني ما هنوز مشکل داريم. امکانات هست، ولي در رساندن آن به دست مردم يک مقدار مشکل است که آن هم انشاء الله به زودي برطرف خواهد شد. ل.ص.: خبرگزاري ها گزارش داده بودند که به علت بي تجربگي بعضي از امدادگران، هنگامي که مردم را دارند از زير آوار مي کشند بيرون، باعث زخمي شدند بيشتر مردم و حتي در بعضي مواقع باعث قطع نخاع شده. شما با چنين مساله اي مواجه بوديد؟ دکتر پيمان محمدي: من با يک چنين موردي روبرو نبودم، يعني تمام مريض هايي که من ديديم، حداقل اين مشکل را نداشتند که به خاطر کشيدن از زير آوار مشکلي داشته باشند. حتي الان تا آنجا که من اطلاع دارم و ديدم و شنيدم، حتي براي در آوردن کساني که زير آوار هستند، از ماشين آلات سنگين استفاده نمي کنند که مبادا آسيبي به، اگر احتمالا کسي زنده مانده باشد، نرسد و معمولا از همان بيل و کلنگ استفاده مي کنند و افراد دارند با دست خود آوار را کنار مي زنند که بتوانند افراد را از زير آن در بياورند. دکتر پيمان محمدي، پزشک در کرمان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که وضعيت به نسبت دو روز گذشته خيلي آرام شده است تعداد مريض در بيمارستان هاي کرمان کمتر شده است، مريض هايي که براي عمل جراحي منتظر مانده بودند، در اين دو روزه توانستند عمل بشوند و مشکل دارويي خاصي در شهر نيست، اما از نظر امکانات پزشکي مانند دستکش، سندهاي مختلف براي بيمار، و از اين قبيل موارد احتياج وجود دارد. وي مي گويد که از نظر نيروي انساني هيچ مشکلي نداريم. دکتر محمدي مي افزايد که در حال حاضر براي زلزله زده ها مشکل اسکان وجود دارد.
XS
SM
MD
LG