لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۱۰

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
علي سجادي(راديو فردا): مرتضي کاظميان در ياس نو در مقاله اي با عنوان ساختن ايران با الگوي بم مي نويسد پس از وقوع حادثه تلخ و تاسف بار زلزله در بم نهادها و مقام هاي ارشد جمهوري اسلامي، با انتشار اطلاعيه هايي از مردم ايران، تمامي ايرانيان خواستند تا به ياري آسيب ديدگان و عبور هرچه کم هزينه تر جامعه از اين فاجعه همت گمارند. هيچ گروه سياسي و صاحب عقيده اي و هيچ شخصيت حقيقي و حقوقي به دليل باورها و ديدگاه هايش نه تنها مستثنا و منع نگرديد که حتي همه شهروندان ايران زمين ترغيب و تشويق شدند و دست ياري مسئولان حکومت به سوي همه مردم ايران دراز شد. بي شک رفتار درست هم همين بود غلبه بر فاجعه اي چنين گسترده و دردناک محتاج همراهي و همدلي همه است. و هيچ فرد و گروه و قشر خاصي امکان و توان تمام وجوه خسارت و لطمات به جاي مانده را به تنهايي ندارد. نويسنده سپس با تاکيد بر اينکه ساخت قدرت اينک همه مردم را در نظر مي گيرد چراکه مواجهه تمام و کمال با اين فاجعه نيازمند عزم ملي و محتاج حضور و مشارکت فعال همه شهروندان است مي پرسد اما آيا ساخت قدرت چنين رويکردي را در ديگر مقاطع مهم جنبش اجتماعي ايران نيز اتخاذ مي کند ؟ و خود پاسخ مي دهد انتخابات مجلس هفتم در پيش است اما با کمال شگفتي در تريبون هاي رسمي و وابسته به ساخت قدرت تلاش براي تحديد عرصه رقابت و بسط نظارت استصوابي با اتهام ها و برچسب هايي نظير وابسته به بيگانه، نفوذي و ضد انقلاب افزايش يافته است و حتي از لزوم الک کردن و جداسازي فضله هاي موش از آرد سخن گفته مي شود. صلاحيت خيلي از نمايندگان مجلس ششم نيز مورد سوال است تا چه رسد به منتقدان سياسي و مخالفان دگرانديش. وي در پايان نوشته است خروج ايران از وضع خطير کنوني نيازمند تامل مسئولان ارشد و موثر نظام و ارکان ساخت قدرت در بسط و تامين الگوي غلبه بر بحران بم است. فياض زاهد در روزنامه شرق در مقاله اي با عنوان ققنوس را مرگ نيست با اشاره هاي نمادين مي نويسد پرفسور ريموند گريشمن دانشمند و باستان شناس فرانسوي ساليان درازي در ايران به امر تحقيق و کاوش گذراند. او بخش وسيع از عمر خويش را در بيابان ها و مناطق باستاني ايران زمين سپري کرد. در مقدمه کتاب معتبر خويش، ايران از آغاز تا اسلام نتيجه تمام مطالعات خود را در يک جمله آورده است. هيچ ملتي را همچون ايرانيان نديدم که در طوفان حوادث از چهارسو بارها به خاکستر بدل شود و همچون ققنوس از دل خاکستر سربرآورد و همچنان درخشندگي خويش را تداوم بخشد. فياض زاهد مي افزايد آري، او به درستي فهميده بود که ايرانيان همتي سترگ در تحمل مصائب و بلاياي طبيعي و غير طبيعي دارند. ملتي با گذشته و قدمتي مثال زدني. و مي افزايد زماني كه سپاهيان عرب مسلمان تاختن به مرزهاي سواد عجم را آغازيدند و به قول ابواحمد دينوري در كتاب «الاخبار الطوال» كه مي نويسد: مثني ابن حارثه به خليفه دوم نامه نوشت كه شرايط براي حمله به شهرهاي ايران آماده است، چه آنكه كار امارت خويش را به زنان خويش سپرده اند _ اشاره به سلطنت آزرميدخت و پوران دخت دارد _ حمله به شهرهاي ايران آغاز شد و فاتحان كه نه از جنس شايستگان عرب كه از تازه مسلمانان و فاتحان نژادپرستي همچون ابوموسي اشعري و خالدابن وليد و مثني ابن حارثه و بكرابن وائل و در رأس آنها سعدابن ابي وقاص شكل گرفته بود به ايران تاختند و با تمدن ايراني چنان كردند كه داستان بهارستانش شهره خاص و عام شده است و س از مدتي از اسلام آنچه نصيب ايرانيان شد نافرهيختگاني چون قتيبه ابن مسلم ، حجاج ابن يوسف ثقفي و خونخواراني از اين دست بودند. اما اعراب نتوانستند ايران را تسخير نمايند. بلكه ايران آنها را تسخير كرد. پس از اندك ايامي خليفگان عباسي آلت دست خواجگان ايراني سنت دار عصر ساساني گشتند. لباس هاي عجمي بر تن كردند و دفتر و ديوان هاي ايراني به خدمت گرفتند، از شيوه مملكت داري آموختند، از آبياري تا شهرسازي، از كتابت تا هنر، از تفسير تا تذهيب، از رقص تا آواز. بحران كه فرو نشست، ايران سربلند و رفيع بر جاي خود مانده بود و از اعراب تنها خاطراتي. روزگار مغولان نيز حكايتي دارد. آنها آنچنان تاختند كه برخي پذيرفتند تهاجم در نتيجه تقدير الهي رقم خورده است . وي سپس مي نويسد آيا شما مي پنداريد اين تاريخ پر رمز و راز کم از سيل و بلايا و تهاجم ديده است ؟ آيا زلزله هاي بوئين زهرا، طبس، رودبار و اينک بم نمي تواند قابل قياس با آن زلزله هاي بنيان کن باشد؟ من مي گويم چرا، ايران همواره در چهارراه حوادث و بلايا بوده است اما هربار همچون ققنوس برخاسته است .امروز نيز ايران ما زخم دار فاجعه بم است. هموطنان ما در فاجعه اي عظيم گرفتار هستند. زمين و زمان بر آنها سخت گرفته است اما اين پايان راه است ؟ خير، من مي گويم چنين نيست. مرتضي کاظميان، در روزنامه ياس نو با بيان اينکه در مساله کمک رساني براي زلزله، به همه مردم ايران صرف نظر از ديدگاه هاي سياسي و فکري آنان توجه شد مي نويسد بي شک رفتار درست هم همين بود غلبه بر فاجعه اي چنين گسترده و دردناک محتاج همراهي و همدلي همه است. و هيچ فرد و گروه و قشر خاصي امکان و توان تمام وجوه خسارت و لطمات به جاي مانده را به تنهايي ندارد. و سپس ابراز اميدواري مي کند در مواقع سرنوشت ساز کشور اين رويه ادامه پيدا کند. فياض زاهد اما در روزنامه شرق مي نويسد پرفسور ريموند گريشمن دانشمند و باستان شناس فرانسوي ساليان درازي در ايران به امر تحقيق و کاوش گذراند. او بخش وسيع از عمر خويش را در بيابان ها و مناطق باستاني ايران زمين سپري کرد. در مقدمه کتاب معتبر خويش، ايران از آغاز تا اسلام نتيجه تمام مطالعات خود را در يک جمله آورده است. هيچ ملتي را همچون ايرانيان نديدم که در طوفان حوادث از چهارسو بارها به خاکستر بدل شود و همچون ققنوس از دل خاکستر سربرآورد و همچنان درخشندگي خويش را تداوم بخشد.
XS
SM
MD
LG