لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۱۳:۰۲

بی نظمی جهانی، آزادی و زندگی تراژيک؛ کتاب در هفته گذشته


بی نظمی نوين جهانی


تزويان تودروف، نظريه پرداز بزرگ بلغاری به دليل نوشته های عميق و راهگشای خود در عرصه نقد و نظريه ادبی و تحليل بديع و خلاقانه آثار ادبی و هنری در جهان شهرت دارد و در ايران نيز با همين چهره برای کتاب خوانان نامی آشنا است.


اما کتاب بی نطمی نوين جهانی او، که ترجمه فارسی آن در هفته گذشته منتشر شد، تحليلی است بحث انگيز، جدی و جذاب از آنچه برخی آن را نظم نوين جهانی می خوانند و برخی از آن، چون عصر جهانی شدن مناسبات سرمايه داری ياد می کنند.


تودورف که از نامدارترين چهره های ساختارگرايی است، با همان ژرف انديشی آثار نظری و ادبی خود در ۸ فصل کتاب، بی نظمی نوين جهانی عصری را تحليل می کند که با وعده فقرزدايی و دموکراسی برای کشورهای عقب مانده آغاز شد و با عميق ترشدن شکاف بين فقرا و ثروتمندان و تداوم استبدادهای شرقی ادامه دارد؛


عصری که به کابوس جنگ اتمی بين ابرقدرت ها پايان داد، اما هراس و وحشت تروريزم جهانی را جايگزين آن کرد؛


عصری که در نخستين سال های خود نويد صلح داد، اما زمينه ساز جنگ های گوناگونی شد.


بی نظمی نوين جهانی را دکتر پرويز علوی و شهرام اقبال زاده ترجمه کرده اند .


آزادی و زندگی تراژيک


با انتشار ترجمه فارسی کتاب آزادی و زندگی تراژيک، اثر ويچسلاو ايوانوف، در هفته گذشته، يکی از معتبرترين پژوهش های تحليلی در باره داستايفسکی در دسترس فارسی زبانان قرار گرفت.


زندگی پر ماجرا و رمان های درخشان خالق جنايت و مکافات،تسخيرشدگان، ابله و برادران کارامازوف، موضوع پژوهش های گوناگون بوده و در اين زمينه آثار بسياری از ديدگاه های گوناگون نوشته شده است، اما کمتر کتابی چون آزادی و زندگی تراژيک با اقبال متفکران و منتفدان رو به رو بوده است.


آيزايا برلين ، متفکر بزرگ آلمانی، آزادی و زندگی تراژيک را از عميق ترين آثاری می داند که درباره داستايوفسکی خلق شده اند.


داستايوفسکی به اتهام مخالفت با استبداد تزاری به اعدام محکوم شد، وحشت مرگ را در برابر جوخه اعدام تجربه کرد، اما در آخرين لحظه حکم اعدام به تبعيد در زندان های سيبری بدل شد.


زندگی در تبعيدگاه جهان ذهنی او را ديگرگون کرد و دستمايه آثاری شد که در آنها تضادها و پيچيدگی های روان شناختی آدميان، درگيری آدمی با پرسش های جاودانه ای چون خدا، آزادی، مسئوليت و انقلاب اجتماعی و فردی در رمان هايی جذاب و با ارزش روايت می شوند.


ايوانف در آزادی و زندگی تراژيک پيچيدگی های شخصيتی و زمان و زمانه داستايوفسکی و قهرمانان آثار او را تحليل می کند.


اين کتاب را رضا رضايی ترجمه کرده است.


درآمدی بر فلسفه هنر

هفته گذشته ترجمه فارسی يکی از متون مشهور آموزشی در زمينه فلسفه با عنوان درآمدی بر فلسفه هنر در ايران منتشر شد.


فلسفه تحليلی هنر يا درآمدی بر فلسفه هنر، که از کتاب های دانشگاهی کشورهای انگليسی زبان است، در ۵ فصل مسائلی چون فرماليسم، نئوفرماليسم، هنر و بازنمايی، هنر و بيان، هنر و فرم، هنر و تجربه زيباييشناسانه و تعريف و تشخيص هنر را با زبانی آکادميک اما روان، از ديدگاه فلسفه تحليلی، تبيين می کند.


نوئل کارول، مولف کتاب، که از استادان بنام فلسفه در دانشگاه های آمريکا و انگلستان و از طرفداران فلسفه تحليلی و سنت انگليسی فلسفه است، در اين اثر مکاتب گوناگون را نيز نقد و بررسی می کند.


اين کتاب را علی رضا اسماعيلی ترجمه و همراه با پيش گفتار و واژه نامه آموزشی مفيدی برای خوانندگان منتشر کرده است.


XS
SM
MD
LG