لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ تهران ۲۱:۱۵

«انجمن کودکان نيازمند در ايران»، بنیاد خیریه ای در لندن


«انجمن کودکان نيازمند در ايران» نام بنياد خيريه تازه تشکيل شده ای در لندن است که هدفش تهيه وسايل پزشکی برای بيمارستان های کودکان در ايران است.

اين انجمن خيريه را دکتر هلن نژاد و فريبا رضوانی در لندن پايه گذاری کرده اند. انجمن کودکان نيازمند برای جمع آوری پول به اين منظور، يکشنبه شب برنامه ای تحت عنوان« در جستجوی سيمرغ» در لوگان هال لندن برگزار می‌کند.

راديو فردا با دکتر هلن نژاد، يکی از بنيان گذاران اين انجمن، گفت وگو کرده است.

هلن نژاد در اين زمينه به راديو فردا می گويد: « ما يک انجمن خيريه برای بچه های ايران در انگلستان به ثبت رسانديم و هدفمان کمک کردن به کودکان نيازمند در ايران است. ما از مراکز، بيمارستان ها و خيريه هايی که در ايران ثبت شده و رسمی هستند تقاضا می کنيم نيازهايشان را برای ما ليست کنند و سپس يک يا دو قلم از اين نيازها را که جنبه اورژانسی دارد انتخاب می کنيم و می کوشيم برنامه هايی در انگليس اجرا کنيم تا ايرانيان خارج از کشور و حتی دوستان انگليسی که می خواهند در اين زمينه کمک نقدی و غير نقدی کنند بتوانند اين کار را انجام دهند تا ما هم بتوانيم با جمع آوری اين کمک ها نيازهای مراکز مخصوص کودکان را رفع کنيم.»

خانم نژاد! يکی از اهدافی که دراطلاعيه خود عنوان کرده ايد، خريد دستگاه های جراحی با دوربين يا جراحی بسته برای کودکان است. گويا اين روش هم خطر جراحی را کاهش می دهد و هم زمان بهبود بيمار را کوتاه می کند؟

بله، در حال حاضر دو بيمارستان مخصوص کودکان در ايران يعنی بيمارستان مفيد و بيمارستان علی اصغر که در زمينه بچه های سرطانی و کودکان نيازمند به جراحی فعاليت گسترده ای دارند، از ما تقاضا کردند که برايشان لوازم جراحی مورد نيازشان را فراهم کنيم.

اين لوازم جراحی که به شدت مورد نياز است، لوازم جراحی بسته با دوربين است که خطر جراحی را برای کودکان به شدت کم می کند. چون کودکان ضعيف تر هستند، خطر عمل جراحی برايشان بيشتر است و اين لوازم خطر جراحی را کم می کند. همچنين مدت زمانی که کودکان بعد از عمل بهبود می يابند نيز کاهش می يابد.

انجمن شما در آخر اين هفته برنامه ای با عنوان «در جست وجوی سيمرغ» در لوگان هال لندن برگزار می کند تا برای اين منظور پول جمع آوری کند؟

بله، ما شب ۲۱ نوامبر برنامه ای با نام سيمرغ برگزار می کنيم که شامل موسيقی ايرانی زنده و رقص ايرانی است. اين برنامه داستانی است از فريدالدين عطار که به صورت رقص و موسيقی ايرانی اجرا می شود.

تمام مخارج اين برنامه توسط شخصی که نمی خواهد از او نام برده شود پرداخت شده است، بنابراين تمام درآمد اين برنامه و فروش غذا و هدايای نقدی به مصرف خريد اين دستگاه های عمل جراحی بسته با دوربين می رسد.
XS
SM
MD
LG