لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۱۴

درج تبلیغات منفی روی پاکت سیگار تا چه حد موثر است؟


نتايج يک پژوهش نشان می دهد که تبليغات روی بسته های سيگار درباره مضرات دخانيات، سيگاری ها را به فکر ترک سيگار می اندازد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين بررسی بين المللی نشان می دهد که اگر جملات، تصاوير و طرحهای گرافيکی هشدار دهنده درباره آسيب های ناشی از مصرف دخانيات بر روی بسته های سيگار چاپ شوند سيگاری ها حتما به موضوع ترک سيگار می انديشند.اين پژوهش با استفاده از نظرات ۱۵ هزار فرد سيگاری در بريتانيا، کانادا، استراليا و آمريکا تدوين شده است.افراد سيگاری به تهيه کنندگان اين گزارش آماری گفته اند تاثيرگذارترين تبليغات برای ترک سيگار، چاپ تصاوير چندش آور روی پاکت سيگارهای کانادايی و پيام های درشت و چشمگير درج شده بر پاکت سيگارهای بريتانيايی است.حدود ۴۰ درصد از سيگاری ها در بريتانيا و کانادا، گفته اند که با ديدن اين هشدارها روی پاکت سيگارشان، دستکم يک بار در چند ماه اخير به موضوع ترک سيگار فکر کرده اند.


XS
SM
MD
LG