لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸ تهران ۰۹:۰۰

«بی اعتمادی، بزرگ ترين مشکل جامعه ايران»


آقای لاجوردی می گوید: افراد در داخل حکومت هم به يکديگر اعتماد ندارند.

انجمن پژوهشگران ايران، نخستين ميزگرد سال جديد ميلادی خود را به بررسی مسئله بی اعتمادی و ضرورت اعتماد آفرينی در جامعه ايران اختصاص داده است.


در اين نشست که روز شنبه، ۱۳ بهمن ماه در پاريس برگزار می شود، شماری از جامعه شناسان و روان پزشکان ايرانی در باره اعتماد در جامعه ايرانی سخنرانی می کنند.


حسين لاجوری، رييس انجمن پژوهشگران ايران در گفت و گو با راديو فردا می گويد:« تلاش ما اين است که گذشته از مسايل سياسی روز، ببينيم مشکلات اصلی ما درکجا نهفته است و دريابيم که علی رغم اينکه درطول سه دهه گذشته بسيارتلاش شده، چه در داخل و چه درخارج، چرا موفقيت نصيب ايرانی ها نشده است؟»


وی افزود:« پيش فرض ما اين است که اين عدم موفقيت ممکن است ازعدم شناخت ناشی شود. به عنوان نمونه، ما بر اين باوريم که يک بيماری وخيم و خطرناک به نام سرطان بی اعتمادی گريبان جامعه ما را گرفته و و داروی آن هم اعتماد است.»


آقای لاجوردی گفت: « به نظر ما، بی اعتمادی بزرگ ترين مشکل ماست. به اين معنا که ما چه از نظراجتماعی و چه از نظر فردی، به يکديگر اعتماد نداريم.»


وی افزود:« بحث تنها درمورد اپوزيسيون نيست. افراد در داخل حکومت هم به يکديگر اعتماد ندارند. مردم به خودشان اعتماد ندارند، به همسايگانشان اعتماد ندارند. در داخل گروه های مخالف، به همديگر اعتماد ندارند. پس می بينيم که مسئله سرطان بی اعتمادی اين مفهوم را می رساند. بايد دريابيم اين بی اعتمادی از کجا سرچشمه می گيرد.»


حسين لاجوری گفت:«يکی ديگر از اين مسائل، مسئله بی تفاوتی نسبت به يکديگر است. وقتی می بينيم مسائلی که درايران به وجود می آيد، برای هيچ کس مهم نيست و مسائل و مشکلات شخصی بيشتر مطرح است، نشان دهنده اين بی تفاوتی است.»


وی با اشاره به نشست انجمن پژوهشگران ايران در پاريس گفت:« اميدمان به اين است که با حضور متخصصين و کارشناسان، ريشه های فردی و ريشه های اجتماعی اين نوع مشکلات را کشف کنيم. يک سری از مسائل نشان می دهد که افسردگی و نا اميدی برای انسان ها شخصی است، و يک سری افسردگی ها و نا اميدی ها هم اجتماعی است و بر جامعه حاکم می شود.»


به گفته آقای لاجوردی، اين نشست در پاريس آغاز به کار می کند، اما قرار است در کشورهای ديگر ادامه يابد.


در ميزگرد انجمن پژوهشگران ايران درپاريس، طاهره بارعی روانکاو، جمشيد اسدی اقتصاددان، سعيد پيوندی جامعه شناس، فرهاد عملی حقوقدان، حسين لاجوردی جامعه شناس، اکبرپويانفر روانپزشک، ايرج سبحانی متخصص گوارش، و حسين فرهمند روانپزشک سخنرانی خواهند کرد.


انتخاب سردبیر

XS
SM
MD
LG