لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۳۸

بيانيه شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت


بيانيه شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت به دنبال حضور احمدی نژاد در دانشگاه


در حالی که در روزهای گذشته شاهد اعتراضات فراوانی به سياستهای دولت نهم دردانشگاههای کشور بوديم.امروز دانشجويان به آن دليل در دانشگاه امير کبير به حضور رئيس دولت اعتراض کر دند که گستردگی سرکوب و فساد و تبعيض و بی تدبيری مسئولين قلب هر ايرانی دوستدار سعادت و پيشرفت ايرانيان را می فشارد و اينها همه نتيجه اقدامات مديران نالايق دولت نهم است .


در عرصه ازادی بيان مطبوعات مستقل توقيف شدند و سايتهای فراوانی مسدود گشته است وبسياری از احزاب بزرگ کشور فاقد نشريه می باشند ، بسياری از خبرنگاران و روزنامه نگاران محاکمه و راهی زندان شدند فشارها برفعالان سياسی فرهنگی و مدنی دگر انديش افزايش يافت و تشکلهای سياسی و صنفی با مشکلات فراوانی روبه رو گشتند .


در عرصه اقتصادی جز انبوه شعار های عوامفريبانه از وعده های دور از واقعيت در تبليغات رياست جمهوری تا مصوبات بدون ضمانت در سفرهای استانی ، طرحهای غير کارشناسانه و تورم وبيکاری افسار گسيخته چيزی را شاهد نبوده ايم ، طرحهای دولت نهم بی شک ضربه های سنگينی به ساختار اقتصادی کشور وارد نمود ، در عرصه سياست خارجی درسايه ماجراجويها و بی درايتی های دولت نهم کشور در استانه تحريمهای بين المللی قرار گرفته است و ضربات فراوانی به منافع ملی وارد امده است. و در يک کلام همه طعم تلخ مهروزی دولت نهم را چشيدند و کشور نه تنها قدم درمسير پيشرفت وتوسعه به پيش نرفت بلکه بسياری از دستاوردهای گذشته نيز در سايه بی تدبيری مديران ناکارآمد دولت نهم بر باد رفت و اين چنين است که دانشجويان امروز مخالفت خود با سياستهای دولت نهم را با صدای رسا اعلام می نمايند .


از آغاز به قدرت رسيدن دولت نهم مديران نالايق وزارت علوم کوشيدند تا صدای اعتراضات به تدبيری های دولت و مجلس اصولگرا را خفه نمايند. اساتيد دگرانديش به اجبار بازنشسته و اخراج شدند و در راه تدريس و تحقيق بسياری از اساتيد مشکلات فراوان پديد آمد و روسا انتصابی نالايق دانشگاهها مشکلات فراوان صنفی و اموزشی در دانشگاههای کشور به وجود اورده اند ، شوراهای صنفی ، انجمنهای اسلامی و کانونهای فرهنگی با مشکلات فراوان مواجه گشتند ، نشريات دانشجويی فراوانی تعطيل گشت بيش از دويست تن از فعالان دانشجويی به کميته های انظباطی احضار شدند و در اقدامی بی شرمانه فعالان دانشجويی ستاره دار گشتند و در راه ادامه تحصيل آنها مشکلات فراوان پديد آمد امکانات رفاهی دانشگاهها به شدت کاهش يافته است و بسياری از دانشگاهها و خوابگهای دانشجويی با مشکلات فراوان رفاهی روبرو هستند .


اما فرياد اعتراضی دانشجويان نشان داد که به راستی دانشگاه زنده است . جالب انکه که حضور دانشجويان گلچين شده از برخی نهادهای خاص که ازدانشگاههای ديگر به دانشگاه اميرکبير آمده بودند مانع بلند شدن صدای اعتراضی دانشجويان نگرديد. امروز در حالی دانشجويانی که قصد صحبت در برابر رئيس دولت را داشتند مورد ضرب و شتم قرارگرفتند که رئيس دولت بارها مخالفان خود از کشورهای ديگررا به مناظره دعوت نموده است و ضرب وشتم امروز دانشجويان به خوبی توخالی بودن ادعاهای وی را نمايان ساخت. هر چند در اين ميان اقداماتی نيز از سوی برخی افراد مشکوک روی داد که در ماهيتاين افراد جای سوال فراوانی باقی است .


اری به راستی دانشگاه زنده است و همواره منتقد بی تدبيريهای مسئولين خواهد بود ، بی شک وقت آن رسيده است که وزير بی کفايت علوم که تنها به واسطه سرکوب دانشجويان و اساتيد و با وجود مشکلات فراوان صنفی و آموزشی بر سر کار است برکنار شود و بسياری از نمايندگان مجلس اصولگرا نيز که دل خوش از اين سرکوب هستند و حمايت اقای باهنر را در پشت سروزير می بينند به خود بيايند .


همچنين فرياد اعتراضی دانشجويان نشان داد که رئيس دولت نتوانسته است با تبليغات فراوان جامعه دانشگاهی را فريب دهد و منافع گروهی خاص را به عنوان منافع ملی عرضه نمايد. اکنون دانشجويان ايران علم مبارزه با هرچه بی تدبيری ، آزادی ستيزی و عقل گريزی را برداشته اند و بی شک با تمام توان به راه خويش ادامه می دهند و اميدواريم ساير دلسوزان کشور نيز با قاطعيت بيشتر قدم در اين راه نهند .


در پايان بايد اضافه کرد که دانشجويان که برايند جمهور واقعی مردمند امروز خواستار محقق شدن تمامی حقوق خويش می باشند و در اين راه لحظه ايی نيز درنگ نخواهند کرد .


بی ترديد ملت ايران نيز در دفاع از آرمانها و مطالبات تاريخی خويش نيز همچون گذشته پايمردی خواهند کرد و از تمامی افراد . گروههايی که يرای آزادی و عدالت تلاش می کنند حمايت بی دريغی خواهد داشت .


از اينرو بر دولتمردان است تا دست از تجاوز و تعدی به حقوق فرزندان مردم ايران بردارد و اگر نه عواقب کسانی که باد می کارند ، جز طوفان نخواهد بود .اتحاديه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاههای کشور ، دفتر تحکيم وحدت دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۸۵


XS
SM
MD
LG