لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۱۸

حمله نظامی اسراييل به تاسيسات ایران؛ ماموريتی بغرنج


بنيامين نتانیاهو می گوید باید برای شکل دادن یک اجماع جهانی برعلیه ایران تلاش کرد

درهمآيش يک روزه ای که دردانشگاه تل آويو، باعنوان«ايران هسته ای» برگزارشد، ميزان پيشرفت طرح های اتمی جمهوری اسلامی ايران و راه های بين المللی مقابله با آن، ونيز احتمال عمليات نظامی پيشگيرانه، مورد بحث قرارگرفت.


پروفسور ايتامار رابينوويچ ،رييس دانشگاه تل آويو، و سفير سابق اسراييل در ايالات متحده، درسخنان خود بر چالشی که ايران اتمی برای اسراييل ايجاد خواهد کرد، انگشت گذاشت و گفت: «احتمال دست يافتن جمهوری اسلامی ايران به جنگ افزار هسته ای می تواند بيش از هر چالش ديگری که اسراييل در طول موجوديت خود با آن روبرو بوده، این کشور را تهديد کند.»


يعکوب عمی، ژنرال دوره احتياط ارتش اسراييل، چالش های گردآوری اطلاعات از ايران را مطرح کرد و سرتيپ يوسی کوپرواسر، ریيس سابق بخش مطالعات در واحد اطلاعات ارتش اسراييل، در بحثی با عنوان «ديدگاه جمهوری اسلامی ايران نسبت به اسراييل»، گفت: «مجموعه سياست های جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون، بيانگر نفرت عميقی است که دولتمردان اين نظام نسبت به اسراييل دارند.»


برای نامشروع نشان دادن حکومت ايران بايد به اقدامات گسترده بين المللی روی آورد، و جامعه جهانی را به تلاش برای به سقوط کشاندن نظام جمهوری اسلامی تشويق کرد
بنیامین نتانیاهو

او در ادامه ازمحمود احمدی نژاد به عنوان کسی که به اين نفرت در يک سال اخير دامن زده، ياد کرد.


سرتيپ کوپرواسرهمچنين گفت: «دولتمردان ايران بر اين باورند که هيچ فشار بين المللی مؤثری عليه جمهوری اسلامی سامان نخواهد يافت».


سرتيپ کوپرواسر شيوه تعامل جامعه بين المللی، به ويژه اروپا با جمهوری اسلامی را«نرم» وتا حد زيادی «خطرناک» توصيف کرد ودراين رابطه، فرانسه و روسيه را مورد نکوهش قرارداد.


سرتيپ کوپرواسرگفت: «جمهوری اسلامی برای تضعيف نظامی اسرييل به شدت تلاش می کند و بدون آن که خود را به مخاطره افکند، از طريق سازمان های فلسطينی، چون حماس و جهاد اسلامی و نيز گروه حزب الله لبنان، اين نبرد فرسايشی نظامی با اسرایيل را پيگيری می کند.»


دکتر افرائيم اسکولائی، عضو مرکز مطالعات امنيت ملی اسراييل مسير طرح های هسته ای جمهوری اسلامی ايران را از آغاز تا کنون تشريح کرد.


دکتر اسکولائی با اين يادآوری که «اسرائيل، سه سال، و آمريکا، هفت سال، را موعد دستيابی احتمالی جمهوری اسلامی به جنگ افزار هسته ای ارزيابی می کنند» گفت: «هيچ يک از اين ارزيابی ها دقيق و حتمی نيست.»


دکتر اسکولايی گفت: «به کار انداختن سانتريفوژهای نوع پی-۲، به پيشرفت برنامه های هسته ای ايران شتاب بيشتری خواهد بخشيد.»


دکتر افرائيم کام، معاون مرکز پژوهش های امنيت ملی، گزينه هايی را که در برابر جمهوری اسلامی قرار دارد، تشريح کرد. وی اين سناريو را متحمل دانست که «جمهوری اسلامی سياست ابهام هسته ای در پيش گيرد و اگر تا لبه مرز دستيابی به توانايی توليد جنگ افزار اتمی نيز پيش رود، به آزمايش دست نزند و اين قدرت خود را پنهان کند»


دکتر رئوبن پداتسور استاد دانشگاه تل آويو، بهترين راه را به کار گرفتن توأمان فشارهای سياسی، تحريم های اقتصادی و تهديدهای نظامی دانست.


آقای بنيامين نتانياهو، رهبر حزب ليکود، که با سخنرانی او همآيش «ايران هسته ای» در دانشگاه تل آويو پايان يافت، گفت: «برای نامشروع نشان دادن حکومت ايران بايد به اقدامات گسترده بين المللی روی آورد، و جامعه جهانی را به تلاش برای به سقوط کشاندن نظام جمهوری اسلامی تشويق کرد.»


در پايان، همه سخنرانان اتفاق عقيده داشتند که حمله نظامی اسراييل به تأسيسات هسته ای زير زمينی ايران، مأموريتی به شدت بغرنج خواهد بود.


سخنرانان همگی اذعان داشتند که آمریکا تنها قدرتی است که توانایی انهدام تاسیسات نظامی ایران را دارد.


از ديگرموارد مورد اتفاق سخنرانان در اين همايش «لزوم جدا کردن حساب ملت ايران از رژيم جمهوری اسلامی» بود.


XS
SM
MD
LG