لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۱:۰۳
روزنامه قانون از افزايش نرخ تورم مواد خوراکی به ۶۰ درصد خبر داده است،و روزنامه دنيای اقتصاد نيز گزارش داده که در گروه اصلی خوراکی‌ها تنها طی يک ماهه فروردين ۹۲ « هفت و چهار دهم درصد» افزايش داشته است.
روزنامه های جوان و سياست روز از دو سناريوی دولت برای «افزايش قيمت بنزين به هر ليتر ۱۰۶۰ تومان بدون افزايش يارانه نقدی» و «بنزين ۲۱۶۰ تومانی با افزايش يارانه نقدی» خبر داده اند.همزمان روزنامه فرهيختگان گزارشی درباره «پيامدهای گسترده افزايش قيمت بنزين» منتشر کرده است.
روزنامه بهار گزارشی از ششمين جلسه دادگاه غيرعلنی جنايات بازداشتگاه کهريزک منتشر کرده و نوشته «محمود‌‌سالارکيا،معاون وقت د‌‌اد‌‌ستان تهران د‌‌ر امور نظارت بر زند‌‌ان‌ها» روز يک شنبه در دادگاه شهادت د اده است.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که براساس نظرسنجی انجام شده از سوی «جهاد دانشگاهی» درباره اولويت های انتخابات آينده رياست جمهوری،«چهل و سه درصد مردم بهبود وضعيت اقتصادی را اولويت انتخاب رئيس‌جمهور آينده عنوان کرده‌اند.»
صالح نيکبخت وکيل و حقوقدان در يادداشتی با عنوان «منع ناشران؛چرا؟» در روزنامه شرق تاکيد کرده که اقدام وزارت ارشاد اسلامی در محروم کردن ناشران از حضور در نمايشگاه بين المللی کتاب تهران «غيرقانونی» و «نقض قانون اساسی» است.
در پيوند با انتخابات رياست جمهوری روزنامه اعتماد در تيتر يک از قول اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته «بدون موافقت رهبر نمی آيم.»اين روزنامه همچنين از قول قدرت الله عليخانی خبر داده که «عليه هاشمی رفسنجانی سی دی ساخته اند.»
روزنامه قانون نيز از قول مصطفی پورمحمدی نوشته «ارقام نجومی جا به چا می شود،اما کسی پاسخ گو نمی دهد»،و روزنامه بهار ضمن انشار خبر «تعويق محاکمه مهدی هاشمی» از سوی د ادگاه انقلاب،از قول محمدرضا عارف نوشته «کشور در خظر است.»
افزايش نرخ تورم مواد خوراکی به ۶۰ درصد
روزنامه قانون از افزايش نرخ تورم مواد خوراکی به ۶۰ درصد خبر داده است،و روزنامه دنيای اقتصاد نيز گزارش داده که در گروه اصلی خوراکی‌ها تنها طی يک ماهه فروردين ۹۲ «هفت و چهار دهم درصد» افزايش داشته است.
اين روزنامه همچنين به «تغيير سال پايه» در برآورد نرخ تورم از سوی مرکز آمار خبر داده و نوشته «ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺳــﺎﻝ ۱۳۹۰ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ» و «ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺭﻗﻢ ﻛﻤﺘﺮی ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ.»

روزنامه قانون نوشته «ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۳ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۰ ﺍﺳﺖ» اما مرکز آمار با «اغيير سال پايه از ۸۳ به ۹۰» تلاش کرده تا نرخ تورم را با «رقم کوچکتری» اعلام کند.
روزنامه دنيای اقتصاد نيز با اشاره به اينکه بانک مرکزی و مرکز آمار ايران «سال پايه برای محاسبه نرخ تورم را از سال ۸۳ به ۹۰ تغيير داده اند» نوشته « سال پايه عوض شد، تورم کاهش يافت.»
اين روزنامه يادآوری کرده که «مرکز آمار ايران در گزارش ماه قبل خود و قبل از تغيير سال پای،نرخ تورم ميانگين در پايان سال ۹۱ را سی و یک درصد و تورم نقطه به نقطه را چهل درصد برآورد کرده بود»،و نوشته« تغيير سال پايه محاسبه نرخ تورم از ۱۳۸۱ به ۱۳۹۰ هر خاصيتی نداشته،دست کم به کاهش رقم نشانگر شاخص انجاميده است.»
