لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۱۸
روز چهارشنبه ۶ دی ماه، ماهواره فرانسوی «کورو» از بايکنور در قزاقستان به فضا پرتاب می شود.

ماًموريت اين ماهواره جستجوی سياره ای،شبيه کره زمين نوعی زندگی درآن وجود داشته باشد، در بيرون از منظومه ی شمسی است؛ سياره ای که مانند کره زمين، به دور ستاره ای مانند خورشيد بچرخد.

بيش از يکه دهه است که دانشمندان اخترشناس، مجذوب اين فرضيه شده اند که در گوشه ای از کهکشان، سياره هائی وجود دارند که در آنها موجودات زنده بسر می برند.

شرط مهم برای چنين امکانی اين است که اين سياره ها، مانند زمين سخت باشند و فقط پوشيده از گاز نباشند.

«تی ين لام ترونگ» يکی از مسئولان اين پروژه می گويد: «ويژگی ماهواره کورو اين است که می تواند سياره هائی را بيابد که مانند زمين از کوه و سخره تشکيل شده باشند. چيزی که تا کنون کشف نشده است. تصور براين است که بيرون از منظومه شمسی، چنين سياره ای وجود داشته باشد.»

چندی پيش نيز محمد حيدری ملايری اختر فيزيکدان سرشناس ايران در رصدخانه پاريس، در مورد امکان زندگی در ديگر سياره ها به راديوفردا گفته بود: «تصور می رود که چنين سياره ای وجود داشته باشد. به اين دليل که وقتی به ستارگان اطراف خود می نگريم، احتمال بسيار زيادی هست که اگرخصوصيت های فيزيکی و شيميائی با هم جمع شوند، بتوانند موجودات زنده ای به صورت های گوناگون به وجود بياورند که به احتمال بسيار زياد به صورت ميکربی و کوچک و شايد هم به صورت پيشرفته تر مانند موجودات کره زمين باشند.»

در طول يک دهه گذشته، نزديک به ۱۷۰ سياره بيرون از منظومه شمسی کشف شده اند که همگی از گاز تشکيل شده اند و کوچکترين شباهتی به کره زمين ندارند.

فيزيکدانان اختر شناس در اين راه از روش های ويژه ای بهره می گيرند. «آنی باگلَن» اخترشناس رصدخانه پاريس می گويد: «يکی از اين روش ها اين است که شاهد گذشتن سياره ای از برابر صفحه ستاره آن مانند خورشيد باشيم. در آن هنگام، بخشی از صفحه ستاره بوسيله لکه سياهی که سايه سياره است، پنهان می شود و در نتيجه، نوری که دريافت می کنيم، اندکی خفيف تر خواهد بود.»

چنين تغييری در شدت نور، نشانه آن است که سياره ای، بيرون از منظومه شمسی وجود دارد.

برای پاسخ قطعی در ماًموريت ماهواره کورو در يافتن سياره معجزه آسائی که هستی را در خود داشته باشد، زمان زيادی لازم است و چند هفته پس از پرتاب ماهواره ی کورو، جستجوی آن در فضای لايتناهی آغاز خواهد شد.

XS
SM
MD
LG