لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۶:۵۷
شصت و پنج سال پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، شماری از يهوديان لهستانی در شکايتی از راه آهن آلمان، اين کمپانی را بدليل همکاری با طرح هيتلر برای کشتار يهوديان مورد تعقيب قضائی قرار داده اند.

اين شکوائيه بنام حدود هفت هزار نفر از يهوديان بازمانده هولوکاست کشور لهستان پنجشنبه ارائه شد. شکوائيه تازه ترين تلاش يهوديان بازمانده لهستانی برای دريافت غرامت از شرکت «دويچه بان» است.

همه کسانی که شکوائيه به نام آنها ارائه شده، از اردوگاه های مرگ و کار اجباری نازی ها جان بدر برده و در سنين بالای عمر خود هستند، و لذا در شکوائيه نوشته اند که از راه اهن آلمان می خواهند که درهزينه های درمان و نگاهداری در اين آخرين دوره حيات، آنها را ياری دهد.

از دو هفته پيش که طبق تصميم اروپائی، نظارت برتردد قطارها در اروپا لغو شد، راه آهن آلمان اعلام کرده که فعاليت خود را در لهستان ازسرمی گيرد.

راه آهن آلمان در زمان نازی ها «رايشس بان» ناميده می شد که با فروپاشی حکومت هيتلری به «دويچه بان» تغيير نام داد. «دويچه بان» در مالکيت دولت آلمان قرار دارد.

استانيسلاو زلوتسکی رئيس انجمن لهستانی «دفاع از حقوق اسيران و بازماندگان اردوگاههای هيتلری» پنجشنبه به خبرگزاری آلمان گفت اگر «دويچه بان» می خواهد که از فعاليت در خاک کشور ما درآمد کسب کند، بايد به اسيران پيشين و کسانی که ناچار به کار اجباری برای شرکت قطارهای آلمان نازی بودند، کمک مالی کند.»

آقای زلوتسکی، ۸۵ ساله، خود بازمانده يهودی از کوره های آدم سوزی آوشويتس است. او درآغاز جنگ جهانی دوم يک نوجوان بود.

آقای زلوتسکی به خبرگزاری آلمان گفت «رايشس بان» سهم انکارناپذيری در اجرای جنايات نازی ها داشته، و همه اخراج های يهوديان توسط قطارهای اين شرکت انجام شد، و اين «ميراثی» است که برای «دويچه بان» باقی مانده و بايد مسووليت آنرا بپذيرد.

هربرت شنکمن يهودی ديگر لهستانی که در زمان فجايع آوشويتس نوجوان بوده، به خبرگزاری آلمان گفت «درکنار غرامت مالی، اهميت بسياردارد که شرکت قطارهای آلمان مسووليت پذير باشد و کاری را که می بايست دهه ها قبل انجام می داد، اکنون عملی کند».

طبق برآوردها، شرکت قطارهای آلمان از انتقال يهوديان به اردوگاههای مرگ و کار اجباری ۴۴۵ ميليون يورو (با محاسبه امروزی) درآمد کسب کرده بود.

بنيادی از سوی صنايع آلمان برای کمک به افراد فرتوت بازمانده از اردوگاههای کار اجباری بوجود آمده بود اما شرکت قطارهای آلمان با اين ادعا که از فعاليت اين بنياد حمايت می کند، تا کنون همه درخواست ها برای دريافت غرامت مالی مستقيم از اين شرکت را رد کرده است.

سخنگوی شرکت قطارهای آلمان گفته است «دويچه بان» وارث قانونی «رايشس بان» نيست، اما به مسووليت تاريخی خود کاملا آگاهی دارد، و برای همين است که از چند پروژه در چارچوب «بنياد يادبود و مسووليت آتی» پشتيبانی کرده، و نيز دراجرای شماری از طرحهای ديگرسهيم است.

ميليونها نفر ازيهوديان اروپا با قطارهای آلمانی که به خدمت هيتلر و نظام او گرفته شده بودند، به اردوگاههای مرگ و کاراجباری اعزام می شدند تا «طرح نهائی» نازی ها برای کشتار همه يهوديان اروپا و «پاکسازی نژادی» عملی شود.

بيش از شش ميليون نفرازيهوديان در فجايع هولوکاست جان خود را از دست دادند که سه ميليون نفرآنها يهوديان لهستانی بودند.. در اردوگاههای مرگ آوشويتس و بيرکنائو در جنوب لهستان ميليونها نفر از يهوديان کشته شدند.
XS
SM
MD
LG