«ساماندهی اقتصاد» اولويت اول ۴۳ درصد رای دهندگان در انتخابات ۹۲
روزنامه تهران امروز گزارش داده که براساس نظرسنجی انجام شده از سوی «جهاد دانشگاهی» درباره اولويت های انتخابات آينده رياست جمهوری «۴۳ و یک دهم درصد مردم بهبود وضعيت اقتصادی را اولويت انتخاب رئيس‌جمهور آينده عنوان کرده‌اند.»
اين روزنامه نوشته «بعد از نظرسنجی‌های تلويزيونی که نشان می‌داد مهم‌ترين خواسته از رئيس‌جمهور آينده حل مشکلات اقتصادی استم،اين بار محمد زعيم کهن،معاون هماهنگی و توسعه جهاد دانشگاهی اعلام کرد که «بر اساس نتايج نظرسنجی‌های پژوهشگران اين موسسه ۴۳ و یک دهم درصد مردم بهبود وضعيت اقتصادی را اولويت انتخاب رئيس‌جمهور آينده عنوان کرده‌اند» و همچنين «۱۵و شش دهم درصد مردم بهبود روابط بين‌الملل» شده اند.
به گفته معاون جهاد دانشگاهی نظرسنجی اين مرکز نشان می دهد که «۱۴ درصد مردم ايجاد ثبات و آرامش،و ۱۰.۸ درصد نيز مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی را اولويت انتخاب خود برای رئيس‌جمهور آينده اعلام کرده‌اند.»
به گزارش روزنامه تهران امروز اين روزها در کوچه و بازار و از زبان مردم شنيده می‌شود که«ما به کانديدايی رای خواهيم داد که بتواند به حرف‌هايش عمل کند» چرا که «مردم که از شعارگرايی دلزده شده‌اند» و «تورم بالای ۴۰درصد،افزايش ميزان خط فقر،نوسانات شديد قيمت‌ها،مديريت غلط منابع مالی و اقتصادی و به تبع آن افزايش انواع آسيب‌ها و مشکلات اجتماعی باعث شده است بخش عمده‌ای از مردم به اين نتيجه برسند که با مديريت فعلی و ادامه اين تفکر امکان و فرصت تغيير در کشور وجود نخواهد داشت.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «خاطره تلخ اختلاس بزرگ مالی» از جمله مواردی است که باعث شده بسياری از آنها ايجاد ثبات و آرامش و مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی را از رئيس‌جمهور آينده مطالبه کنند» و به همين دليل کسانی که قصد شرکت در انتخابات را دارند «نشانه‌ها و شاخصه‌ها تغيير را در کانديداها جست‌وجو می‌کنند.»
حسين راغفر،جامعه‌شناس و عضو هيات علمی دانشگاه تهران نيز با تاکيد براينکه «مردم فقر نمی‌خواهند» به روزنامه تهران امروز گفته «از سال ۸۴» و تشکيل دولت محمود احمدی نژاد«تاکنون سالانه حدود ۲ درصد از جمعيت کل کشور زير خط فقر رفته‌اند و در دو دولت نهم و دهم عملا سياست‌های روشنی برای فقرزدايی نداشتيم»،به همين دليل «طبيعی است در اين شرايط مردم بخواهند با تغيير سياست‌های فعلی،فردی را انتخاب کنند که بتواند با کنترل تورم و ساماندهی وضعيت معيشتی و اقتصادی مردم وضعيت فقر را در کشور بهبود ببخشد.»

اصغر مهاجری،جامعه شناس و عضو هيات علمی دانشگاه تهران به اين روزنامه گفته «مردم در سال‌های گذشته فضايی را تجربه کرده‌اند که نوعی گفتمان شعاری و ويترينی بوده و نتيجه‌ای که از اين نوع گفتمان حاصل شده جز آشفتگی،شلختگی، بی‌برنامگی و بدتر‌شدن اوضاع نبوده» است.
