لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۶

گزارش تازه ی سازمانهای اطلاعاتی آمريکا درمورد عراقبخشهای غيرمحرمانه از يک گزارش که توسط مقامات سازمانهای اطلاعاتی امريکا درواشينگتن انتشارداده شده است حاکی از ان است که اختلاف ها در عراق از ويژگی های کليدی يک جنگ داخلی برخورداراست.
در اين گزارش که توسط ۱۶ کارشناس اطلاعاتی امريکا تهيه شده، در عين حال آمده است که اصطلاح جنگ داخلی نميتواند به تنهايی دربرگيرنده تعريفی برای وضعيت بغرنج و پيچيدگی های اختلافات داخلی درعراق، باشد.
در گزارش همچنين تاکيد شده که خروج زود هنگام نيرو های امريکايی از عراق ميتواند به گسترش قابل توجه خشونتهای فرقه ای در آن کشور بينجامد.


XS
SM
MD
LG