لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ تهران ۲۲:۴۱

ترجمه دادنامه عليه رحيم مشايی به دادگاه کيفری بين المللی


توجه: عاليجناب قاضی فيليپ کيرشرياست ديوان کيفری بين المللیموضوع: کيفرخواست عليه آقای اسفنديار رحيم مشايی، رييس سازمان ميراث فرهنگی جمهوری اسلامی ايران

اظهار می دارد:از آنجا که پيشنهادی در تاريخ پانزدهم خرداد ۱۳۸۶، برای انجام اصلاحات در اساسنامه ديوان کيفری بين المللی با افزودن بندهايی به ماده های ۵ و ۷ اساسنامه رم جهت شامل شدن نابودسازی عمدی ميراث های فرهنگی و تاريخی بشری در فهرست جنايات عليه بشريت که توسط قانون بين المللی قابل تعقيب و مجازات باشد، توسط آقای کورش زعيم به آن مقام محترم تسليم شده است،و از آنجا که پيشنهادهای نامبرده در کنفرانس حقوق بين الملل تهران که در تيرماه ۱۳۸۶، برگزار شد نيز توسط قانوندانان تراز اول کشور تاييد و پيشنهاد شد که توسط ديوان کيفری بين المللی مورد توجه و اقدام قرار گيرد،و ازآنجا که مردم ايران اضطرار اين امر را احساس می کنند و اقدام به هنگام را برای جلوگيری از نابودسازی سيستماتيک ميراث فرهنگی و تاريخی کهن ايران زمين توسط مسئولان دولتی ضروری می دانند،اکنون، بنابراين، با اين پيش فرض که در آينده نزديک پيشنهاد نامبرده يا شکلی از آن تصويب و در اساسنامه رم گنجانده و به صورت قانون درخواهد آمد؛ و اينکه هرگونه تاخير در تعقيب متخلفان باعث ادامه کاهش ميراث فرهنگی و تاريخی بشری خواهد شد،بنياد ميراث پاسارگاد، به اين وسيله، شخص نامبرده در زير و سازمان او را به جنايت عليه بشريت، تحت بند E ماده ۷ و بندهای J و L ماده ۷ پيشنهادی اساسنامه ديوان کيفری بين المللی متهم می کند:ما آقای اسفنديار رحيم مشاعی، رييس سازمان ميراث فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و همدستان او را به خاطر نابودسازی عمدی و سيستماتيک ميراث جهانی فرهنگ و تاريخ کهن ايران، با پشتيبانی دولتی، به جنايت عليه بشريت متهم می کنيم و خواستار تعقيب و محاکمه او در دادگاه کيفری بين المللی هستيم. فهرست بخشی از جنايات فرهنگی آقای مشايی و همدستان او پيوست است.ما از آن دادگاه کيفری بين المللی استدعا داريم که بيدرنگ پس از تصويب و افزودن بندهای پيشنهادی به اساسنامه دادگاه، متخلفان نامبرده تحت تعقيب قرار گيرند. نابودسازی ميراث فرهنگی و تاريخی ايران با سرعتی گيج کننده پيش می رود و بايد پيش از اينکه خيلی دير شده باشد، آن را متوقف کرد.با گراميداشت،بنياد ميراث پاسارگادکورش زعيم، مدير بخش پژوهش

پيوست ها:
۱. متن اصلی پيشنهاد کورش زعيم برای اصلاحات در اساسنامه ديوان کيفری بين المللی:
فصل ۵. جنايات در صلاحيت دادگاه
افزوده شود: ( e ) نابود سازی ميراث فرهنگی
فصل ۷. جنايات عليه بشريت
افزوده شود: ( l ) نابودسازی عمدی ميراث فرهنگی جهانی
افزوده شود: ( j ) هدف پاراگراف l : "نابودسازی عمدی ميراث فرهنگی جهانی" يعنی نابودسازی برنامه ريخته شده و عمدی سازه ها، ابزار، جايگاه ها، و آثار هنری تاريخی که ميراث فرهنگی به شمار می آيند و در سازمان يونسکو ثبت شده اند، ويا روندی از رفتار که شامل دستورهای متعدد يا سيستماتيک برای نابودسازی آثار تاريخی و ميراث فرهنگی ملی باشد.
من اميدوارم که اين پيشنهاد مورد توجه قرار گيرد، زيرا باور دارم در حاليکه نفس و خون زندگی فيزيکی ما را تامين می کند و بايد از آن محافطت شود، ميراث فرهنگی هويت و تعادل روانی جامعه انسانی را فراهم می سازد که بدون آن جامعه انسانی روح خود را از دست می دهد.
۲. فهرست تخلفات متهم در حفاظت از ميراث فرهنگی و تاريخی پيوست است.


XS
SM
MD
LG