لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ تهران ۱۱:۳۱

مسجد در زمین سوخته


مخالفان و موافقان، هفته‌هاست که به اشکال گوناگون نظر خود را در این مورد بیان می‌کنند.
علیرغم تظاهرات متعدد مخالفان بنای یک مسجد و مرکز اسلامی ۱۵ طبقه در نزدیکی محل برج های مرکز تجارت جهانی که روز ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ توسط اعضاء القاعده منهدم شدند، مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک سرانجام حمایت خود را از اجرای طرح یاد شده اعلام داشت. پس از رویداد خونین ۱۱ سپتامبر خشم جوامع غربی در قبال مسلمانی و نگرانی از رشد آن رو به افزایش بنظر می رسد.

شهردار نیویورک که در محل بنای مسجد حضور یافته بود تاکید کرد : «مبارزه با تروریسم نباید موجب تحت الشعاع قرار دادن آزادی بشود.» پاره ای از مسئولان محلی، از جمله دیوید پاترسون فرماندار دمکرات نیو یورک، اعتقاد داشتند که احداث مرکز اسلامی در محلی دور تر از زمین سوخته محل انفجار برجها شاید به مجادله سیاسی و اعتراضات جاری مردم آمریکا پایان بدهد.

بلومبرگ شهر دار جمهوری خواه نیو یورک با طرح این سئوال که «شعاع منطقه ممنوعه برای احداث مسجد را تا چه اندازه باید بزرگ کرد؟» مخالفت خود را با این نظر اعلام داشت. او یاد آور شد: «مخالفت با اجرای این طرح ندیده انگاشتن ارزش هایی است که در راه کسب آنها قهرمانان نام آوری جان خود ر ا از دست داده اند.»

موضوع بنای یک مسجد در نزدیکی برجهای دوگانه مرکز تجارت جهانی که از یک مباحثه محدود رسانه ای آغاز و تدریجا به جدل ملی و موضع بین المللی تبدیل شد اینک افکار عمومی را در آن کشور بشدت بخود مشغول کرده است. باراک اوباما نیز ناخواسته به این مباحث کشیده شده است.

مخالفان احداث مسجد در نیو یورک می پرسیدند در حالی که درعربستان سعودی ایجاد کلیسا و کنیسه ممنوع است چرا احداث مسجد در آمریکا را باید اجازه داد؟ البته این معترضان که شمار آنها نیز اندک نیست تفاوت های یک جامع بسته و مذهب دولتی در عربستان را با یک جامعه باز در آمریکا که بر اساس حمایت از آزادی های مذهبی بوجود آمده را کمتر مطرح می کنند.

اسلام ترسی آمریکا

مجله آمریکایی تایم با اختصاص روی جلد آخرین شماره خود به موضوع اسلام ترسی رو به رشد نزد مردم آمریکا از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته است. آماری که به این مناسبت تهیه و در مجله یاد شده به چاپ رسیده حاکی است که ۶۱ در صد از مردم آمریکا مخالف بنای مسجد در زمین سوخته و مجاور بناهای منفجر شده مرکز تجارت جهانی اند.

نگرانی های رو به رشد مردم آمریکا از اسلام و مسلمانان تنها نمونه ای است از بروز و دامن گرفتن احساساتی مشابه در سایر جوامع غربی. با تصویب قانونی در فرانسه، پس از چند دهه جدل های سیاسی و اجتماعی پیرامون رعایت آزادی های مذهبی، پوشیدن حجاب اسلامی در مدارس و مراکز آموزشی و دولتی آن کشور اینک ممنوع شده است.

با تصویب قانون دیگری در سوئیس، ساختن مناره برای مساجد در آن کشور غیر قانونی اعلام شد. با تصویب این قوانین بنظر می رسد که جوامع غربی خواسته و یا نا خواسته قصد دارند در مقابل نشانه های اسلام افراطی ایستادگی کنند و حجاب و مناره را از جمله این نشانه ها تلقی می کنند. در نگاه گروهی از مردم مسیحی در جوامع غربی، اسلام، مذهبی توسعه طلب و خشونت بار است.

مسلمانان در غرب

جمعیت آمریکا ۳۰۵ میلیون است. مطابق آمار های تازه ۲.۵ میلیون نفر از مردم آن کشور مسلمان اند اگرچه بنظر می رسد در این آمارگیری شمار مهاجران ایرانی، عرب و ترک تبار آمریکا کاملا در نظر گرفته نشده است. تنها در ایالت کالیفرنیا در حدود یک میلیون ایرانی ساکن اند که مطابق اسناد مذهب ثبت شده بیش از ۹۰ در صد آنها، اسلام است.

