لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۵۹

مشاهدات يک خبرنگار در شهر زلزله زده بم از عمليات جستجو، وضعيت ناامني و کمک‌ها از ايران و جهان


(rm) صدا |
شهرام پارسا مطلق (خبرنگار، بم): جستجو براي يافتن اجساد همچنان ادامه دارد و امکان شيوع بعضي از بيماري ها هم هست. البته در اين مورد وزير بهداشت گفتند که جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد. مريم احمدي (راديو فردا): عمليات جستجو در تاريکي شب هم ادامه دارد؟ شهرام پارسا مطلق: بله، در بعضي از مکان ها و در بعضي از قسمت ها برق شهر وصل شده است که در اين قسمت جستجو ادامه دارد و در قسمت هاي ديگر هم بله، با پروژکتور نيروهاي امدادي که از ايران و کشورهاي مختلف هستند، به کمک خود مردم، (خود مردم يا بستگان افرادي که زير آوار هستند) مشغول بيرون آوردن اجساد از زير آوار هستند. م.ا.: وضعيت امنيتي چطور است؟ شهرام پارسا مطلق: وضعيت امنيتي با توجه به سرقت هايي که در چند روز گذشته از منازل فروريخته، مغازه ها، و بازار، به خصوص بازار بم، تقريبا حدود90-80 درصد تخريب شده است و از طلا فروشي ها و ساير مسائل ديگر چندين مورد سرقت انجام شده است. بعضا از کمک هاي ارسالي به بم در بين را سرقت شده است و وضعيت در چند روز گذشته زياد امن نبوده است. ولي اخيرا دستگاه قضايي و نيروهاي انتظامي کنترل بيشتري روي اين مساله دارند و با تشکيل دادگاه هايي در اين زمينه، رئيس قوه قضاديه دستور برخورد خيلي قاطع را با اين افراد که وسايل مردم را سرقت مي کنند يا کارهاي ديگر انجام مي دهند، داده اند. م.ا.: هر کس که آن جا هست، حتي اگر خودش هم شخصا کسي را از دست نداده باشد، تحت تاثير آن شرايط وضعيت روحي مناسبي ندارد. آيا کمکي در اين زمينه به افرادي که بيشتر نياز دارند حمايت روحي بشوند، داده مي شود؟ شهرام پارسا مطلق: آن چه که در اين زلزله گذشت، تمام جهان، تمام کشورهاي مختلف اروپا، و ساير کشورها (حتي آمريکا) و مردم کشور خودمان با توجه به آن حس نوعدوستي و انسان دوستي که به خصوص ايراني ها دارند، خيلي کمک کردند، خيلي آن جا آمدند، و بعضا کساني که نمي توانستند کمک هاي خودشان را ارسال کردند. کساني هم که از استان کرمان و از اين اطراف بودند، آن جا حاضر شدند و اين ها به صورت پراکنده در تسکين آلام آن افرادي که بستگانشان زير آوار رفته اند، موثر است. ولي به صورت سازماندهي چيزي ما هنوز آن جا مشاهده نمي کنيم. بايد اضافه کنم که امکان مسائل روانکاوي و روان باليني و روانشناسي به صورت خيلي پيشرفته در حال حاضر وجود ندارد، ولي مي توانند اين ها با يک سري داروها و يک سري مسائل فوري و اوژانسي به اين مساله بپردازند تا بعدا به صورت علمي و دقيق به آن پرداخته شود شهرام پارسا مطلق، خبرنگار در بم، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که جستجو براي يافتن اجساد همچنان ادامه دارد و امکان شيوع بعضي از بيماري ها هم هست، البته در اين مورد وزير بهداشت گفتند که جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد. در بعضي از مکان ها و در بعضي از قسمت ها برق شهر وصل شده است که در اين قسمت ها جستجو در تاريکي شب هم ادامه دارد. در چند روز گذشته از منازل فروريخته، مغازه ها، و بازار، به خصوص بازار بم، که تقريبا حدود90-80 درصد تخريب شده است و از طلا فروشي ها و ساير مسائل ديگر چندين مورد سرقت انجام شده است و بعضا کمک هاي ارسالي به بم در بين را نيز سرقت شده است و وضعيت در چند روز گذشته زياد امن نبوده است. آن چه که در اين زلزله گذشت، تمام جهان، تمام کشورهاي مختلف اروپا، و ساير کشورها، حتي آمريکا، و مردم کشور خودمان با توجه به آن حس نوعدوستي و انسان دوستي که به خصوص ايراني ها دارند، خيلي کمک کردند.
XS
SM
MD
LG