لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۳

اتحادیه‌ اروپا و آمریکا از دولت های ‌ قبرس و ترکیه‌ خواسته است تا در قبال تنش های ایجاد شده‌ بر سر اکتشاف نفت و گاز دریای مدیترانه‌، آرامش خود را حفظ کنند.


اتحاديه‌ اروپا قراردادهای دولت بخش يونانی قبرس با مصر و لبنان برای اکتشاف نفت و گاز در آب های قبرس را مورد حمايت قرار داد.


اتحاديه‌ اروپا قراردادهای دولت بخش يونانی قبرس با مصر و لبنان برای اکتشاف نفت و گاز در آب های قبرس را مورد حمايت قرار داد

اتحاديه‌ اروپا پس ازارايه اعتراض نامه‌ يورگا ليليکاس وزير خارجه‌ بخش يونانی جزيره‌ قبرس به‌ بروکسل، مبنی بر قانونی بودن عمليات اکتشاف نفت و گاز در آب های اين جزيره‌، از خود واکنش نشان داد.

به‌ گزارش آژانس خبری ترک، اتحاديه‌ اروپا از ترکيه‌ و دولت های شمالی و جنوبی قبرس خواسته‌ است تا خويشتنداری کنند و از دامن زدن به‌ تنش ها خودداری ورزند. آمريکا نيز از طرف های بحران خواسته‌ است با آرامش و گفت وگو اختلافات پيش آمده‌ را حل کنند.

يونان و بخش يونانی جزيره‌ قبرس اعلام کردند که ترکيه‌ ناوهای جنگی خود را به‌ منطقه‌ شرق دريای مديترانه‌ اعزام کرده‌ است.

ژنرال ياشار بيوک آنت رييس ستاد ارتش ترکيه‌ چنين ادعايی را تکذيب کرد و گفت: «پيشتر نيز ناوهای جنگی ترکيه‌ در آب های دريای مديترانه‌ حضور داشند و تنها وظيفه‌ آنها برای نظارت بر اوضاع بيشتر شده‌ است».

بخش يونانی نشين قبرس که‌ عضو اتحاديه‌ اروپا است، در سال ۲۰۰۵ با مصر و لبنان قراردادهای اکتشاف نفت و گاز در آبهای شرق دريای مديترانه‌ را به‌ امضا رسانده‌ و اينک قصد دارد اين قراردادها را با کمک شرکت های اروپايی اکتشاف نفت عملی سازد.

ترکيه‌ اين قراردادها را غير قانونی دانسته و درآمد نفت و گاز آب های قبرس را برای همه‌ ساکنين جزيره‌ می داند.

محمد علی طلعت رييس جمهور بخش ترک نشين قبرس، که‌ تنها ترکيه‌ آن را به‌ رسميت می شناسد، به‌ خبرنگاران گفت:«از درآمد نفت و گاز شرق دريای مديترانه‌ چشم پوشی نخواهد کرد».

بحران درآمد اکتشاف نفت و گاز در آب های قبرس به‌ رغم پا در ميانی اتحاديه‌ اروپا و آمريکا، کماکان ادامه‌ دارد.


XS
SM
MD
LG