دو سناريوی دولت برای بنزين؛ هر ليتر ۱۰۶۰ يا ۲۱۶۰ تومان
روزنامه های جوان و سياست روز از دو سناريوی دولت برای «افزايش قيمت بنزين به هر ليتر ۱۰۶۰ تومان بدون افزايش يارانه نقدی» و «بنزين ۲۱۶۰ تومانی با افزايش يارانه نقدی» خبر داده اند.همزمان روزنامه فرهيختگان گزارشی درباره «پيامدهای گسترده افزايش قيمت بنزين» منتشر کرده است.
به گزارش روزنامه جوان نزديک به سپاه پاسداران،محمدرضا فرزين دبير ستاد هدفمندی يارانه ها روز يک شنبه گفت «در پيشنهاد افزايش قيمت بنزين با يارانه نقدی ۲۵۰ هزار تومانی که نظر رئيس جمهور است،هر ليتر بنزين به ۲ هزار و ۱۶۰ تومان می رسد» و علاوه براين «قيمت ساير حامل های انرژی» نيز «افزايش» خواهد يافت.
اين روزنامه همچنين از قول محمدرضا فرزين نوشته که در سناريوی ديگر دولت «نرخ بنزين به ۱۰۶۰ تومان در هر ليتر» افزايش خواهد يافت.
روزنامه جوان درعين حال نوشته هنوز از اظهارات محمدرضا فرزين زمانی نگذشته بود که «محمود احمدی نژادبرخلاف ادعای فرزين قيمت بنزين را در صورت اجرای کامل هدفمندی،کمتر از ۲ هزار تومان عنوان کرد.»
روزنامه سياست روز نيز از قول محمدرضا فرزين دبير ستاد هدفمندی يارانه ها خبر داده که «دولت برای افيش قيمت بنزين سه سناريو دارد که در سناريوی اول بنزين هر ليتر ۱۰۶۰ تومان و در سناريوی دوم با يارانه ۲۵۰ هزار تومانی بنزين به هر ليتر ۲۱۱۶۰ تومان است.»
دبير ستاد هدفمندی يارانه ها اشاره ای به قيمت بنزين و ديگر جزئيات سناريوی دوم دولت نکرده و گفته «آنچه دولت به مجلس ارائه کرده است،سناريوی يک بوده،و اين در حالی است که احساس کرديم توافقی در مجلس بر سر اجرای سناريوی دو و سه وجود ندارد» اما «پيشنهاد دولت اجرای سناريوی سه يعنی بنين ۲۱۶۰ تومانی و يارانه قدی ۲۵۰ هزار تومانی است.»
به نوشته روزنامه سياست روز محمدرضا فرزين درعين حال نشبت به پيامدهای خطرناک تغيير در يارانه نقدی فعلی هشدار داد و گفت «بهتر است که دست دولت برای ادامه اجرای گام اول باز باشد که البته هرگونه تغييری برای گام اول برای کشور خطرناک است و شرايط را سخت می کند.»
روزنامه فرهيختگان گزارشی درباره «تبعات گسترده افزايش قيمت بنزين» منتشر کرده و نوشته «اجرای فاز دوم طرح هدفمندی،قطعا اثرات تورمی نامطلوبی را در سطوح مختلف جامعه ايجاد خواهد کرد.»
اين روزنامه از قول عطاءالله حکيمی،عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشته « اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها در شرايط کنونی اصلا کارشناسانه،منطقی و علمی نيست» و «انجام اين طرح در دقيقه ۹۰ عمر دولت، شائبه سياسی بودن آن را به وجود می آورد.»
شهباز حسن پوربيگلری،عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم نيز به روزنامه فرهيختگان گفته «افزايش قيمت بنزين به بيشتر از ۲ هزار تومان را غيرقابل اجرا است.»
اين نماينده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه تصميم گيری برای «افزايش قيمت سوخت،بايد با در نظر گرفتن قدرت اقتصادی مردم و کشش موجود» باشد،تاکيد کرده که «با ادامه اين بی تدبيری واحدهای توليدی به تعطيلی کامل برسند.»
