لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۳۵

شاهنامه: حماسه شاهان ایران‌ زمین

«شاهنامه: حماسه شاهان ایران‌ زمین»٬ شاهنامه‌ای مصور به زبان انگلیسی است که با کوشش حمید رحمانیان و احمد صدری منتشر شده است. این کتاب که اکنون به چاپ دوم رسیده است٬ حاوی بیش از ۵۰۰ صفحه تصویر است که از سوی حمید رحمانیان٬ فیلمساز و گرافیست٬ تهیه و گردآوری شده است.
بیشتر

۱
گستره جغرافیایی شاهنامه که توسط حمید رحمانیان تهیه شده است.
۲

گستره جغرافیایی شاهنامه که توسط حمید رحمانیان تهیه شده است.

زال و رودابه زال و رودابه بدون دیدن یکدیگر٬ به هم دل می‌بندند. زال در سفری به کابلستان با مهراب٬ پادشاه کابلستان و پدر رودابه روابط مطلوبی برقرار می‌کند. از یک سو مهراب در کاخ خود به تعریف و تمجید از زال می‌پردازد که آوای آن به گوش رودابه نیز می‌رسد و از سوی دیگر یکی از وزرای زال نزد این جوان سفید موی زبان به وصف زیبایی رودابه می‌گشاید. با این اوصاف است که زال و رودابه بدون این‌که یکدیگر را ببینند دل به مهر یکدیگر می‌دهند غافل از این‌که هر یک از خاندانی متضاد می‌آیند؛ رودابه از نوادگاه ضحاک ماردوش است و زال از خانواده پهلوانان ایرانی.  در نهایت شبی زال وارد اندرونی رودابه می‌شود و شبی را تا صبح در کنار یکدیگر می‌گذارنند و صبح فردا اعلام می‌کنند که قصد ازدواج دارند.  این تصمیم خشم خاندان هر دو طرف را بر می‌انگیزد٬ اما در نهایت با میانجی‌گری مادر رودابه این وصلت سر می‌گیرد که حاصل این ازدواج تولد پهلوان اساطیر ایرانی٬ رستم٬ است.
۳

زال و رودابه

زال و رودابه بدون دیدن یکدیگر٬ به هم دل می‌بندند. زال در سفری به کابلستان با مهراب٬ پادشاه کابلستان و پدر رودابه روابط مطلوبی برقرار می‌کند. از یک سو مهراب در کاخ خود به تعریف و تمجید از زال می‌پردازد که آوای آن به گوش رودابه نیز می‌رسد و از سوی دیگر یکی از وزرای زال نزد این جوان سفید موی زبان به وصف زیبایی رودابه می‌گشاید.

با این اوصاف است که زال و رودابه بدون این‌که یکدیگر را ببینند دل به مهر یکدیگر می‌دهند غافل از این‌که هر یک از خاندانی متضاد می‌آیند؛ رودابه از نوادگاه ضحاک ماردوش است و زال از خانواده پهلوانان ایرانی. 

در نهایت شبی زال وارد اندرونی رودابه می‌شود و شبی را تا صبح در کنار یکدیگر می‌گذارنند و صبح فردا اعلام می‌کنند که قصد ازدواج دارند. 

این تصمیم خشم خاندان هر دو طرف را بر می‌انگیزد٬ اما در نهایت با میانجی‌گری مادر رودابه این وصلت سر می‌گیرد که حاصل این ازدواج تولد پهلوان اساطیر ایرانی٬ رستم٬ است.

زال شبانه وارد اندرونی رودابه می‌شود.
۴

زال شبانه وارد اندرونی رودابه می‌شود.

زال و رودابه در اندرونی رودابه شب را به صبح می‌رسانند.
۵

زال و رودابه در اندرونی رودابه شب را به صبح می‌رسانند.

رستم و تهمینه این تهمینه است که بر بالین رستم حاضر می‌شود. رستم در نزدیکی مرز توران مجبور به گذراندن شب در قلعه‌ای می‌شود. به خواب رفته است که رایحه‌ای خوش او را از خواب بیدار می‌کند. در تاریکی شب به دنبال منشاء این رایحه است که نجوایی به گوش می‌رسد. در باز می‌شود و ندیمه سیاهی با زنی بلند قد و زیبا رو وارد می‌شود. زن خود را تهمینه دختر شاه سمنگان معرفی می‌کند. تهمینه به رستم می‌گوید که می‌خواهد از او فرزندی داشته باشد. رستم و تهمینه یک شب تمام و یک بار برای همیشه عشق‌ورزی می‌کنند و صبح با غصه فراوان از هم جدا می‌شوند و از آن پس دیگر تنها از طریق نامه‌نگاری با یکدیگر در ارتباط می‌مانند.
۶

رستم و تهمینه

این تهمینه است که بر بالین رستم حاضر می‌شود. رستم در نزدیکی مرز توران مجبور به گذراندن شب در قلعه‌ای می‌شود. به خواب رفته است که رایحه‌ای خوش او را از خواب بیدار می‌کند. در تاریکی شب به دنبال منشاء این رایحه است که نجوایی به گوش می‌رسد. در باز می‌شود و ندیمه سیاهی با زنی بلند قد و زیبا رو وارد می‌شود. زن خود را تهمینه دختر شاه سمنگان معرفی می‌کند.

