لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۰:۰۹
روزنامه تهران امروز ماجراى حمله پنج شنبه نيروهاى لباس شخصى به دفتر هيات امناى دانشگاه آزاد اسلامى را مورد توجه قرار داده با انتشار اطلاعيه دادستانى تهران واكنش دفتر هيات امناى اين دانشگاه را منتشر كرده است.

به نوشته اين روزنامه روز شنبه و دو روز پس از هجوم ماموران لباس شخصى به دفتر هيات امناى دانشگاه آزاد اسلامى ، دادستانى تهران با انتشار اطلاعيه خبر داده كه اين دانشگاه را مورد « بازرسى قضايى » قرار داده و « اسناد محرمانه دولتى در دفتر هيات امناى اين دانشگاه » كشف كرده است.

در اطلاعيه دادستانى تهران ادعا شده كه « علت بازرسى، دريافت گزارش‌هايى مبنى بر نگهدارى برخى از مدارك و اسناد دولتى و محرمانه خارج از وظايف دانشگاه آزاد اسلامى در يكى از ساختمان‌هاى متعلق به آن دانشگاه » بوده و در اين بازرسى « قراردادهاى نفت و گاز، اسناد محرمانه دولتى، مدارك غيرمالى مرتبط با دانشگاه آزاد و گزارش‌هاى مرتبط با يكى از متهمان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهورى » به دست آمده است.

اگر چه در اطلاعيه دادستانى تهران نامى از شخصى كه به عنوان « متهم حوادث بعد از انتخابات » از آن ياد شده ، درج نشده اما روزنامه تهران امروز نوشته « مسئوليت دفتر هيات امناى دانشگاه آزاد اسلامى بر عهده مهدى هاشمى رفسنجانى است، كه پس از ايام انتخابات از كشور خارج شد. »

تهران امروز همچنين نوشته كه پيشتر دفتر هيات امناى دانشگاه آزاد اسلامى با صدور اطلاعيه‌اى اعلام كرده بود كه « ۲۰ نفر از افراد لباس شخصى با ادعاى حضور نماينده دادستان و قاضى و داشتن حكم دادستانى،‌ ساعت ۳۰ دقيقه بامداد روز پنج‌شنبه ، وارد دفتر هيات‌امنا و هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامى شده و طى چهار ساعت ، همراه با تهديد و دستبند زدن به نگهبان‌هاى ساختمان و بازداشت موقت آن ها ، به تعدادى از واحدهاى ادارى اين ساختمان ورود كرده و با تخريب و زير و رو كردن تمامى وسايل موجود در آن تعدادى از مدارك ، اسناد ، كيس‌هاى كامپيوترى و اشياى مختلف ديگر را با خود خارج كردند. »

به نوشته تهران امروز دفتر هيات امناى دانشگاه آزاد اسلامى تاكيد كرده كه هجوم ماموران لباس شخصى « در ادامه تحركات روزهاى اخير عليه دانشگاه آزاد اسلامى و به دنبال اعلام تغييرات غيرقانونى در اساسنامه اين دانشگاه و معرفى اعضاى جديد هيات امنا و همچنين برگزارى تجمعات خلاف تعدادى از افراد لباس شخصى در مقابل دفاتر مختلف دانشگاه آزاد انجام شده است.»

انتقاد كم سابقه احمد جنتى از دولت محمود احمدى نژاد

روزنامه كيهان اظهارات آيت الله احمد جنتى دبير شوراى نگهبان در انتقاد به دولت محمود احمدى نژاد را منتشر كرده و به نقل از وى نوشته « وجود عناصرى در پست هاى سياسى كه با تفكراتى خاص در عزل و نصب ها دخالت نابه جا مى كنند و مايلند كشور به آمريكا نزديك شود براى نظام خطرناك است. »

در حالى كه آيت الله جنتى خود از حاميان اصلى محمود احمدى نژاد به شمار مى آيد ، اين روزنامه نوشته كه وى با اشاره به « تحركات پيدا و پنهان برخى افراد براى نفوذ به مسئوليت هاى مهم » گفته « شوراى نگهبان نهادهاى مسئول و آحاد ملت هوشيارند و اجازه نمى دهند كسانى خواب آشفته خود را براى كشور محقق كنند. »

روزنامه تهران امروز نيز در صفحه نخست شماره روز شنبه خود سخنان دبير شوراى نگهبان را « غير منتظره » خوانده و به نقل از وى نوشته « تا كى با مصلحت‌انديشى ، سكوت كنيم؟ »

اين روزنامه با تاكيد بر « انتقاد كم سابقه آيت الله جنتى از دولت » نوشته كه وى در همايش روساى دفاتر استانى و مديران ستادى شوراى نگهبان « انتقادهايى را به زبان آورد كه بيش از هر چيز، سياست‌هاى دولت دهم را نشانه ‌مى ‌رفت. »

تهران امروز با اشاره به اينكه آيت الله جنتى گفته « زمانى به خاطر مصلحت‌انديشى ناشى از احتمال سوء استفاده فتنه‌گران، از علنى كردن برخى انتقادها و گلايه‌ها پرهيز كرديم » از قول وى نوشته « برخى افراد مسئوليت‌هايى گرفته‌اند كه صلاحيت آن را ندارند و از اين فرصت‌ها سوء استفاده مى كنند. »

« ۱۰ ميليون ايرانى زير خط فقر مطلق ،۳۰ ميليون ايرانى زير خط فقر نسبى»