«شهاد‌‌‌ت معاون مرتضوی،پيش چشم مرتضوی»
روزنامه بهار گزارشی از ششمين جلسه دادگاه غيرعلنی جنايات بازداشتگاه کهريزک منتشر کرده و نوشته «محمود‌‌سالارکيا، معاون وقت د‌‌اد‌‌ستان تهران د‌‌ر امور نظارت بر زند‌‌ان‌ها،نخستين شاهد‌‌ی است که به د‌‌اد‌‌گاه فراخواند‌‌ه شد‌.»

اين روزنامه از محمود‌‌سالارکيا به عنوان «شاهد‌‌ی غيرمترقبه» نامبرده که « شاکيان و وکلايشان و نيز متهمان از حضور او خبر ند‌‌اشتند‌‌« و نوشته از قول يک منبع آگاه نوشته «اين روبه برای جلوگيری از اعمال نظرهای احتمالی د‌‌ر پيش گرفته شد‌‌ه و محتمل است د‌‌يگر شهود‌‌ نيز بد‌‌ون اعلام قبلی به د‌‌اد‌‌گاه احضار شوند‌‌.»
روزنامه بهار به جزئيات شهادت محمود سالارکيا اشاره ای نکرده اما از قول صالح نيکبخت، وکيل خانواد‌‌ه امير جواد‌‌ی فر نوشته «د‌‌ر جلسه غيرعلنی د‌‌اد‌‌گاه از ميان شهود‌‌احضار شد‌‌ه تنها سالارکيا د‌‌ر د‌‌اد‌‌گاه صحبت کرد‌‌و برای مابقی شهود‌‌که شامل چند‌‌نفر از د‌‌يگر بازد‌‌اشت‌شد‌‌گان کهريزک بود‌‌ند‌‌وقتی برای اظهارنظر باقی نماند‌‌.»
اين روزنامه از قول صالح نيکبخت نوشته «سعيد مرتضوی همچنان تصور می‌کند‌‌که د‌‌اد‌‌ستان تهران است و به د‌‌ليل برخی از اظهارات خود‌‌با تذکر قاضی مواجه شد‌‌.»
وکيل خانواد‌‌ه امير جواد‌‌ی فر همچنين با تکذيب اظهارات علی اکبر حيد‌‌ری فر از متهمان جنايات کهريزک،گفته است «حيدری فر عکسی د‌‌ر د‌‌اد‌‌گاه ارائه نکرد‌‌ه است و عکس‌هايی که او د‌‌ر برخی رسانه‌ها منتشر کرد‌‌ه و مد‌‌عی شد‌‌ه کشته‌شد‌‌گان کهريزک د‌‌ر اعتراض‌های خيابانی حضور د‌‌اشته‌اند‌،‌کذب است.»
صالح نيکبخت همچنين به روزنامه بهار گفته «از د‌‌اد‌‌رسی به اين پروند‌‌ه راضی هستم اما نتيجه آن زمانی می‌تواند‌‌رضايت بخش باشد‌‌که تمام افراد‌‌ی که مرتکب تخلفات شد‌‌ه‌اند‌‌د‌‌ر چارچوب قانون مجازات شوند‌‌.»
مجيد‌‌طاهری،وکيل خانواد‌‌ه محسن روح‌الامينی نيز با اشاره به تقاضای تازه سعيد مرتضوی،گفته است «پس از گذشت شش جلسه د‌‌اد‌‌گاه اکنون سعيد‌‌مرتضوی به اين نتيجه رسيد‌‌ه است که بايد‌‌پروند‌‌ه را مطالعه کند‌‌.وی بخش زياد‌‌ی از وقت د‌‌اد‌‌گاه را می‌گيرد‌‌« و «حيد‌‌ری‌فر متهم د‌‌يگر اين پروند‌‌ه هم مد‌‌ام همه را متهم می‌کند‌‌و چيز جد‌‌يد‌‌ی برای ارائه به د‌‌اد‌‌گاه ند‌‌ارد‌‌.»