در آن کشور تعداد ۱۹۰۰ مسجد وجود دارد اگرچه بسیاری از این مساجد تنها محل کوچکی است برای نماز گذاری. بر خلاف اروپا مسلمانان آمریکا در سراسر آن کشور پراکنده اند و به دشواری می توان شهر خاصی را مرکز تجمع مسلمانان خواند. اکثریت مسلمانان آمریکا آفریقایی تبارند.

آمار مسلمانان آمریکا در مقایسه با شمار مسلمانان در اروپای غربی چندان غیر عادی و فوق العاده نیست. جمعیت آلمان ۸۲ میلیون و شمار مسلمانان آن کشور که بیشتر ترک تبار اند ۳.۲ میلیون نفر است. در آلمان حدود ۲۶۰۰ مسجد وجود دارد. فرانسه با ۶۵ میلیون جمعیت و ۵.۵ میلیون مسلمان دارای بزرگترین شمار اقلیت مسلمانان در اروپای غربی است. مسلمانان فرانسه را بیشتر مهاجران و پناهندگان مستعمرات آفریقایی آن کشور بخصوص الجزایر و کشور های شمال آفریقا تشکیل می دهند. البته در این کشور آمارگیری بر اساس مذهب شهروندان انجام نمی شود.

جمعیت بریتانیا ۶۲ میلیون و مسلمانان آن کشور که بیشتر پاکستانی تباراند ۲.۴ میلیون نفر است. در فرانسه تعداد ۲۱۰۰ مسجد و در بریتانیا ۱۵۰۰ مسجد به ثبت رسیده است.

اگرچه نسبت جمعیت مسلمانان با جمعیت کل در آمریکا، در مقایسه با سایر جوامع اروپای غربی، کوچکتر و تحمل مراکز و مجامع قانونگذاری در مقابل مسلمانان و مسلمانی بیشتر از جوامع اروپایی است، رشد موج تازه اسلام ترسی و مخالفت با مسلمانان نگرانی هایی را در این کشور بوجود آورده است.

آمار منتشره از سوی مجله تایم حاکی است که ۱۸ درصد آمریکایی مورد سئوال قرار گرفته اعلام داشته که اوباما را مسلمان می دانند. مسلمان دانستن اوباما شاید یکی از نشانه های ابراز نارضایتی نسبی پاره ای از مردم آمریکا نسبت به عملکرد رئیس جمهور آفریقایی تبار آن کشور است.

اخیرا نیویت گنگریج که زمانی در مقام ریاست کنگره سومین شخص مهم آمریکا بحساب می آمد مسلمانان را با نازی ها مقایسه کرد. در اروپا اظهار نظر هایی از این دست توسط مسئولان رسمی کمتر دیده شده است.

تروریسم به نام اسلام

خشم جوامع غربی از مسلمانی و رشد این احساس در آمریکا ناشی از احساس عدم امنیت آنها در قبال مسلمانی است. حقیقت این است که در بیشتر رویدادهای تروریستی چند دهه اخیر مسلمانان دخالت داشته و اقدامات خونین خود را بنام اسلام و ظاهرا با بر خورداری از تعالیم قرآن انجام داده اند. در ابراز مخالفت و ایستادگی در مقابل مسلمانان نیز، مخالفان آنها بخش های منفصل قرآن را اغلب بدون طرح پیشینه و در نظر داشتن تصویر بزرگتر مورد استناد قرار داده و آنرا محکوم می سازند.

پاره ای از صاحب نظران نگران اند که موج ایستادگی در برابر مسلمانان و عدم تحمل مسلمانی در آمریکا مانع از انسجام بیشتر بافت اجتماعی در آن کشور و پیوند دادن مسلمانان با ارزش های مشترک ملی و نزدیکتر ساختن مسلمانان با غیرمسلمانان شود.

در آمریکا هم اکنون دو مسلمان به کنگره راه یافته اند. برای اولین بار دختر شایسته آمریکا نیز که ماه آینده معرفی خواهد شد یک دختر مسلمان است. با این وجود نگرانی از رشد اسلام ترسی حتی سیاستمداران آمریکا را نیز تحت تاثیر قرارداده است. باراک حسین اوباما رئیس جمهور آمریکا در ۱۳ ماه اوت جاری طی یک میهمانی افطاری ابتدا از احداث مسجد در ملکی خصوصی در بخش پایینی منهتن حمایت کرد ولی روزهای بعد عاقلانه بودن ساختن مسجد در نزدیکی محل رخدادهای ۱۱ سپتامبر را مورد تردید قرار داد. اظهارات متفاوت اوباما در این زمینه واکنشی محتاطانه به رشد تردید ها و نگرانی هایی است که در قابل اسلام و مسلمانی در آمریکا دیده می شود.
XS
SM
MD
LG