لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ تهران ۱۶:۰۹

وزارت نفت جمهوری اسلامی می گوید امسال در فصل زمستان قطعی گاز وجود ندارد


همزمان با آغاز فصل سرما در ایران، وزارت نفت ایران اعلام کرد که امسال مشکل قطع گاز در کشور وجود نخواهد داشت.


به گزارش خبرگزای جمهوری اسلامی، ایرنا، غ‍لام‍ح‍س‍ي‍ن‌ ن‍وذر‌ ی وزي‍ر ن‍ف‍ت‌ دولت محمود احمدی نژاد با اعلام این خبر گ‍ف‍ت‌ : « با توجه به امضای ق‍ر‌ارد‌اد گاز با ترکمنستان، ن‍گ‍ر‌ان‍‍ ی ‌ در ر‌اب‍طه‌ ب‍‍ا ق‍ط‍ع‌ گ‍‍از در ک‍ش‍ور وج‍ود‌ .»
آقای نوذری با اشاره به ‌ان‍ت‍ق‍‍ال‌ گ‍‍از ‌از س‍م‍ن‍‍ان‌ ب‍ه‌ م‍‍ازن‍در‌ان‌ گفت که 420 ک‍ي‍ل‍وم‍ت‍ر ‌از ش‍ب‍ک‍ه‌ ‌ان‍ت‍ق‍‍ال‌ گ‍‍از ‌ان‍ج‍‍ام‌ و ‌اج‍ر‌ايی ‌ ش‍ده‌ و انتظار می رود که این خط در ‌اب‍ت‍د‌ا‌ ی ‌ زم‍س‍ت‍‍ان‌ به ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار ی برسد.


خط لوله جدید گاز سمنان، قرار است گاز استان های گ‍ي‍لان ، ‌ م‍‍ازن‍در‌ان‌ و گ‍ل‍س‍ت‍‍ان‌ ر‌ا تامین کند

XS
SM
MD
LG