روزنامه بهار از قول وکيل خانواد‌‌ه محسن روح‌الامينی نوشته «از آنجايی که کيفرخواست مورد‌‌رضايت متهمان نيست و اتهام را متوجه آن‌ها می‌کند‌‌از اين رو بين د‌‌اد‌‌سرا و متهمان تقابل ايجاد‌‌شد‌‌ه است.»
اين روزنامه همچنين نوشته علی اکبر حيدری فر قاضی معلق و متهم پروند‌‌ه جنايات بازداشتگاه کهريزک نيز«گرچه د‌‌ر جلسات پيش گفته بود‌‌خود‌‌شخصا د‌‌ستور انتقال بازد‌‌اشت‌شد‌‌گان به کهريزک را امضا کرد‌‌ه است» اما روز يک شنبه گفت «د‌‌فاعياتش مشخص می‌کند‌‌هيچ تقصيری د‌‌ر قضيه کهريزک ند‌‌اشته‌است.»
روزنامه بهار همچنين گزارش داده که عبد‌‌الحسين روح‌الامينی پدر محسن روح الامينی نيز با تاکيد براينکه «متهمان د‌ر نهايت غرق می‌شوند.»
اين روزنامه همچنين نوشته برخلاف پيش‌بينی متهمان،د‌‌اد‌‌گاه «جنايت کهريزک» اد‌‌امه د‌‌ارد‌‌و «جلسه بعد‌‌ی د‌‌اد‌‌گاه سه‌شنبه برگزار می‌شود‌‌.»
منع ناشران از حضور در نمايشگاه کتاب تهران؛چرا؟
صالح نيکبخت وکيل و حقوقدان در يادداشتی با عنوان «منع ناشران؛چرا؟» در روزنامه شرق تاکيد کرده که اقدام وزارت ارشاد اسلامی در محروم کردن ناشران از حضور در نمايشگاه بين المللی کتاب تهران «غيرقانونی» و «نقض قانون اساسی» است.
اين حقوقدان با اشاره به اينکه «در بازديد از نمايشگاه وقتی دنبال انتشارات "کوير" گشتم،متوجه شدم که اين انتشارات برای سومين سال متوالی از شرکت در نمايشگاه و داشتن غرفه به صورت مستقل يا در غرفه‌ای ديگر،محروم شده است» نوشته داين اتفاقی است که برای تعداد ديگری از ناشران هم مثل انتشارات «روزنه»،«رسم»،«اميد فردا»،«تيمورزاده»،«طرح نو»،«کتاب روشن»،«بقعه»، «جيحون» و «گام نو» هم پيش آمده است.
صالح نيکبخت تاکيد کرده «ممنوعيت ناشران رسمی کشور از داشتن غرفه در نمايشگاه بين‌المللی کتاب،مطابق قانون نيست و مغاير حقوق شهروندی است» و نوشته «ايجاد مانع برای ناشران،اتفاقی غيرقابل دفاع است.»
يادداشت نويس روزنامه شرق ضمن يادآوری کرده که «طبق قانون اساسی يکی از حقوق ملت حق انتخاب شغل است و هيچکس نمی‌تواند افراد را از اشتغال به شغلی که قانونی و مشروع باشد منع کند»،و نوشته «فعاليت در حوزه نشر» علاوه بر جنبه فرهنگی «از جمله مشاغل کارآفرين است» و اين عمل وزارت ارشاد اسلامی در ايجاد ممنوعيت برای شرکت ناشران در نمايشگاه کتاب «در واقع از کار کسانی که در بخش‌های مرتبط نشر به کار اشتغال دارند جلوگيری می کند.
صالح نيکبخت همچنين پرسيده «معلوم نيست» چگونه از يک سو وزارت ارشاد اسلامی «اجازه نشر کتاب به اين گروه از انتشارات را نمی‌دهد يا از حضور آنان در نمايشگاه جلوگيری می‌کند» و «از سويی ديگر در نمايشگاه کتابی که عنوان بين‌المللی را هم برخود دارد، به هر کشوری اجازه شرکت می‌دهد.»
XS
SM
MD
LG