لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ تهران ۰۲:۵۸

آزمایش: گروه عماریون با خردگرایی و وحی دشمنی دارد


یکی از مراکز دراویش در اصفهان تخریب شد فوریه ۲۰۰۹
وضع درويشان گنابادی ايران هنوز وخيم است. صوفيان در سياست دخالت نميکنند ولی در انتخابات جمهوری اسلامی ايران شرکت ميکنند. دراويش گنابادی در انتخابات گذشته رئيس جمهوری ايران از کروبی رأی حمايت کردند که خود نشانه رفتار قانونی اين گروه در چهار چوب جمهوری اسلامی ايران ميباشد. با اين وجود زندگی آنان در ايران در خطر است.

بنا به نوشته سايت هايی مانند «برهان نيوز» و سايت مسدود شده «اديان نيوز» و سايت جديد التاسيس «اديان. نت» که مرکز همه آنها در قم است - صوفيان در تمام شهرهای ايران حضور دارند.

مردم ايران به آنها رو مياورند چون مراکز عبادی و حسينيه دارند و در عين حال سازمانهای تعاونی و يا خانه سالمندان و درمانگاه ساخته اند و در نتيجه مردم جذب پروژه های اجتماعی و بعلاوه مکتب عقيدتی آنها ميشوند، و اين خود برای حاکمان جمهوری اسلامی که ماهيتا تنوع را بر نميتابند مساله يی دشوار و حل ناشدنی شده است.

دکتر مصطفی آزمايش که از سخنگويان برون مرزی دراويش گنابادی محسوب ميشود و خود را از مريدان طريقه صوفی در ايران ميداند، در مورد خطر فشارهای مستمر امنيتی برای برچيدن مراکز درويشان، با يادآوری مفاد مقاله هایِ سايت های مسبوق الذکر «اديان نيوز» و «برهان نيوز» ميگويد که «اينکه اينها هنوز برچيده نشده اند بخاطر ارتباط آنها با رسانه های بين المللی ميباشد.»

عکس العمل حاکمان جمهوری اسلامی نيز آشکارميباشد: فشار مضاعف به دراويش درون مرزی ايران. صوفيان مثلا سال های متمادی پايگاه اطلاعاتی به نام «مجذوبان نور» داشته اند که طبق توضيحات دکتر آزمايش دفتر آن در تهران بسته و تعطيل شد.

آقای آزمايش ميگويد:«اينها آمدند و تمام گردانندگان اين پايگاه خبری را که همه آنها يا حقوقدان و وکيل دادگستری و يا نويسنده بودند فقط بخاطر اينکه پايگاه خبری را برچينند همه آنها را گرفتند. الان يکساله که همه آنها زندانی هستند, بدون اينکه محاکمه شده باشند و بدون اينکه جرمی مرتکب شده باشند.»

در جواب اين سئوال که دکتر آزمايش منشأ دشمنی جنبش سياسی ضد صوفيان ايران را در کدام نيروها ميبيند، او از گروه های حکومتی صحبت ميکنند که يکی از آنها «کمی فاشيست تر از ديگری است.»

آقای آزمايش انتقاد ميکند که اين گروه های افراطی مذهبی با خرد گرايی و با عرفان اسلامی و وحی دشمنی شديد دارند.

مصطفی آزمايش می گوید «گروه عماريون» يکی از این دسته های افراطی در ايران است که اشخاصی مانند مهدی طائب، عليرضا پناهيان، سعيد قاسمی، حسن عباسی، و مهدی نصيريان هم از همان طيف سياسی ميباشند.

تارنامه «عماريون» که تحت رياست مهدی نصيريان است در واقع بخش ايدئولوژيک «هاديان بسيج» ميباشد. تارنامه های ديگری هم مانند «برهان نيوز» از سايت های افراطی ايران محسوب ميشوند.

با نگاه دقيق به سايت برهان نيوز در مييابيم که هم اکنون دو مرکز در شهر قم سرگرم بررسی راهکارهای مناسب در برخورد با ساير مکاتب دينی – مذهبی ميباشند. اين دو مرکز عبارتند از «دانشگاه اديان و مذاهب» و «مرکز پژوهشی اديان و فرق».

در اين مرکز به اصطلاح پژوهش دينی در قم و سايت های وابسته به آن نه تنها به تصوف و عرفان به عنوان فرقه های ضاله اسلامی حمله ميشود، بلکه همه اديان ديگر نيز انحرافی و در شمار شيطان پرستی به شمار ميروند. حتی در سايتهايی مانند «برهان نيوز» دشمنی بسيار عميقی با فلسفه و منطق اسلامی و عموم ملاهای حوزه ای شيعه علاقمند به فلسفه اسلامی مشاهده ميشود.

در اين سايت ها به اشخاصی مانند آيت الله محمدحسين طباطبايی و آيت الله جوادی آملی به شدت حمله ميشود و روش فلسفی آنها برای درک معارف و تفسير قرآن، نادرست و مردود معرفی ميگردد.
XS
SM
MD
LG