لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۳۷

طومار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران


اعضای سنديکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با امضای طوماری ،خواهان آزادی منصور اسانلو، رئيس و ابراهيم مددی نايب رئيس اين سنديکا شده اند.رونوشت اين نامه برای رئيس قوه قضائيه، مجلس، دولت و سازمان بين المللی کار فرستاده شده است.امضا کنندگان اين طومار همچنين خواهان اجرای قوانين بين المللی کار شده اند.در اين طومار گفته می شود که نزديک به سه سال است که اين سنديکا با تهاجم، سرکوب و محدويت های غير قانونی روبرو بوده است و خانواده های کارگران زندانی و اخراجی در بدترين شرايط روحی و اقتصادی بسر می برند.امضاء کنندگان، خواهان رعايت اصل آزادی تجمعات ، تشکيل احزاب و انجمن های سياسی و صنفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، رعايت اعلاميه جهانی حقوق بشر و همچنين حق تشکيل و فعاليت سنديکاهای کارگری مطابق مقررات سازمان بين المللی کار شده اند، که ايران نيز از اعضای آن است.


XS
SM
MD
LG