تهمینه به رستم می‌گوید که می‌خواهد از او فرزندی داشته باشد. رستم و تهمینه یک شب تمام و یک بار برای همیشه عشق‌ورزی می‌کنند و صبح با غصه فراوان از هم جدا می‌شوند و از آن پس دیگر تنها از طریق نامه‌نگاری با یکدیگر در ارتباط می‌مانند.

تهمینه شب به بالین رستم می‌رود و به او می‌گوید که می‌خواهد فرزندی از او داشته باشد.
۷

تهمینه شب به بالین رستم می‌رود و به او می‌گوید که می‌خواهد فرزندی از او داشته باشد.

بیژن و منیژه این منیژه٬ دختر افراسیاب است که افرادی را به سراغ بیژن می‌فرستد تا او را نزدش بیاورند. بیژن و منیژه پس از یک هفته هم‌بستری عاشق یکدیگر می‌شوند و زمانی که موقع رفتن بیژن می‌رسد٬ منیژه برای نگاه داشتن او دست به ترفندی می‌زند؛ بیژن را درون صندوقی گذاشته و به اندرونی خود می‌آورد. بیژن و منیژه در اندرونی منیژه یک هفته با یکدیگر سر می‌کنند تا این‌که خبر به افراسیاب می‌رسد. افراسیاب بیژن را دستگیر می‌کند و قصد کشتن او را دارد که پیران٬ مشاور افراسیاب٬ توصیه می‌کند که به جای کشتن بیژن٬ او را به چاهی بیاندازند. پس از آن‌که به دستور افراسیاب بیژن به چاهی انداخته می‌شود٬ منیژه نیز قصر را ترک می‌کند و کنار چاه می‌نشیند. در نهایت کی‌خسرو٬ شاه ایران٬ با کمک جام جهان‌نما از محل نگهداری بیژن مطلع شده٬‌ رستم را به آن محل می‌فرستد و پس از بیرون آوردن بیژن از چاه٬ بیژن و منیژه با یکدیگر ازدواج می‌کنند. 
۸

بیژن و منیژه

این منیژه٬ دختر افراسیاب است که افرادی را به سراغ بیژن می‌فرستد تا او را نزدش بیاورند.

بیژن و منیژه پس از یک هفته هم‌بستری عاشق یکدیگر می‌شوند و زمانی که موقع رفتن بیژن می‌رسد٬ منیژه برای نگاه داشتن او دست به ترفندی می‌زند؛ بیژن را درون صندوقی گذاشته و به اندرونی خود می‌آورد.

بیژن و منیژه در اندرونی منیژه یک هفته با یکدیگر سر می‌کنند تا این‌که خبر به افراسیاب می‌رسد. افراسیاب بیژن را دستگیر می‌کند و قصد کشتن او را دارد که پیران٬ مشاور افراسیاب٬ توصیه می‌کند که به جای کشتن بیژن٬ او را به چاهی بیاندازند.

پس از آن‌که به دستور افراسیاب بیژن به چاهی انداخته می‌شود٬ منیژه نیز قصر را ترک می‌کند و کنار چاه می‌نشیند. در نهایت کی‌خسرو٬ شاه ایران٬ با کمک جام جهان‌نما از محل نگهداری بیژن مطلع شده٬‌ رستم را به آن محل می‌فرستد و پس از بیرون آوردن بیژن از چاه٬ بیژن و منیژه با یکدیگر ازدواج می‌کنند. 

بیژن و منیژه در اندرونی منیژه در کاخ افراسیاب.
۹

بیژن و منیژه در اندرونی منیژه در کاخ افراسیاب.

افراسیاب٬ پدر منیژه٬ بیژن را به درون چاهی می‌اندازد و منیژه کاخ را ترک کرده و کنار چاه در نزدیکی بیژن می‌ماند.
۱۰

افراسیاب٬ پدر منیژه٬ بیژن را به درون چاهی می‌اندازد و منیژه کاخ را ترک کرده و کنار چاه در نزدیکی بیژن می‌ماند.

بیشتر

XS
SM
MD
LG