روزنامه جمهورى اسلامى اظهارات عادل آذر استاد اقتصاد و رييس جديد مركز آمار ايران درباره جمعيت زير خط فقر در كشور را منتشر كرده و به نقل از وى نوشته « بيش از ۱۰ ميليون نفر از جمعيت ما زير خط فقر مطلق و بيش از ۳۰ ميليون نفر آن‌ها زير خط فقر نسبى به سر مى‌برند. »

به گزارش اين روزنامه آقاى عادل آذر دلايل گسترش جمعيت زير خط فقر را « مشكل بيكارى، ‌تورم و نيز عدم كنترل نقدينگى » و « مديريت نادرست و عدم كارآيى » عنوان كرده و گفته « براى نمونه در سال ۱۳۸۷ بودجه عمرانى، ۲۴ هزار ميليارد تومان بود. حال آن كه به دليل مديريت نادرست و عدم كارايى، قسمت زيادى از اين بودجه ضايع » شده است.

اين روزنامه نوشته كه به گفته آقاى عادل آذر « اگر چه ايران از لحاظ امكانات سخت‌افزارى، نرم‌افزارى‌، منابع فيزيكى، مادى و خدادادى وضعيت بسيار مناسبى دارد، اما موقعيت اقتصادى آن خوشايند نيست. »

روزنامه جمهورى اسلامى در عين حال توضيح داده كه عادل آذر اين سخنان را جلد اول مجموعه تازه منتشر شده مشاهير اقتصاد ايران و چندى پيش از آنكه از سوى دولت به عنوان رييس جديد مركز آمار منصوب شود اعلام كرده است.

« بيكارى ۵۲ هزار كارگر در عسلويه »

روزنامه آفتاب يزد از قول دبيراجرايى خانه كارگربوشهر خبر از بيكارى ۵۲ هزار كارگر در عسلويه خبر داده است.

به نوشته اين روزنامه عيسى‌كمالى با تاكيد براينكه « طـى ۴ سـال گـذشتـه ۵۲ هزار كارگر در منطقه عسلويه شغل خود را از دسـت داده‌اند » گفته « ‌اين در حالى است كه دولت همچنان مى‌گويد پروژه‌هاى متعددى در حال راه‌انـدازى در این مـنـطـقه است كه اميدواريم پـروژه‌هـا هـرچـه زودتـر بـه بهره‌بردارى برسد. »

آقاى كمالى با اشاره به اينكه وزير كار دولت قبلى محمود احمدى نژاد پس از بازديد از عسلويه اين منطقه را منطقه آزاد تجارى اعلام كرد تا قانون كار در ‌اين منطقه اعمال نشود ، گفته « تعديل گسترده نيروها و تعطيلى واحدهاى عـسلويه ثابت كرد كه سياست‌هاى غلط دولت بــاعـث بـحـران عـسلـویـه شــده و ‌قــانــون كـار در اشتغالزايى تاثيرى ندارد. »

‌دبير خانه كارگر بوشهر بــا اعـلام ایـنـكـــه پيشتر در عسلــویــه شــاهــد راه‌‌بـنــدان‌هــاى طـولانـى بـوديم، گفته « امـروزه عسلـويه به حدى دچار ركود شده ‌كه مى‌تواند با ســرعــت ۱۰۰ كـيلــومـتــر رانـنــدگــى كـنـى و در غــذاخــورى‌هـايى كه روزگارى مجبور بودى يك ساعت سر پا ‌بايستى تا يك ميز خالى شود امروزه پرنده پر نمى‌زند.‌ »

«لغو مراسم بزرگداشت آيت الله خمينى به دليل احتمال حضور موسوى، كروبى و خاتمى »

روزنامه رسالت از لغو مراسم بزرگداشت آيت الله خمينى در سالن برج ميلاد به دليل احتمال حضور موسوى، كروبى و خاتمى خبر داده است.

اين روزنامه كه خود در شمار حاميان دولت محمود احمدى نژاد است و از ميرحسين موسوى ، مهدى كروبى و محمد خاتمى به عنوان « سران فتنه » نام مى برد ادعا كرده كه « شهردارى تهران برگزارى مراسمى با حضور سران فتنه در سالن برج ميلاد را لغو كرده است. »

روزنامه رسالت درباره جزئيات اين مراسم نيز نوشته « براساس برنامه تنظيم شده از سوى دست اندركاران اين مراسم افرادى از بيت حضرت امام خمينى هم براى شركت در مراسم مذكور دعوت شده بودند اما حضور خاتمى، موسوى و كروبى به اطلاع متوليان سالن برج ميلاد نرسيده بود. »

اين روزنامه در عين حال ادعا كرده كه « در پى رسانه اى شدن خبر اجاره دادن سالن برج ميلاد به طيفى از هواداران موسوى و كروبى » مسئولان برج ميلاد على رغم قراردادى كه با دست اندركاران اين مراسم امضا كرده بودند براى جلوگيرى از تبعات منفى حضور موسوى ، كروبى و خاتمى در سالن برج ميلاد به مسئولان مراسم اطلاع دادند كه از در اختيار گذاشتن سالن معذور هستند.

پيشتر سرتيپ پاسدار على فضلى جانشين فرمانده بسيج اعلام كرده كه مراسم رسمى بزرگداشت آيت الله خمينى تحت تدابير ويژه و با حضور افراد ثبت نام شده ، قرار است روز ۱۴ خرداد ماه در مقبره آيت الله خمينى برگزار شود.
XS
SM
MD
LG