چارت سازمانی کامل را ببینید

دولت پنهان رهبر

در دیدار هیئت‌های دولت جمهوری اسلامی با رهبر، به رسم معمول، مردانی کمتر شناخته‌شده در صندلی‌های ردیف پشتی نشسته‌اند، گویا مراقب وزرای دولت‌ هستند، یا ناظر و حتی رقیب. آنها وزرای دولت خامنه‌ای هستند، دولتی پنهان که مهم‌ترین کانال ارتباطی رهبر با بیرون از بیت و سخنگوی اوست و تشکیلات نظارتی و امنیتی و تبلیغاتی بزرگی با محوریت فرزندان خامنه‌ای را در خود دارد. رادیوفردا در گزارشی برای نخستین بار به ساختارشناسی این شبکه پرداخته است.